09 364 81 11

Longperfusie-ventilatiescan

Uw behandelende arts heeft een onderzoek van de longen aangevraagd aan de hand van een isotopenscan.
Dit onderzoek wordt longperfusie/longventilatie genoemd.


Voorbereiding

 • U moet niet nuchter zijn voor een longperfusie-ventilatiescan.
 • Medicijnen mag u gewoon innemen.
 • Zorg dat u zeker op het afgesproken tijdstip aanwezig bent op de dienst nucleaire geneeskunde.
 • Breng het voorschrift van uw arts mee als u dat hebt gekregen.
 • Breng voor het onderzoek de verpleegkundige op de hoogte als u zwanger bent of borstvoeding geeft.


Verloop

Duur: ongeveer 1 uur.

1: Luchtuitwisseling (ventilatie)

 • U drinkt een medicijn dat uw schildklier beschermt tegen radioactieve stof
 • U ademt een kleine hoeveelheid licht radioactief gas in.
 • De scanner maakt beelden van de ventilatie in uw longen.


2: Doorbloeding (perfusie)

 • Inspuiten van radioactieve speurstof
 • U neemt plaats onder de scanner.
 • Na het onderzoek mag u meestal het ziekenhuis verlaten. Bij belangrijke afwijkingen wordt u naar de dienst spoedgevallen doorverwezen.

Drink in de volgende uren extra water (1 à 1,5 liter) om de speurstof sneller uit uw lichaam te krijgen.


Zwangerschap en borstvoeding
Verwittig steeds de dienst indien u (mogelijks) zwanger bent. Bij zwangerschap kan het onderzoek niet doorgaan.


Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan gerust contact op met de dienst Isotopen op 09/ 364 84 66. Wij helpen u graag verder.

Gelieve ons tijdig te verwittigen indien u de afspraak niet kan nakomen (liefst minstens 1 dag vooraf).
TEL: 09/364 81 11