09 364 81 11

Versoepeling bezoekersregeling

30 juni 20
Vanaf heden vervalt de regeling dat bezoek alleen maar toegelaten is vanaf de vijfde hospitalisatiedag op de heelkundige en internistische afdelingen. Enkel op de PAAZ-afdeling en de afdeling geriatrie blijft deze bezoekersregeling vanaf de vijfde hospitalisatiedag gelden. De afzonderlijke regelingen voor de kritische diensten, materniteit en pediatrie blijven eveneens ongewijzigd.
De andere begeleidende maatregelen (bezoekuren, aantal bezoekers, maskerplicht…) zijn wel nog steeds van kracht.
Terug