09 364 81 11

Kwaliteit

Om kwaliteitsvolle en veilige zorg te bieden, werken we samen, multidisciplinair en interdisciplinair. We verbeteren voortdurend onze processen met als doel deskundige en professionele zorg te verlenen.


We werken aan deze continue kwaliteitsverbetering via verschillende kwaliteitsprojecten. We nemen deel aan verschillende kwaliteitsmetingen (Zorginspectie, VIP² en Patiënttevredenheid) en zijn trots op ons NIAZ-kwaliteitslabel. Samen met onze aandacht voor patiëntveiligheid vormen zij onze pijlers van kwaliteitsvolle zorg.