09 364 81 11

Staalafname microbiologie

De kwaliteit van het microbiologisch onderzoek wordt sterk bepaald door de manier van afname en de bewaring van het materiaal.

De handleiding bevat de relevante informatie voor een correcte staalname van monsters voor microbiologisch onderzoek.

Wij verzoeken u de monsters correct te identificeren (naam + geboortedatum) en alle relevante (klinische) informatie te vermelden op het aanvraagformulier van het laboratorium. De volgende gegevens zijn absoluut noodzakelijk voor een goede interpretatie van de resultaten:

Wij verzoeken u de monsters correct te identificeren (naam + geboortedatum) en alle relevante (klinische) informatie te vermelden op het aanvraagformulier van het laboratorium. De volgende gegevens zijn absoluut noodzakelijk voor een goede interpretatie van de resultaten:

  • onderzocht materiaal (urine, feces, sputum, etter, genitaal etc.)
  • locatie afname (oor, oog, been knie etc.)
  • tijdstip en datum afname
  • eventuele behandeling met antibiotica

 

Gebruikte afkortingen

CPE          Carbapenemase

DIF           Directe immunofluorescentie

ESBL        Extended spectrum betalactamase

EHEC       Enterohemorrhagische E. coli

PCR          Polymerase chain reaction