09 364 81 11

Coronavirus COVID-19

22 maart 20

Blijf op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen in de strijd tegen het coronavirus.

28 MAART 2020 - 12.30 uur

Toename van patiënten ook voelbaar bij ons

De voorbije week was de belangrijke toename van besmette patiënten ook bij ons duidelijk voelbaar. Vandaag hebben we 20 patiënten op de quarantaine afdeling liggen en nog eens 9 op intensieve zorgen. Daarnaast zijn er een twintigtal positief geteste patiënten die niet gehospitaliseerd dienden te worden en thuis in quarantaine verblijven. Gelukkig zijn er ook al een zevental patiënten die deze week het ziekenhuis hebben kunnen verlaten. Al deze cijfers geven aan dat het virus zich wijd verspreid heeft in de bevolking. “Blijf in uw kot” moet dus onverkort van kracht blijven. Als zorgverleners dringen we er nogmaals op aan de overheidsinstructies te volgen en afstand van mekaar te houden, niet samen te scholen of bezoek te brengen aan kwetsbare medemensen.

26 MAART 2020 - 9.30 uur

Update in verband met bezoek van partners op materniteit

De strenge maatregelen rond het bezoek van partners op materniteit werden aangepast:
Bevalling
 • Een zieke partner (hoest, koorts, verkoudheid, luchtwegproblemen) van de moeder kan niet bij de bevalling aanwezig zijn en ook daarna niet op bezoek komen.
 • Een gezonde partner van de moeder mag bij de bevalling aanwezig zijn. De partner maakt bij de bevalling een keuze tussen twee bezoekregelingen.
 1. tijdens het volledige ziekenhuisverblijf 24 uur op 24 op de kamer blijven. Rondlopen in de gangen van de materniteitsafdeling moet tot een minimum beperkt worden.
 2. Als de partner liever niet 24 uur op 24 op de kamer blijft, kan hij/zij 1 keer per dag op bezoek komen zonder tijdslimiet. Blijven slapen is in dat geval niet mogelijk. Het bezoek mag enkel op de kamer, niet in de gangen.
 • Alleenstaande moeders kunnen 1 gezonde persoon als partner aanduiden, waarvoor dezelfde regels als hierboven gelden.
Antenanale opname
 • Bij zwangere vrouwen die worden opgenomen met zwangerschapscomplicatie of voor een foetale ingreep, kan de partner 1 keer per dag op bezoek komen zonder tijdslimiet. Blijven slapen is in dat geval niet mogelijk. Het bezoek mag enkel op de kamer, niet in de gangen.
 • Er kunnen geen andere familieleden op bezoek komen. 
 • Zwangere vrouwen mogen niet meer in weekend gaan.

23 MAART 2020 - 17.30 uur

Herinnering: ingang langs parking gesloten

We merken dat heel veel mensen nog via de ingang langs de parking proberen ons ziekenhuis te betreden. Graag wijzen we er nogmaals op dat deze permanent gesloten werd. 

De glazen schuifdeuren blijven enkel open voor:
 • de parkeerautomaten
 • een geplande consultatie bij de huisartsen-pre-triagepost van Panacea tussen 9 en 21 uur
Een volgende deur blokkeert de doorgang naar de rest van het ziekenhuis.

22 MAART 2020 - 17.30 uur

Geleidelijke stijging van positieve testen op COVID-19

Het aantal patiënten die positief test op COVID-19 blijft alle dagen geleidelijk stijgen. Momenteel zijn er acht patiënten gehospitaliseerd, waarvan vier op intensieve zorgen. Twee patiënten zullen mogelijks eerstdaags het ziekenhuis kunnen verlaten. Daarnaast zijn er een vijftal patiënten die positief getest zijn, maar niet dienden opgenomen te worden in het ziekenhuis; zij verblijven thuis in quarantaine. 

22 MAART 2020 - 17.20 uur

Niet alleen focus op COVID-19 infecties

Er bereiken ons signalen vanuit de bevolking dat men ongerust is dat artsen en ziekenhuizen zich actueel enkel nog zouden focussen op COVID-19 infecties. Dit is onjuist. Zowel de huisartsen, de huisartsenwachtpost Panacea, de spoedgevallendienst en de verschillende ziekenhuisdiensten functioneren met versterkte wachtdiensten, zodanig dat alle medische problemen op dezelfde kwalitatieve en veilige wijze kunnen behandeld worden als anders (breuken, appendicitis, nierstenen en galstenen, acute rugpijn, abcessen, banale infecties, …).

