09 364 81 11

Schildwachtklieronderzoek

Uw dokter heeft een schildwachtklieronderzoek aangevraagd aan de hand van een isotopenscan.
Dit onderzoek laat toe de lymfeklieren zichtbaar te maken via een ingespoten speurstof, gevolgd door een scan. De sentinelklier of schildwachtklier is de eerste lymfknoop (of lymfknopen) die achter de tumor gelegen is (zijn).

Voorbereiding

  • U moet niet nuchter zijn voor een schildwachtklieronderzoek.
  • Medicijnen mag u gewoon innemen.
  • Zorg dat u zeker op het afgesproken tijdstip aanwezig bent op de dienst nucleaire geneeskunde.
  • Breng het voorschrift van uw arts mee als u dat hebt gekregen.
  • Breng voor het onderzoek de verpleegkundige op de hoogte als u zwanger bent of borstvoeding geeft.


Verloop

  • Afhankelijk van de aandoening wordt de scan na enkele minuten of na enkele uren uitgevoerd.


Zwangerschap en borstvoeding
Verwittig steeds de dienst indien u (mogelijks) zwanger bent. Bij zwangerschap kan het onderzoek niet doorgaan.


Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan gerust contact op met de dienst Isotopen op 09/ 364 84 66. Wij helpen u graag verder.

Gelieve ons tijdig te verwittigen indien u de afspraak niet kan nakomen (liefst minstens 1 dag vooraf).
TEL: 09/364 81 11