09 364 81 11

Botscan

Uw behandelende arts heeft een onderzoek van het skelet aangevraagd aan de hand van een isotopenscan.
Dit onderzoek wordt skeletscan genoemd. Andere benamingen voor dit onderzoek zijn: total body skeletscan, botscan, skelet- of botscintigrafie.

Aandoeningen van het bot worden opgespoord via een ingespoten speurstof (tracer) gevolgd door een scan. Het onderzoek kan ook doorbloeding van het bot in beeld brengen om ontstekingen op te sporen.


Voorbereiding

 • U moet niet nuchter zijn voor een botscan.
 • Medicijnen mag u gewoon blijven innemen.
 • Zorg dat u zeker op het afgesproken tijdstip aanwezig bent op de dienst nucleaire geneeskunde.
 • Breng het voorschrift van uw verwijzende arts mee.
 • Breng voor het onderzoek de verpleegkundige op de hoogte als u zwanger bent of borstvoeding geeft.


Verloop

1: Inspuiten speurstof

 • Inspuiten van radioactieve speurstof. Om de doorbloeding in beeld te brengen worden soms opnames gemaakt tijdens de eerste 10 minuten.
 • Drink in de volgende uren extra water (1 à 1,5 liter) om de speurstof sneller uit uw lichaam te krijgen.


2: Botscan zelf

De botscan start enkele uren na het inspuiten van de speurstof, als deze goed is opgenomen in het skelet.

De verpleegkundige geeft u het precieze tijdstip voor de scan. In de tussentijd mag u het ziekenhuis verlaten en mag u ook eten of drinken. Zorg dat u op het afgesproken tijdstip aanwezig bent op de dienst nucleaire geneeskunde.

 • Ga vóór het onderzoek plassen om de blaas te legen.
 • U neemt plaats op de onderzoekstafel (rughouding, armen naast het lichaam.)
 • De scanner maakt beelden gedurende een 10-tal minuten.
 • Na deze scan zal de arts beoordelen of er nog bijkomende beelden dienen gemaakt te worden.
 • Na het onderzoek mag u het ziekenhuis verlaten.Resultaat

Een arts/technoloog van de dienst nucleaire geneeskunde beoordeelt de kwaliteit van het onderzoek voor u de afdeling verlaat. Daarna worden de scintigrafische opnames nauwkeurig bekeken. De resultaten worden, als dat nodig is, vergeleken met een eerdere skeletscintigrafie of een eerder RX-onderzoek. Indien u bijkomend een CT-scan heeft gekregen, zal deze afhankelijk van het type, beoordeeld worden door een radioloog.

Nadien wordt er een verslag gemaakt voor uw behandelende arts. Indien multidisciplinair overleg met verschillende specialisten noodzakelijk is voor de beoordeling van uw beelden, kan de termijn vooraleer definitief verslag soms oplopen tot minimum een week.

Uw behandelend arts zal u de uitslag meedelen en zo nodig met de gepaste therapie starten


Zwangerschap en borstvoeding
Verwittig steeds de dienst indien u (mogelijks) zwanger bent. Bij zwangerschap kan het onderzoek niet doorgaan.


Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan gerust contact op met de dienst Isotopen op 09/ 364 84 66. Wij helpen u graag verder.

Gelieve ons tijdig te verwittigen indien u de afspraak niet kan nakomen (liefst minstens 1 dag vooraf).
TEL: 09/364 81 11