09 364 81 11

Veelgestelde vragen

Ik ben patiënt

Gaan consultaties, onderzoeken en ingrepen nog door?

Vanaf maandag 4 mei 2020 zal er in ons ziekenhuis een geleidelijke en gedeeltelijke heropstart van medische activiteiten gebeuren. Raadplegingen, ingrepen en interventies vinden enkel plaats als ze door de desbetreffende arts of dienst bevestigd werden. Opgelet: bent u de voorbije 14 dagen terug gekeerd uit een rode of oranje zone, dan vragen wij u om contact op te nemen met (het secretariaat van) uw behandelend arts om uw afspraak te verplaatsen. Zolang u in quarantaine verblijft, vragen wij u om niet naar het ziekenhuis te komen. Voor dringende medische zorg kan u uiteraard steeds terecht op onze spoedgevallendienst. Licht bij aankomst onmiddellijk de spoedverpleegkundige in over uw quarantaine.
U komt naar ons ziekenhuis voor een raadpleging of een radiologisch onderzoek
De veiligheid van onze patiënten en medewerkers blijft onze hoogste prioriteit. Daarom vragen wij om onderstaande richtlijnen correct op te volgen: 
 • Kom indien mogelijk alleen naar uw afspraak; een begeleider wordt enkel toegestaan als dit strikt noodzakelijk is, zoals wanneer de patiënt rolstoel gebonden is, dementerend is, de Nederlandse taal niet machtig is of bij jonge kinderen.  
 • Kom niet te vroeg naar het ziekenhuis; u mag pas 10 minuten voor het afgesproken uur naar de consultatieruimte gaan. 
 • Draag een mond-neusmasker bij het betreden van het ziekenhuis. Heeft u geen masker, dan ontvangt u er één van onze onthaalmedewerker. 
 • Gebruik handalcohol bij het binnenkomen en nogmaals na gebruik van de inschrijvingskiosk. 
 • Raak uw gezicht niet aan. 
 • Behoud ten allen tijde een afstand van 1,5 meter ten opzichte van andere personen. 
 • Voelt u zich ziek of hebt u koorts? Neem dan eerst contact op met de huisarts of behandelende arts om na te gaan of de raadpleging of het onderzoek kan doorgaan.
U wordt opgenomen in ons ziekenhuis
 • Enkele dagen voor de ingreep wordt u getest op het coronavirus. Uw behandelende arts bespreekt dit op voorhand met u. 
 • Indien u niet voor een ingreep opgenomen wordt, of indien u via de spoedgevallendienst opgenomen wordt, zal u bij opname getest worden. 
 • Bezoek is nog steeds niet toegelaten tijdens uw ziekenhuisverblijf.
Is het Medisch Centrum Brakel open?
Rekening houdend met de dalende infectiegraad in Brakel werd besloten om vanaf maandag 24 augustus het Medisch Centrum Brakel opnieuw te openen. Ook hier gelden dezelfde veiligheidsmaatregelen zoals in het ziekenhuis:  
 • het dragen van een masker is verplicht gedurende de volledige aanwezigheid (ook in de consultatieruimten)
 • gebruik handalcohol bij het binnenkomen en verlaten van het Medisch Centrum
 • raak uw gezicht niet aan
 • kom niet te vroeg
 • kom alleen naar uw afspraak. Een begeleider wordt enkel toegestaan als dit strikt noodzakelijk is. Begeleiders worden gevraagd in de wagen te blijven.
 • het aantal plaatsen in de wachtzaal werd beperkt
 • behoud steeds de veilige afstand van anderhalve meter
 • voelt u zich ziek of heeft u koorts? Komt u uit een rode zone, heeft een positieve test afgelegd of contact gehad met een COVID-19 positieve patiënt? Neem dan eerst contact op met de huisarts of behandelende arts om na te gaan of de raadpleging of het onderzoek kan doorgaan. 

U kan het Medisch Centrum Brakel bereiken op het nummer 055 42 66 01.

Gaat mijn kankerbehandeling door?

De behandelingen op het oncologisch dagziekenhuis worden gezien als noodzakelijke behandelingen en gaan door zoals gepland. Voor vragen hierover kan u contact opnemen met het oncologisch dagziekenhuis op het nummer 09 364 87 50.

Ik ben zwanger / ga bevallen. Wat zijn de richtlijnen?