20 MAART 2020 - 17.00 uur

Tijdelijke aanpassing van de wetgeving inzake 'Conventie' diabetespatiënten

Het diabetesteam blijft actief en bereikbaar tijdens deze corona-pandemie.
Raadplegingen diabetes mellitus - conventiepatiënten (groepen A/B/C) - insulinepomp
Door een tijdelijke aanpassing van de wetgeving inzake 'conventie' wordt een raadpleging in kader van verlenging conventie (maart/april 2020) niet meer als dringend beschouwd. De vorige berichtgeving hieromtrent vervalt. 

Zolang door de Federale Overheid enkele dringende raadplegingen mogen uitgevoerd worden, zal u op de dag van uw geplande consultatie (in de mate van het mogelijke) opgebeld worden om uw glycemiecontrole te bespreken. 
Afhalen van strips
Voor het afhalen van stript geldt nog steeds de vorige berichtgeving:
 • Het afhalen van de strips gebeurt uitzonderlijk zonder begeleidende consultatie.
 • Verwittig het diabetesteam op het nummer 09 364 84 85 en spreek af wanneer u langskomt.
 • Kom naar het ziekenhuis via de hoofdingang en meld u aan in de inkomhal.
 • De diabetesverpleegkundige zal de strips bij u in de inkomhal komen bezorgen. 

20 MAART 2020 - 13.05 uur

Strengere maatregel voor partners van pas bevallen mama's

Partners blijven welkom bij de bevalling. Spijtig genoeg moeten zij daarna een keuze maken: naar huis gaan en niet meer op bezoek komen of de volledige gehospitaliseerde periode bij mama en kind op de kamer blijven. Indien men op een twee- of meerpersoonskamer verblijft, kan de partner niet blijven overnachten.

19 MAART 2020 - 14.50 uur

5 besmette patiënten waarvan 3 op intensieve zorgen

Het gerucht doet de ronde dat een corona-patiënt zou overleden zijn in ons ziekenhuis. Deze informatie is evenwel fout. We behandelen actueel 5 patiënten die besmet zijn, waarvan drie personen met belangrijke symptomen op intensieve zorgen. Eén patiënt is gisteren op onze quarantaine afdeling overleden; hij was daar gehospitaliseerd met verdenking op besmetting met COVID-19, maar uit onderzoek blijkt dat hij NIET besmet was, zodanig dat we geen COVID-19 gerelateerde overlijdens te betreuren hebben tot nog toe.

17 MAART 2020 - 14.45 uur

Info voor diabetespatiënten

Het diabetesteam blijft actief en bereikbaar tijdens deze corona-pandemie.
Raadplegingen diabetes mellitus - conventiepatiënten (groepen A/B/C) - insulinepomp
 • Wanneer uw conventie "vervalt" in maart/april 2020 wordt dit beschouwd als een dringende raadpleging en wordt u in het ziekenhuis verwacht om te voorkomen dat uw stripverdeling in het gedrang komt.
 • Wanneer uw conventie niet vervalt in de komende 2 maanden maar u een afspraak heeft, bellen wij u op de dag van de geplande consultatie om uw glycemiecontrole te bespreken. 
Afhalen van strips
 • Het afhalen van de strips gebeurt uitzonderlijk zonder begeleidende consultatie.
 • Verwittig het diabetesteam op het nummer 09 364 84 85 en spreek af wanneer u langskomt.
 • Kom naar het ziekenhuis via de hoofdingang en meld u aan in de inkomhal.
 • De diabetesverpleegkundige zal de strips bij u in de inkomhal komen bezorgen. 

17 MAART 2020 - 13.15 uur

Info voor zwangere vrouwen

 • De ambulante monitoring gaat niet meer door op materniteit, maar zal gebeuren op de consultatie en dit steeds op afspraak.
 • Uw consultatie bij de gynaecoloog gaat door tenzij wij u contacteren voor annulatie. Partners mogen niet meekomen naar de consultatie. 
 • Vragen rond zwangerschap en corona? Check de FAQ of bel naar 09 364 87 48 en stel uw vraag aan onze vroedvrouw. Zij is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 17 uur.  

