09 364 81 11

Overlijden Zuster Benigna

24 februari 20
Met droefheid melden wij u het overlijden van Zuster Benigna. Zij overleed zondagavond in WZC De Bron.
Zuster Benigna heeft zich jarenlang dag en nacht ingezet voor de verzorging van patiënten als hoofd van het operatiekwartier; (1953 - 1990)
Zij heeft ook lange tijd het beheer over de ziekenhuisapotheek, de sterilisatie en het medisch materiaal op zich genomen. 

Wij bieden de zustergemeenschap en de familie onze blijken van christelijk medeleven aan. 
Terug