09 364 81 11

Bezoekuren

Algemeen bezoekverbod vanaf 20 oktober 2020

In navolging van de overheidsmaatregelen zijn wij genoodzaakt om van 20/10/2020 t.e.m. 30/11/2020 een algemeen bezoekverbod in te voeren, met uitzondering van volgende diensten:

 • Materniteit: enkel de partner is welkom
 • Neonatologie: beide ouders onbeperkt
 • Pediatrie: beide ouders onbeperkt: ouder 1 die permanent bij het kind blijft (deze ouder wordt getest) en dagelijks bezoek van ouder 2.
 • Medium Care en Intensieve Zorgen: 
  • 1 bezoekmoment tussen 19 en 19.30 uur
  • 1 bezoeker per patiënt 
  • Geen bezoek toegestaan aan bewezen COVID-patiënten
 • Kritieke patiënten of patiënten in eindelevensfase: bezoek van onmiddellijke naasten wordt toegestaan - maximum 3 personen tegelijkertijd op bezoek.
 • Begroetingen in het funerarium: enkel op weekdagen van 13.30 tot 15.30 uur en onder strikte voorwaarden:
  • Maak minstens 6 uur vooraf een afspraak via het nummer 09 364 86 30, bereikbaar tussen 8 en 16 uur
  • Maximaal 15 minuten per begroeting
  • Per begroeting zijn 2 personen toegelaten. Indien er meerdere personen willen begroeten, maakt u een afspraak voor de volgende 15 minuten.
  • U mag geen koorts hebben of ziekteklachten vertonen op het moment van de begroeting (hoesten, kortademig/ademnood, pijn op borstkas, plots reuk- en/of smaakverlies)
  • Toegang enkel mogelijk via de hoofdingang, aanmelden via de hoofdreceptie
  • Breng uw eigen mondmasker mee en draag dit zodra u het ziekenhuis betreedt
  • Ontsmet uw handen bij het betreden en verlaten van het ziekenhuis.
  • Breng geen bloemen mee.

Uitzonderlijk bezoek

Wij begrijpen dat het bezoekverbod een grote impact heeft op onze patiënten en hun familie. Wanneer vanuit de communicatie tussen de familie en het zorgteam blijkt dat er nood is aan bezoek, dan kunnen wij dit in uitzonderlijke omstandigheden toch toelaten. Voor patiënten in een palliatieve setting wordt momenteel reeds een uitzondering toegestaan. Ook voor patiënten waarbij we merken dat de gezondheidstoestand niet in de goede richting evolueert, zonder dat deze zich al in een palliatief stadium bevinden, willen we graag bezoek toestaan. Patiënten die sterk afhankelijk zijn van hun mantelzorger of patiënten die zwaar psychisch eronder door gaan, willen we een hart onder de riem steken en bezoek toelaten.

Bezoekregeling bij uitzonderlijk bezoek:
 • De vraag om bezoek toe te laten komt tot stand tijdens het frequent overleg tussen het zorgteam en de familie van de patiënt. Enerzijds kan het zorgteam aangeven dat het aangewezen is om uitzonderlijk bezoek toe te laten. Anderzijds kan ook de familie vragende partij zijn. Bij een gegronde motivatie en na overleg met het zorgteam wordt het uitzonderlijk bezoek toegestaan.
 • 1 persoon kan gedurende 1 week maximaal 2 uur per dag op bezoek komen. Na 1 week kan een ander familielid op bezoek komen, opnieuw gedurende 1 week maximaal 2 uur per dag.
 • Bij eerste aanmelding aan de hoofdreceptie in de inkomhal van het ziekenhuis wordt een engagementsverklaring ondertekend door de bezoeker.
 • De bezoeker meldt zich vóór elk bezoek aan op de verpleegpost, waarbij nagegaan wordt of de persoonlijke beschermingsmiddelen correct gedragen worden.
 • Het gebruik van het toilet op de kamer is niet toegestaan; op de afdeling is een toilet aanwezig voor bezoekers. Na toiletbezoek worden de handen met zeep gewassen en bij opnieuw betreden van de kamer maakt men gebruik van handalcohol om de handen te ontsmetten.
 • Het meebrengen van geschenken (bloemen, etenswaren, boeken) wordt niet aangeraden.
 • Bij het niet naleven van het engagement, kan het bezoek geweigerd worden. 

 Het spreekt voor zich dat bezoek aan besmettelijke covid-positieve patiënten niet kan toegestaan worden.

Dit artikel werd bijgewerkt op vrijdag 6 november 2020