16 MAART 2020 - 15.00 uur

Drie patiënten met het coronavirus gehospitaliseerd

Het coronavirus krijg stilaan het volledige land in zijn greep. Het AZ Sint-Elisabeth Zottegem volgt de situatie dag na dag nauwgezet op. Sinds enkele dagen is het ziekenhuisnoodplan in werking. Het crisiscomité komt dagelijks (ook in de weekends) samen en past de maatregelen aan waar nodig.

Omwille van de toename van screenings vorige week werd beslist om een tweede locatie voor isolatie te openen. De verpleegafdeling 4E, met een capaciteit van 16 bedden, werd daarom vorige week vrijdag ingericht voor isolatie van verdachte en positief geteste patiënten. Momenteel hebben we 3 positieve COVID19-patiënten gehospitaliseerd, waarvan 2 er ernstig aan toe zijn en op intensieve zorgen liggen. 7 patiënten wachten het resultaat van de test nog af maar blijven op de dienst 4E geïsoleerd. Tot op heden hadden we ook 3 ambulante positief geteste patiënten. Zij verblijven thuis in isolatie. Gezien de snelle stijging van het aantal verdachte te hospitaliseren patiënten, zijn we ondertussen ook de afdeling 4F aan het klaarmaken om in gebruik te nemen wanneer de afdeling 4E volzet zou zijn. Zowel voor bevestigde als verdachte gevallen worden strikte isolatiemaatregelen in acht genomen, waarbij onze medewerkers vooralsnog beschikken over voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen.

16 MAART 2020 - 14.00 uur

Huisartsen-pre-triagepost naast de spoedgevallendienst

Deze namiddag werd de goede samenwerking tussen ons ziekenhuis en de huisartsenwachtpost Panacea verder geconcretiseerd onder de vorm van een huisartsen-pre-triagepost naast de spoedgevallendienst. Eén of twee huisartsen zullen op afspraak patiënten, verwezen vanuit de huisartsenwachtpost, onderzoeken en nagaan of het gaat om banale, dan wel op COVID-19 verdachte infectietekenen.

16 MAART 2020 - 12.00 uur

Medisch Centrum Brakel volledig gesloten

Ook het Medisch Centrum Brakel wordt vanaf 17 maart 2020 volledig gesloten. Alle patiënten worden persoonlijk gecontacteerd om de afspraken te annuleren. Voor dringende afspraken kan u terecht in ons ziekenhuis te Zottegem. U kan hiervoor contact opnemen via het nummer 09 364 89 99.

15 MAART 2020 - 14.00 uur

Ziekenhuis wordt volledig afgesloten

Op vraag van de federale overheid werd deze voormiddag beslist om het ziekenhuis volledig af te sluiten.
 • De ziekenhuisingang vanaf de parking gaat permanent dicht. De parkeerautomaten blijven bereikbaar van buitenaf. 
 • U kan de patiënt aan de hoofdingang van het ziekenhuis afzetten en daarna zoals gebruikelijk op onze parking parkeren. 
 • Aan de hoofdingang wordt aan alle bezoekers en patiënten gevraagd wat de reden van bezoek is. Enkel bij een geldige reden mogen zij ons ziekenhuis betreden.
 1. geplande opname, raadpleging of behandeling
 2. bezoek op de toegelaten diensten
 3. ophaling/afgifte persoonlijk materiaal voor patiënten
 • De ingang van het dagziekenhuis blijft open onder dezelfde voorwaarden. 
 • In de garage van de spoedgevallendienst wordt een pre-triage ingericht. Waar voordien enkel de patiënten met een vermoedelijke besmetting van COVID-19 zich moesten aanmelden, moet nu IEDEREEN aanbellen tot de verpleging u komt ophalen. 

15 MAART 2020 - 11.00 uur

Medisch Centrum Brakel

De raadplegingen in het Medisch Centrum Brakel gaan maandag 16 maart 2020 allemaal door. Vanaf dinsdag 17 maart 2020 worden deze ook afgebouwd. U zal hiervoor gecontacteerd worden door onze medewerkers.

