09 364 81 11

COZO

Cozo staat voor Collaboratief Zorgplatform. Dit is een streng beveiligd elektronisch platform waar uw zorgverleners toegang krijgen tot uw medische gegevens.

Via de Cozo-website kan u uw toestemming geven tot de elektronische uitwisseling van uw gezondheidsgegevens. Dit houdt in dat u toestaat dat uw behandelende arts in dit ziekenhuis, via een beveiligde internetverbinding, toegang krijgt tot uw medische gegevens uit andere ziekenhuizen en bij uw huisarts. Omgekeerd hebben behandelende artsen uit andere ziekenhuizen alsook uw huisarts inzage in uw medisch dossier in dit ziekenhuis.

U kan via de Cozo-website op ieder ogenblik de gegeven toestemming terug intrekken.

Uw huisarts blijft steeds uw medische gegevens vanuit ons ziekenhuis elektronisch ontvangen. Een Cozo-toestemming heeft hierop geen invloed.

Meer info hieromtrent op www.cozo.be