Consultatie
 • De ambulante monitoring gaat niet meer door op materniteit, maar zal gebeuren op de consultatie en dit steeds op afspraak.
 • Uw consultatie bij de gynaecoloog gaat door tenzij wij u contacteren voor annulatie. Vanaf dinsdag 2 juni 2020 is de partner opnieuw welkom tijdens de belangrijkste prenatale consultaties. We vinden het belangrijk dat de partner betrokken blijft bij de zwangerschap en proberen op deze manier tegemoet te komen aan de strenge nationale maatregelen. We hopen dat u begrijpt dat we dit niet voor alle consultaties kunnen toestaan en rekenen hiervoor op ieders gezond verstand om te bepalen bij welke consultaties de partner meekomt.
 • Vragen rond zwangerschap en corona? Check de FAQ of bel naar 09 364 87 48 en stel uw vraag aan onze vroedvrouw. Zij is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 17 uur.
Bevalling
 • Een zieke partner (hoest, koorts, verkoudheid, luchtwegproblemen) van de moeder kan niet bij de bevalling aanwezig zijn en ook daarna niet op bezoek komen.
 • Een gezonde partner van de moeder mag bij de bevalling aanwezig zijn.
 • Alleenstaande moeders kunnen 1 gezonde persoon als partner aanduiden, waarvoor dezelfde regels als hierboven gelden.
Antenanale opname
 • Bij zwangere vrouwen die worden opgenomen met zwangerschapscomplicatie of voor een foetale ingreep, kan de partner 1 keer per dag op bezoek komen zonder tijdslimiet. Blijven slapen is in dat geval niet mogelijk. Het bezoek mag enkel op de kamer, niet in de gangen.
 • Er kunnen geen andere familieleden op bezoek komen.
 • Zwangere vrouwen mogen niet meer in weekend gaan.

Ik ben diabetespatiënt. Wat zijn de richtlijnen?

Het diabetesteam is vanaf 4 mei opnieuw operationeel, weliswaar met aangepaste consultatietijden.

Kan ik nog terecht in het ziekenhuis voor niet-covid gerelateerde medische klachten?

Heeft u medische zorg nodig? Wacht niet onnodig lang om hulp te vragen. Zowel de huisartsen, de huisartsenwachtpost Panacea, de spoedgevallendienst en de verschillende ziekenhuisdiensten functioneren met versterkte wachtdiensten, zodanig dat alle medische problemen op dezelfde kwalitatieve en veilige wijze kunnen behandeld worden als anders (breuken, appendicitis, nierstenen en galstenen, acute rugpijn, abcessen, banale infecties, …).
Wij passen alle nodige maatregelen toe en werken met een gescheiden flow voor covid en niet-covid patiënten om iedereen op een veilige manier te behandelen. Neem geen risico en contacteer uw huisarts of behandelend ziekenhuisarts.

Ik ben bezoeker

Mag ik op bezoek komen?

Bezoek wordt toegestaan onder strikte voorwaarden. Raadpleeg de bezoekregeling per dienst. COVID-19 patiënten en patiënten met vermoeden van besmetting mogen geen bezoek ontvangen, tenzij kritiek ziek en in overleg met de verantwoordelijke arts.

Hoe kan ik contact hebben met mijn familielid?

Elke patiënt die niet over een gsm beschikt heeft een telefoontoestel op de kamer gekregen. Daarnaast helpen verschillende medewerkers de patiënten om contact te hebben met de familieleden via:
 • een telefoongesprek
 • beeldmateriaal doorsturen
 • e-mail
 • een videogesprek
 • briefjes via de was

De familieleden kunnen contact opnemen met de afdeling van de patiënt om contact aan te vragen. Men tracht dit zo snel mogelijk in orde te maken.

Mijn familielid mag naar huis. Waar haal ik hem/haar op?

Het uur van ontslag wordt afgesproken met de afdeling. U komt naar het ziekenhuis op het afgesproken uur en meldt u aan aan de receptie. De afdeling wordt verwittigd en de patiënt wordt naar beneden gebracht door de verantwoordelijke verpleegkundige.

De ingang langs de parking is gesloten. Wat moet ik doen?

U kan via de hoofdingang ons ziekenhuis betreden. Ook de ingang naar het dagziekenhuis blijft beschikbaar. Aan elke ingang zal één van onze medewerkers u verder helpen.
De bezoekersingang langs de parking werd permanent gesloten. De glazen schuifdeuren blijven enkel open voor:
 • het valideren van uw parkeerticket aan de parkeerautomaat
 • een geplande consultatie bij de huisartsen-pretriagepost van Panacea tussen 9 en 21 uur.
Een volgende deur blokkeert de doorgang naar de rest van het ziekenhuis.

Is de tearoom open?

De tearoom is opnieuw open sinds woensdag 10 juni 2020. We respecteren de voorschriften zoals deze door de veiligheidsraad uitgeschreven zijn. Hierdoor zal de capaciteit beperkter zijn dan anders.