14 MAART 2020 - 17.00 uur

Bericht van de oogartsen

Alle niet-dringende consultaties, onderzoeken en ingrepen worden geannuleerd. Het is onmogelijk op op deze korte tijd alle patiënten af te bellen en een nieuwe afspraak te geven. We stellen echter alles in het werk om u de nodige zorgen te kunnen verlenen en zullen u zelf contacteren voor een nieuwe afspraak.

Enkel de patiënten met dringende oogproblemen (plots visusverlies / pijnlijk rood oog, ...) kunnen bij ons terecht. Hiervoor kan u contact opnemen op het nummer 09 364 84 70 of 09 364 89 20. Eventuele administratieve niet-dringende vragen kan u ook per e-mail versturen naar secoftalmo@sezz.be.

Tot nader order blijven deze overheidsrichtlijnen van kracht.

We danken u voor uw begrip en hopen op deze manier uzelf en anderen te kunnen beschermen.


Met vriendelijke groeten
Dr. T. Herman, Dr. AS Lafaut en Prof. Dr. E. Van Aken - dienst oogziekten

14 MAART 2020 - 08.00 uur

Uitwisselpunt voor wasgoed en persoonlijk materiaal

Om essentieel materiaal (vuile was, verse kledij, eventuele thuismedicatie, ...) tussen familie en patiënten op de afdeling uit te wisselen, hebben we de tearoom ingericht als uitwisselpunt.
Richtlijnen voor de patiënt
 • De verpleging verzamelt de vuile was in een gesloten zak en kleeft een patiëntenetiket zichtbaar op de zak.
 • De verpleging verwittigt een medewerker van het uitwisselpunt.
 • De verpleging verwittigt uw familie dat de was mag opgehaald worden in de tearoom die dienst doet als uitwisselpunt.
Richtlijnen voor de familie
 • U wordt verwittigd dat er vuil wasgoed beschikbaar is. 
 • Het uitwisselpunt bevindt zich in de tearoom en is bereikbaar via de hoofdingang van ons ziekenhuis tussen 14 en 17 uur en tussen 19 en 20 uur.   
 • Gelieve proper wasgoed voor meerdere dagen en eventueel persoonlijk materiaal mee te brengen. Geef geen waardevolle voorwerpen mee! Een medewerker zal dit in een gesloten zak steken met duidelijke vermelding van naam en afdeling van uw familielid op de zak.  
 • De medewerker registreert de af- en ophaling en bezorgt het materiaal aan de afdeling. 

13 MAART 2020 - 16.00 uur

Principieel bezoekverbod

De federale overheid heeft beslist dat er vanaf zaterdag 14 maart 2020 een ALGEMEEN BEZOEKVERBOD geldt, met uitzondering van volgende diensten:
 • Materniteit: enkel de partner is welkom
 • Pediatrie en neonatologie: één of beide ouders worden toegelaten
 • Kritieke patiënten of patiënten in eindelevensfase: bezoek van onmiddellijke naasten wordt toegestaan.

Annulatie van alle niet-dringende consultaties, onderzoeken en ingrepen

Alle niet-dringende en niet-noodzakelijke consultaties, onderzoeken en ingrepen worden uitgesteld naar een latere datum.
 • De patiënten worden hiervan telefonisch op de hoogte gebracht.
Enkel de dringende en noodzakelijke consultaties of onderzoeken gaan door, alsook alle lopende en levensnoodzakelijke therapieën (bv. chemotherapie, dialyse, ...)
 • Tijdens de opnameprocedure is begeleiding door maximaal 1 persoon (18 jaar of ouder) toegelaten.
 • Wanneer u niet door ons werd opgebeld om de afspraak te verplaatsen, verwachten wij u op de geplande afspraak.  

Zit u met vragen?

Heeft u vragen over een geplande afspraak of over de maatregelen omtrent het coronavirus? Een medewerker van ons ziekenhuis staat u graag te woord via het nummer 09 364 81 11.

