09 364 81 11

Patiënttevredenheid

In het AZ Sint-Elisabeth Zottegem trachten we elke dag onze service te evalueren zodat we onze zorg nog beter kunnen afstemmen op de behoeften van de patiënt. Daarom krijgen patiënten bij opname een patiënttevredenheidsenquête mee.

Globale cijfers 2015

Globale cijfers 2016

Globale cijfers 2017


Het verloop van de opname werd beoordeeld voor onder andere : de wachttijd, vriendelijkheid en begeleiding. Het merendeel van de patiënten is hierover tevreden tot zeer tevreden.

Patiënttevredenheid bij opname - 2015 in cijfers

Patiënttevredenheid bij opname - 2016 in cijfers

Patiënttevredenheid bij opname - 2017 in cijfers


Tijdens het verblijf komen patiënten in contact met meerdere zorgverleners van verschillende diensten en disciplines. Er wordt goed gescoord op gebied van infoverstrekking, vriendelijkheid, verzorging en opvolging.

Patiënttevredenheid tijdens het verblijf - 2015 in cijfers

Patiënttevredenheid tijdens het verblijf - 2016 in cijfers

Patiënttevredenheid tijdens het verblijf - 2017 in cijfers


De informatie aangaande het ontslag en de nazorg door zowel de verpleegkundigen als de arts werd door het merendeel van patiënten positief beoordeeld.

Patiënttevredenheid bij ontslag - 2015 in cijfers

Patiënttevredenheid bij ontslag - 2016 in cijfers

Patiënttevredenheid bij ontslag - 2017 in cijfers

Dit artikel werd bijgewerkt op vrijdag 29 juni 2018