09 364 81 11

Bezoekers

Bezoekregeling onder strikte voorwaarden

Bezoek wordt momenteel toegestaan onder strikte voorwaarden. COVID-19 patiënten en patiënten met vermoeden van besmetting mogen geen bezoek ontvangen, tenzij kritiek ziek en in overleg met de verantwoordelijke arts. Als bezoeker mag u de voorbije 14 dagen niet terug gekeerd zijn uit een rode of oranje zone opgelegd door Buitenlandse Zaken.

Bezoekregeling per dienst

Algemene diensten: Heelkunde/Inwendige ziekten en Geriatrie
= kamers 110-160, kamers 260-299, kamers 360- 379, kamers 480 – 499
 • Alle dagen bezoek toegelaten.
 • 2 bezoekers per patiënt op een éénpersoonskamer; 1 bezoeker per patiënt op een tweepersoonskamer.
 • Bezoek toegelaten tussen 14.30 en 19 uur.
 • Tijdens deze periode kunnen verschillende personen op bezoek komen. Hou er rekening mee dat we een maximum van 4 personen per kamer, inclusief patiënten, toelaten. Aan de familie/bezoekers vragen we om onderling af te spreken zodat men niet samen op bezoek komt.
Revalidatie/SP-dienst
= kamers 380-399
 • Alle dagen bezoek toegelaten.
 • 2 bezoekers per patiënt op een éénpersoonskamer; 1 bezoeker per patiënt op een tweepersoonskamer.
 • Bezoek toegelaten tussen 16 en 19 uur.
 • Tijdens deze periode kunnen verschillende personen op bezoek komen. Hou er rekening mee dat we een maximum van 4 personen per kamer, inclusief patiënten, toelaten. Aan de familie/bezoekers vragen we om onderling af te spreken zodat men niet samen op bezoek komt.
Materniteit
 • Bezoek door partner en eventuele broertjes en/of zusjes.
 • Bezoek door grootouders is toegestaan. Hierbij geldt dat er maximum 4 personen aanwezig mogen zijn in de kamer, inclusief mama - zuigeling niet inbegrepen.
 • Bezoek mogelijk tussen 17 en 20 uur.
Neonatologie
 • Beide ouders onbeperkt.
Pediatrie
 • Ouder 1 die permanent bij kind blijft. Deze ouder wordt getest.
 • Dagelijks bezoek van ouder 2.
 • Geen bezoek van broertjes en/of zusjes.
Intensieve Zorgen en Medium Care
 • 1 bezoekmoment per dag
 • 2 bezoekers per patiënt
 • Bezoek om 14.30 uur of om 19 uur
 • U kan Intensieve Zorgen bereiken op het nummer 09 364 87 21; Medium Care is bereikbaar via 09 364 87 23.
PAAZ
= kamers 160 – 178
 • 1 bezoeker. Mag ook het kind van de patiënt zijn.
 • Maximale bezoekduur: 1 uur.
 • Bezoek toegelaten op dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag.
 • Even kamernummers: bezoek tussen 18.30 en 19.30 uur.
 • Oneven kamernummers: bezoek tussen 19.30 en 20.30 uur.
 • Bezoek enkel toegestaan in living en ergoruimte; niet op de kamer of het terras.
Palliatief
 • Bezoek van onmiddellijke naasten wordt toegestaan – maximum 4 personen.
Geen bezoek
 • Geen bezoek aan dagziekenhuispatiënten.

Algemene voorwaarden tijdens uw bezoek

 • Bezoek is toegestaan vanaf de dag van opname.
 • De bezoekers hoeven niet elke dag dezelfde personen te zijn.
 • Indien de bezoeker niet zelfstandig op bezoek kan komen, mag een begeleider meekomen. Deze begeleider moet voldoen aan dezelfde onderstaande voorwaarden.
 • De bezoeker moet 18 jaar of ouder zijn. (uitzondering voor materniteit en PAAZ).
 • De bezoeker is niet ziek geweest de laatste 14 dagen.
 • De bezoeker mag geen koorts hebben of ziekteklachten vertonen op het moment van bezoek. Voelt u zich niet lekker? Kom niet naar het ziekenhuis. Stel uw bezoek uit en neem contact op met uw huisarts bij onderstaande klachten:
  • minstens één van de hoofdsymptomen: hoesten, kortademigheid/ademnood, pijn op de borstkas, plots reuk- en/of smaakverlies;
  • minstens twee van volgende symptomen: koorts, vermoeidheid, spierpijn, ontstoken neusslijmvlies, keelpijn, hoofdpijn, verminderde eetlust, waterige diarree, acute verwardheid, vallen zonder gekende oorzaak;
  • verergering van chronische respiratoire symptomen (bv. astma).
 • Breng een eigen mond-neusmasker mee en draag dit altijd en overal in ons ziekenhuis, ook bij de patiënt op de kamer. Wanneer u geen mond-neusmasker heeft, ontvangt u er één aan het onthaal. OPGELET: beschadigde of bevuilde maskers of maskers met ventiel zijn verboden!
 • Ontsmet regelmatig uw handen; bij het betreden en verlaten van het ziekenhuis, alsook van de kamer.
 • De toegang tot het ziekenhuis blijft via de hoofdingang. Een onthaalmedewerker controleert het correct dragen van het mond-neusmasker en het gebruik van handalcohol. U ontvangt een folder met de algemene voorwaarden omtrent de bezoekregeling. Volg deze voorwaarden strikt op.
 • Als bezoeker brengt u geen geschenken, voedingswaren, tijdschriften, … mee op de kamer. Wasgoed kan uitgewisseld worden via de afdeling van de patiënt.
 • Bewaar steeds een veilige afstand van 1,5m en vermijd contact met de patiënt (handen schudden, knuffels, kus geven, … is niet toegestaan).
 • De bezoekers blijven constant op de kamer (ook kinderen op materniteit).
 • Op tweepersoonskamers wordt het gordijn tussen beide patiënten dicht gemaakt.
Dit artikel werd bijgewerkt op woensdag 16 september 2020