12 MAART 2020 - 17.00 uur

Strikte bezoekbeperking

Na intern overleg werd besloten om het bezoek aan onze risicovolle patiënten strikt te beperken:

 • Op de dienst intensieve zorgen worden tijdens het bezoek maar 2 personen toegelaten. Dit aantal is absoluut, elkaar aflossen wordt niet toegestaan. Vanaf zaterdag 14 maart wordt nog 1 bezoeker toegelaten. De bezoekers zullen geïnformeerd worden door de arts en verpleegkundigen. We vragen u zich als familie te organiseren zodat de verstrekte info doorgaat naar de andere familieleden die niet op bezoek zijn geweest.
 • Op de geriatrische afdelingen 2E en 2F wordt geen bezoek meer toegelaten vanaf vrijdagavond 13 maart om 20 uur.
 • Voor andere afdelingen vragen we met aandrang om niet op bezoek te komen.
 • Ambulante patiënten in de polikliniek of het dagziekenhuis mogen enkel vergezeld worden door maximum 1 begeleider indien dit nodig wordt geacht.
Alle raadplegingen, onderzoeken en ingrepen gaan nog steeds door, onze werking blijft gewaarborgd. Indien u zich ziek voelt, kan u contact opnemen met de dienst om uw afspraak te verplaatsen.

12 MAART 2020 - 12.00 uur

Extra hygiënemaatregelen

Om onze patiënten en ons personeel zo goed mogelijk te beschermen, vragen we aandacht voor de extra maatregelen die wij nemen volgens de richtlijnen van de overheden:

 • Kom niet op bezoek als u zelf ziek bent of u ziek voelt.
 • Beperk bezoek tot het hoogst noodzakelijke.
 • Kinderen jonger dan 16 jaar en ouderen komen best niet op bezoek.
 • Bezoek aan geriatrische of oncologische patiënten wordt enkel toegestaan na overleg met de hoofdverpleegkundige.
Wie omwille van medische redenen of raadplegingen in ons ziekenhuis moet zijn, blijft uiteraard welkom. Hou hierbij steeds rekening met onderstaande hygiënemaatregelen:
 • Was uw handen regelmatig en grondig met water en zeep. Reken zo'n 40 à 60 seconden per wasbeurt.
 • Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 • Raak uw gezicht zo weinig mogelijk aan met uw handen.
 • Vermijd handen geven en nauw contact met personen die ziek zijn.

2 MAART 2020 - 13 uur

Voorbereiding op coronavirus COVID-19

Het was een kwestie van tijd vooraleer ook in België de eerste besmettingen van het Coronavirus COVID-19 vastgesteld werden. Op basis van de aanbevelingen van de overheid werden in ons ziekenhuis procedures opgemaakt die worden toegepast bij het aanmelden van een patiënt met een risicoprofiel. In het verleden hebben wij ons op een gelijkaardige manier reeds voorbereid op andere coronavirussen,zoals het SARS en MERS-CoV.

De voorbije dagen kregen wij reeds een aantal bezorgde telefoontjes van patiënten en huisartsen. 
 • In eerste instantie is het belangrijk dat personen die zich ziek voelen en ongerust zijn eerst telefonisch contact opnemen met de huisarts. Via een officiële vragenlijst waar er gepeild wordt naar symptomen, blootstelling en reisinformatie zal de huisarts de eerste vaststellingen doen en indien nodig contact opnemen met het Agentschap Zorg en Gezondheid. 
 • Patiënten die zich toch op de spoedgevallendienst van ons ziekenhuis aanmelden, worden via een aparte flow opgevangen. Er zal dan een eerste onderzoek en staalafname gebeuren in een afgesloten screeningsruimte in de garage van onze spoedgevallendienst.
 • Meestal zal de patiënt de resultaten in thuisisolatie kunnen afwachten. Wij geven een patiënteninformatiefolder mee met hygiëneadvies bij thuisisolatie. Ook bij een positief resultaat kan men in thuisisolatie verblijven tot het virus uit het lichaam verdwenen is. Zwaar zieke patiënten kunnen de eerste zorgen krijgen in aparte isolatiekamers, maar deze zullen snel overgebracht worden naar het UZ Antwerpen of UMC Sint-Pieter in Brussel.


De FOD Volksgezondheid geeft dagelijks om 10 uur een update over nieuwe gevallen en verstrekt ook doorlopend informatie via de website www.info-coronavirus.be of telefonisch via 0800 14689. Wij volgen alles op de voet en houden regelmatig een overleg bij nieuwe ontwikkelingen.

Terug