09 364 81 11

Rookstopbegeleiding

31 mei is wereld anti-tabak dag. Wij roepen iedereen op om deel te nemen aan dit initiatief en 24 uur niet te roken.

Wil je voorgoed de sigaret de rug toe keren, dan is rookstopbegeleiding misschien iets voor u. Sinds begin 2017 is er een nieuwe aanpak met een derdebetalersregeling en een vergoeding per kwartier. Rokers die willen stoppen betalen nog een persoonlijke bijdrage. Je keuze voor een individuele aanpak of in groep bepaalt de prijs. Als roker betaal je voor een individuele sessie 7.5 euro per kwartier, of één euro voor een kwartier groepssessie. Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming, dan kost het één euro voor een individuele sessie en een halve euro voor een kwartier groepssessie.

Uw laatste sigaret?

Roken veroorzaakt een lichamelijke én psychische verslaving. Wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat rookstopbegeleiding de kans verhoogt dat men effectief stopt met roken. Met de verhoging van de tegemoetkoming wenst de Vlaamse regering de drempel naar begeleid stoppen zo laag mogelijk te maken.


Rookstopbegeleiding

De lichamelijke verslaving wordt veroorzaakt door nicotine. Bij een trekje aan een sigaret, bereikt de nicotine al na 7 seconden de hersenen. In de hersenen zorgt nicotine o.a. voor een verhoogde dopamine-aanmaak, waardoor de roker een kortstondig “goed gevoel” beleeft. Medicatie kan helpen om de ontwenningsverschijnselen die optreden bij rookstop, te verlichten.
De psychische verslaving wordt veroorzaakt door gewoonte- en ideeënvorming. Het is dan ook aangewezen het stoppen met roken goed voor te bereiden. Het is immers niet gemakkelijk om vaste gewoonten en vastgeroeste ideeën te doorbreken. Psychologische steun is hierbij erg belangrijk.

In het ROOKSTOPPROGRAMMA wordt het rookgedrag besproken, enerzijds om het roken bewust te
gaan beleven; anderzijds om na te gaan hoe het stoppen best wordt aangepakt.
Samen met de roker wordt een plan opgemaakt om te stoppen, en een stopdag afgesproken.


Eens gestopt met roken is het natuurlijk de bedoeling om dit te blijven volhouden.
Regelmatige raadplegingen laten toe zaken als stress, eventuele gewichtstoename, emotionele schommelingen,… op te volgen en er gepast op te reageren.
Indien de roker vraagt om het stopgedrag te laten ondersteunen door hypnose, wordt nagegaan of dit in zijn of haar individueel geval van nut kan zijn.


VOORDELEN VAN ROOKSTOP 

Onmiddellijke voordelen:
• Na 24 uur is de CO, afkomstig van het roken, uit het lichaam verwijderd
• Na 48 uur is alle nicotine uit het lichaam verwijderd
• De slechtruikende adem is verdwenen


Na enkele weken:
• De smaak- en reukzin verbeteren
• Verbetering van de bloedsomloop
• Het ademen gaat gemakkelijker
• Verbetering van de conditie


Na 3 à 9 maanden:
• Vermindering van het hoesten en fluitende ademhaling
• Stem wordt helderder
• Moeheid verdwijnt


Na 1 jaar:
• Het risico op een hartaanval is met de helft verminderd
• Verminderde vruchtbaarheid bij mannen is verdwenen
• De longfunctie verbetert (licht verbeterde ESW - één seconde waarde) bij COPD


Na 2 jaar:
• Het risico op een hartinfarct is gelijk aan dat van een niet-roker


Na 5 jaar:
• Het risico op een beroerte is met de helft verminderd
• Het risico op orale tumoren, evenals slokdarmtumoren en tumoren van de blaas is met de helft verminderd


Na 10 jaar:
• Het risico op longkanker is met de helft verminderd
• Het risico op een beroerte is nu gelijk aan dat van niet-rokers


Na 20 jaar:
• Het risico op longkanker is bijna gelijk aan het risico voor een niet-roker
• De sterfte is praktisch hetzelfde als bij mensen die nooit gerookt hebben


BOVENDIEN:
• Men spaart enorm veel geld, uit dat men kan besteden aan leuke dingen
• Men geeft het goede voorbeeld aan de kinderen
• Men stelt de omgeving niet meer bloot aan de gevaren van het passief roken.

ER GEEN GEEN GOEIE REDENEN OM DOOR TE GAAN MET ROKEN, ALLEEN GOEIE REDENEN OM ERMEE TE STOPPEN!

neem contact op met Christine Huysmans, onze tabakologe via christine.huysmans@sezz.be of via 0494/59 20 38 of met de dienst longziekten op 09/364 87 59