09 364 81 11

Hoe kunnen we ons beter wapenen in de toekomst?

7 juli 20

De coronacrisis is zeker en vast nog niet voorbij. Alle uitgeschreven voorzorgsmaatregelen blijven nog steeds van kracht. Anderzijds wordt de impact van deze crisis op het ziekenhuisgebeuren steeds minder belangrijk in onze regio. We nemen dan ook de tijd om terug te kijken naar de soms heftige voorbije vier maanden. De gebeurtenissen zitten immers nog vers in onze herinnering.

Intern bekijken we met alle betrokkenen wat goed gegaan is, wat minder goed verliep, waar bijgestuurd moet worden, …

Graag hadden we daarom ook feedback ontvangen van de inwoners van onze regio. Uiteraard zijn er beperkende maatregelen geweest die we moesten implementeren op voorschrift van één of andere overheid, en hierop hadden we dan ook zelf geen invloed. Evenwel zijn er misschien ook zaken waarvan u als patiënt, bezoeker, burger denkt dat dit anders had moeten aangepakt worden. 

We kijken graag uit naar alle aanmerkingen en suggesties, die ons moeten helpen een eventuele tweede golf nog beter aan te kunnen. Deze zijn welkom via een schrijven naar het ziekenhuis ter attentie van de hoofdarts, of via mail naar rudi.vossaert@sezz.be.

Terug