09 364 81 11

#1 Iedereen veilig

19 mei 20
Nog voor de overheid haar belangrijkste COVID-maatregelen afkondigde, schoten we als ziekenhuis in actie. We creëerden meer kritieke bedden, scheidden de patiëntenstromen, reorganiseerden onze teams... om de best mogelijke en veilige zorg te bieden. Niet alleen voor onze patiënten, maar vooral ook voor alle collega's in het ziekenhuis.

Een zorg van dag één

De beelden uit ziekenhuizen in Italië zorgden voor ongerustheid. De angst om zelf besmet te geraken is reëel en een ernstige bezorgdheid. Onze medewerkers beschermen voor besmettingsgevaar stond daarom vanaf dag één voorop.
“Deze crisis is ongezien. In geen enkele opleiding krijg je een ‘practicum ziekenhuismanagement’ om je hierop voor te bereiden,” zegt Rudi Vossaert, hoofdarts. “Gelukkig hebben we de mensen en de expertise in huis om met dergelijk infectiegevaar om te gaan,” zegt Ann Moens, verpleegkundig directeur. Daardoor hebben we samen heel snel de juiste beslissingen kunnen nemen en onze manier van werken adequaat kunnen aanpassen.

Iedereen het juiste materiaal

Een belangrijke voorwaarde in de strijd tegen het COVID-virus is hygiëne. In ons ziekenhuis was aandacht voor hygiëne altijd al een prioriteit. “We zijn het gewoon om heel hygiënisch te werken om ziekenhuisinfecties met bijvoorbeeld MRSA of Clostridium te vermijden,” zegt Geert Van Iseghem, hoofdverpleegkundige spoedgevallendienst. De dreiging van COVID-19 is echter van een andere orde, en dus werden de hygiënevoorschriften aangescherpt. Een hele uitdaging.
Door de massale toestroom aan COVID-patiënten in binnen- en buitenland is er veel vraag naar beschermingsmaterialen. Het is voor de aankoopdienst dan ook geen sinecure om voldoende schorten, maskers en handschoenen te voorzien. Die schaarste maakt het eens zo belangrijk om het materiaal juist te gebruiken.

Praktische opleidingen

Liesbet Demarré, onze verpleegkundig ziekenhuishygiëniste, gaf daarom gedurende de eerste dagen van de crisis non-stop 30-minuten sessies in het groot auditorium waar iedereen 1,5 meter afstand kan houden. Collega’s mochten er aansluiten wanneer het in hun werkschema paste, want het is niet evident om zomaar even alle medewerkers van een ziekenhuis tegelijk samen te brengen, zeker niet tijdens een pandemie. Nadien zijn we met video’s beginnen werken om medewerkers op de hoogte te houden van nieuwe materialen of gewijzigde procedures.

"We begonnen van een leeg blad. Het was continue dingen heruitvinden: dit komt er aan, hoe gaan we dit samen aanpakken?"

Liesbet Demarré, verpleegkundig ziekenhuishygiëniste


Werkbare procedures

Besmettingen vermijden vergt een doordachte manier van werken. Heel wat procedures in het ziekenhuis werden daarom aangescherpt of heruitgevonden: van omkleden op de verpleegeenheid met COVID-patiënten en het ontsmetten van kamers na ontslag van de patiënten tot omgaan met mogelijk besmette kledij op de dienst CSA en het onthaal van patiënten.
Dit alles gesmeerd laten verlopen, vraagt om continue samenwerking tussen de medewerkers van alle diensten. Liesbet probeert aanwezig te zijn op het terrein om samen praktische oplossingen uit te werken. “We voorzien passend materiaal voor ieder type werk. Zo is er aan elke kamer van een COVID-patiënt een voorraad handschoenen, schorten, mondmaskers en een gelaatsschermen voorradig. Bovendien zijn er praktische stappenplannen om overdracht van het virus zo veel mogelijk te vermijden: bijvoorbeeld schorten uitdoen en weggooien net voor het verlaten van de kamer, het gelaatsscherm achteraf buiten de kamer grondig ontsmetten om de veiligheid van andere patiënten en collega’s zo veel mogelijk te garanderen, enzovoort,” licht Liesbet toe.

“Ik heb me persoonlijk nooit onveilig gevoeld. Er werd eerlijk en duidelijk gecommuniceerd en we kregen al het materiaal dat we nodig hadden."

Steffi Bourdeaud’Hui, medisch secretaresse


Samen tegen besmetting

Ziekenhuishygiëne was altijd als een zesde zintuig in ons ziekenhuis. Dat, snelle communicatie en de betrokkenheid en inzet van iedereen zorgt ervoor dat we snel en veilig een antwoord bieden op deze crisis. “We mogen fier zijn op onszelf dat zo weinig van onze collega's besmet geraakt zijn,” zegt Rudi.
Terug