09 364 81 11

trombolyse

Bij ST elevatie myocardinfarct (STEMI) is er sprake van myocardischemie (de aanvoer van zuurstof is onvoldoende om aan de vraag naar zuurstof van de hartspier te voldoen) omwille van de abrupte onderbreking van de bloeddoorstroming in een kransslagader (coronaire arterie) door de vorming van een bloedklonter (trombus).

Bij STEMI bestaat de behandeling uit de combinatie van reperfusie en medicijnen. Reperfusie houdt in dat de bloeddoorstroming in de aangetaste kransslagader hersteld wordt. Dit gebeurt bij voorkeur door een primaire percutane coronaire interventie (PCI). Trombolyse (ook fibrinolyse genoemd) biedt een alternatief wanneer men voorziet dat de primaire PCI niet kan uitgevoerd worden binnen 120 minuten na het eerste medisch contact.

Trombolyse start idealiter binnen 30 minuten na het eerste medisch contact (door-to-needle time). De trombolytica worden intraveneus toegediend en lossen de bloedklonter in de kransslagader op.

Bij voorkeur wordt er één van de dagen na de trombolyse alsnog een coronarografie (radiologisch onderzoek dat de kransslagaders in beeld brengt) uitgevoerd.

Trombolyse is tegenaangewezen bij bepaalde patiënten (vb. voorgeschiedenis van beroerte of hersenbloeding, actieve bloeding, bloedingsneiging).

Trombolyse gaat gepaard met een risico op ernstige bloedingen.