09 364 81 11

Het E17-ziekenhuisnetwerk: voorstellingsvideo

30 november 20

De ziekenhuizen van het E17-ziekenhuisnetwerk hebben een lange traditie van samenwerken. In 2019 kreeg de samenwerking verder vorm bij de oprichting van de 'vzw E17-ziekenhuisnetwerk', onder leiding van voorzitter Eric Van Zele. In mei 2020 besliste de Vlaamse overheid om het E17-ziekenhuisnetwerk te erkennen als locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk.

Vandaag treden we ook samen naar buiten in een nieuwe voorstellingsvideo. Want samen bouwen we aan een toonaangevend, kwaliteitsvol en innovatief Vlaams ziekenhuisnetwerk. Bekijk de video hier.

Het E17-ziekenhuisnetwerk werkt momenteel aan een eigen regionaal zorgstrategisch plan. In dat plan vraagt de overheid om te werken aan een strategie die kwaliteitszorg, taakafspraken en samenwerking tussen de zorgaanbieders in de regio stimuleert. Het E17-ziekenhuisnetwerk legt daarbij de focus op vier doelen:

  1. verbeteren van de patiëntervaring en zorgkwaliteit
  2. verbeteren van de volksgezondheid
  3. verantwoord omgaan met de middelen (economisch gezond)
  4. versterken van welzijn en competenties van zorgmedewerkers.
Terug