09 364 81 11

Informatiebrochures

Algemeen

Vaatheelkunde

Geriatrie

Dementie... Een praktische houvast na de diagnose

Als de diagnose dementie valt, heeft dit op verschillende vlakken een impact op het leven van de persoon met dementie als zijn naaste. Heel wat emoties en vragen komen op je af. Het is goed om geleidelijk samen een aantal zaken in orde te brengen en na te denken over de toekomst, zowel voor nabije toekomst als voor later

Endocrino-diabetologie

Cardiologie

Pediatrie

Neurologie

CVA

Neus-, keel- en Oorziekten

Urologie

Orthopedie

Gynaecologie

Oncologie

Nucleaire Geneeskunde

Revalidatiecentrum

Anesthesie

Pijnkliniek

Pneumologie

Klinische Biologie

Gastro-enterologie

Tabacologie

Radiologie

Algemene en abdominale chirurgie

Kliniek voor Obesitas en Metabole Chirurgie

Laboratorium

Spoedgevallendienst