09 364 81 11

Patiënten

Medische activiteiten

Raadplegingen, ingrepen en interventies vinden plaats tenzij u door ons telefonisch gecontacteerd wordt om deze te verplaatsen. Opgelet: bent u de voorbije 14 dagen terug gekeerd uit een rode of oranje zone, dan vragen wij u om contact op te nemen met (het secretariaat van) uw behandelend arts om uw afspraak te verplaatsen. Zolang u in quarantaine verblijft, vragen wij u om niet naar het ziekenhuis te komen. Voor dringende medische zorg kan u uiteraard steeds terecht op onze spoedgevallendienst. Licht bij aankomst onmiddellijk de spoedverpleegkundige in over uw quarantaine.
U komt naar ons ziekenhuis voor een raadpleging of een radiologisch onderzoek
De veiligheid van onze patiënten en medewerkers blijft onze hoogste prioriteit. Daarom vragen wij om onderstaande richtlijnen correct op te volgen: 
 • Kom indien mogelijk alleen naar uw afspraak; lukt dit niet, dan mag 1 begeleider meekomen.
 • Kom niet te vroeg naar het ziekenhuis; u mag pas 10 minuten voor het afgesproken uur naar de consultatieruimte gaan.
 • Draag een mondneusmasker bij het betreden van het ziekenhuis. Heeft u geen masker, dan ontvangt u er één van onze onthaalmedewerker. 
 • Gebruik handalcohol bij het binnenkomen en nogmaals na gebruik van de inschrijvingskiosk.
 • Raak uw gezicht niet aan. 
 • Behoud ten allen tijde een afstand van 1,5 meter ten opzichte van andere personen.
 • Voelt u zich ziek of hebt u koorts? Neem dan eerst contact op met de huisarts of behandelende arts om na te gaan of de raadpleging of het onderzoek kan doorgaan.
U wordt opgenomen in ons ziekenhuis
 • Enkele dagen voor de ingreep wordt u getest op het coronavirus. Uw behandelend arts bespreekt dit op voorhand met u. Deze test gaat door langs de achteringang van het ziekenhuis. 
 • Indien u niet voor een ingreep opgenomen wordt, of indien u via de spoedgevallendienst opgenomen wordt, zal u bij opname getest worden. 
 • Bezoek is beperkt toegelaten. Check hiervoor zeker vooraf de aangepaste bezoekregeling

Revalidatiecentrum

 • De rugschool is operatief.
 • Cardiale revalidatie is mogelijk.
Aangepast revalidatieprogramma voor COVID-19 patiënten
Het COVID-19 virus heeft heel wat mensen binnen onze samenleving getroffen. Daarom wil het revalidatiecentrum binnen het AZ Sint-Elisabeth Zottegem hun rol binnen deze veranderde maatschappij uitbreiden. Zij kunnen antwoord bieden op vragen zoals "Hoe kunnen personen getroffen door het coronavirus verder geholpen en ondersteund worden?".

Een terugkeer naar huis is niet voor iedereen mogelijk na het doormaken van een COVID-19 besmetting. Aanhoudende lichamelijke en mentale klachten maken het soms moeilijk om op een veilige manier naar huis terug te keren. Voor deze patiënten wil ons pluridisciplinair revalidatieteam, vanuit hun maatschappelijk gerichte en multidisciplinaire visie, een oplossing bieden. Zij willen zich ten volle inzetten om een antwoord te bieden op de specifieke noden van deze (post) COVID-19 patiënten.

Daarom bieden we vanaf 4 mei 2020 aan patiënten die klinisch stabiel zijn en als niet-besmettelijk beschouwd worden, een aangepast revalidatieprogramma aan. Een team van artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, kinesisten, ergotherapeuten, logopediste, sociaal assistente en diëtisten staan klaar om de patiënt te begeleiden in de revalidatie zodat hij een zo normaal mogelijk leven kan leiden na deze ingrijpende coronatijden.

Verder willen we ook aandacht besteden aan de psychosociale noden en vragen van de patiënt en diens familie. Het doormaken van een COVID-19 infectie en het al dan niet verblijven op de afdeling intensieve zorgen kan met name een confronterende ervaring betekenen. Voor verdere ondersteuning kan de patiënt en diens familie terecht bij onze psychologe.

Bij het uiteindelijk terugkeren naar huis kan de sociale dienst ingeschakeld worden. Zij kunnen namelijk in overleg met de patiënt en diens familie zoeken naar extra thuishulp of naar een thuisvervangend milieu. Het is belangrijk dat een ontslag goed wordt voorbereid. De sociaal assistente zal de patiënt dan ook zo snel mogelijk contacteren na opname op de afdeling. Ook patiënten waarbij een verdere opname binnen ons revalidatiecentrum niet meer nodig is, maar die toch nood hebben aan een multidisciplinaire revalidatie-aanpak, kunnen bij ons team terecht voor een ambulant revalidatietraject. Dit heeft als doel zo snel mogelijk te herstellen en een normaal functioneren na te streven.

Tenslotte blijven patiënten met overige revalidatienoden (bijvoorbeeld na het doormaken van een beroerte, hartaanval, het plaatsen van een nieuwe heup of knie, ...) ook nog steeds terecht kunnen binnen ons revalidatiecentrum voor de reguliere revalidatietrajecten.

Bij vragen voor een eventuele opname kan u steeds terecht bij Cassandra Van Der Stichelen (sociale dienst) -  Cassandra.vanderstichelen@sezz.be - 09 364 88 60.

Medisch Centrum Brakel

Het Medisch Centrum Brakel is open. Ook hier gelden dezelfde veiligheidsmaatregelen zoals in het ziekenhuis:  
 • het dragen van een masker is verplicht gedurende de volledige aanwezigheid (ook in de consultatieruimten)
 • gebruik handalcohol bij het binnenkomen en verlaten van het Medisch Centrum
 • raak uw gezicht niet aan
 • kom niet te vroeg
 • kom alleen naar uw afspraak. Een begeleider wordt enkel toegestaan als dit strikt noodzakelijk is. Begeleiders worden gevraagd in de wagen te blijven.
 • het aantal plaatsen in de wachtzaal werd beperkt
 • behoud steeds de veilige afstand van anderhalve meter
 • voelt u zich ziek of heeft u koorts? Komt u uit een rode zone, heeft een positieve test afgelegd of contact gehad met een COVID-19 positieve patiënt? Neem dan eerst contact op met de huisarts of behandelende arts om na te gaan of de raadpleging of het onderzoek kan doorgaan. 

U kan het Medisch Centrum Brakel bereiken op het nummer 055 42 66 01.

Zit u met vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen van patiënten.

Heeft u vragen over een geplande afspraak of over de maatregelen omtrent het coronavirus? Een medewerker van ons ziekenhuis staat u graag te woord via het nummer 09 364 81 11.

De FOD Volksgezondheid geeft regelmatig een update over nieuwe gevallen en verstrekt ook doorlopend informatie via de website www.info-coronavirus.be of telefonisch via 0800 14689. Wij volgen alles op de voet en houden regelmatig een overleg bij nieuwe ontwikkelingen.