Algemene hospitalisatie

Hier vind je meer info over een opname in ons ziekenhuis met minstens 1 overnachting .

Az Sint Elisabeth Zottegem Opname

Voorbereiding

 • Moet je opgenomen worden? Dan zorgt je arts of de secretariaatsmedewerker voor de reservatie van je opname.
 • Je zal een gele envelop ontvangen met de datum en uur van de opname.
 • Ga onmiddellijk na de raadpleging naar de dienst opname om de nodige formaliteiten in orde te brengen.
 • Aanmelden bij de dienst opname gebeurt via de inschrijfkiosk op het gelijkvloers. Kies in het menu voor “kamerreservatie”.
 • Je ontvangt een ticket met wachtrijnummer. Met dit ticket ga je naar de wachtzaal voor inschrijving.
 • Wanneer je aan de beurt bent, verschijnt je nummer op de schermen in de wachtzaal.
 • Een medewerker van de dienst opname zorgt voor je inschrijving en brengt samen met je alle nodige formaliteiten in orde, waaronder de kamerreservatie en de nodige documenten in het geval dat je een ingreep moet ondergaan.
Kamerkeuze
 • Je kan kiezen tussen een eenpersoonskamer en tweepersoonskamer
 • De keuze van de kamer heeft geen invloed op de kwaliteit van de verstrekte hulpverlening, wel op je comfort en privacy en op de kostprijs
 • Je bevestigt bij inschrijving je kamerkeuze door een ‘verklaring van kamerkeuze en financiële voorwaarden’ te ondertekenen. Wanneer je tijdens je verblijf je kamerkeuze herziet, moet je een nieuw document ondertekenen.
 • De medewerker van de dienst opname brengt je op de hoogte van de kosten die met een ziekenhuisopname gepaard gaan en de financiële gevolgen van je kamerkeuze.
 • We proberen zoveel mogelijk aan je kamerkeuze tegemoet te komen. Indien bij opname de kamer van je keuze niet meteen beschikbaar is, proberen we tijdens je verblijf zo snel mogelijk de gewenste kamer aan te bieden.
 • Informeer vooraf over de voorwaarden van je verzekeringspolis. Dit kan onaangename verrassingen bij ontvangst van je ziekenhuisfactuur voorkomen.
 • Ben je niet in orde met je ziekteverzekering? Breng tijdig je verpleegkundige of de sociale dienst op de hoogte, zodat zij je kunnen helpen zoeken naar een oplossing.
 • Op een eenpersoonskamer kan je mits het betalen van een opleg overnachten bij een ziek familielid
Ingreep

Als je een ingreep moet ondergaan, krijg je ook een informatiemap met de volgende documenten:

 • Preoperatieve vragenlijst en toestemming voor anesthesie
 • Informatiebrochure anesthesie
 • Preoperatief verslag voor de huisarts
 • Checklist bij opname
 • Checklist bij ontslag
 • Informed consent
 • Informatie omtrent de hospitalisatieverzekering
 • Thuismedicatiezak
 • Onthaalbrochure
 • Toelichting bij opnameverklaring
Ziekenfonds

Wij brengen je ziekenfonds op de hoogte van je opname. Kan je niet meer werken? Breng de adviserende arts van je ziekenfonds op de hoogte via het ‘getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’, ook bekend als het document ‘vertrouwelijk’. Zo blijft je uitkering van het ziekenfonds tijdens je arbeidsongeschiktheid gegarandeerd.

Hospitalisatieverzekering

Verwittig steeds je hospitalisatieverzekering van je opname. Maak ook op het moment van inschrijving melding van je hospitalisatieverzekering. Met sommige verzekeringen bestaan immers akkoorden om kosten onmiddellijk met hen te regelen. In dit geval dienen op het moment van je inschrijving een aantal formaliteiten vervuld te worden.

Huisarts

Wij brengen je huisarts op de hoogte van je opname. Heb je hier bezwaar tegen, meld dit dan aan je behandelend arts.

Verblijf

Administratie
 • identiteitskaart of geldige verblijfsvergunning, indien geen identiteitskaart: ISI + kaart of geldig vervangingsattest.
 • naam, adres en telefoonnummer van een te bereiken familielid of vertrouwenspersoon
 • naam en adres van je huisarts

Als je een hospitalisatieverzekering hebt

 • verzekeringskaart en/of formulier van de verzekeringsmaatschappij

Als je een buitenlandse patiënt bent

 • EU-onderdanen: formulier S2 (oud formulier E112)
 • Niet-EU onderdanen: betalingsgarantie van uw ziekteverzekering voor alle kosten van de opname In geval van arbeidsongeval:
 • naam, adres van je werkgever
 • aangifteformulier arbeidsongeval met vermelding van de verzekeringsmaatschappij, polisnummer en datum van het ongeval
Medisch
 • verwijsbrief van je huisarts of behandelende arts
 • alle medische info nodig voor je opname (röntgenfoto’s, resultaten van vorige onderzoeken, informatie over eventuele allergieën)
 • bij ingrepen: preoperatieve vragenlijst en preoperatief verslag
 • lijst van de geneesmiddelen die je momenteel gebruikt of medicatiezak
 • bloedgroepkaart en zo mogelijk vaccinatiekaart
 • als je medicatie gebruikt die slechts onder bepaalde voorwaarden wordt terugbetaald: attest terugbetaling geneesmiddelen
 • dieetvoorschrift
 • indien van toepassing: zorgplan van de thuisverpleegkundige
Persoonlijk
 • toiletgerief
 • als je hierover beschikt:
  • anti-flebitiskousen
  • buikband
  • kamerjas
  • pantoffels, nachtkledij
  • lectuur
  • leesbril
 • Ga naar de inschrijvingskiosken en kies “kamerreservatie”.
 • Je ontvangt een ticket met wachtrijnummer. Met dit ticket ga je naar de wachtzaal voor inschrijving.
 • Wanneer je aan de beurt bent, verschijnt je nummer op de schermen in de wachtzaal.
 • Een medewerker van de dienst opname zorgt voor je inschrijving en brengt samen met je alle nodige formaliteiten in orde, waaronder de kamerreservatie en de nodige documenten in het geval dat je een ingreep moet ondergaan.
Kamerkeuze
 • Je kan kiezen tussen een eenpersoonskamer en tweepersoonskamer
 • De keuze van de kamer heeft geen invloed op de kwaliteit van de verstrekte hulpverlening, wel op je comfort en privacy en op de kostprijs
 • Je bevestigt bij inschrijving je kamerkeuze door een ‘verklaring van kamerkeuze en financiële voorwaarden’ te ondertekenen. Wanneer je tijdens je verblijf je kamerkeuze herziet, moet je een nieuw document ondertekenen.
 • De medewerker van de dienst opname brengt je op de hoogte van de kosten die met een ziekenhuisopname gepaard gaan en de financiële gevolgen van je kamerkeuze.
 • We proberen zoveel mogelijk aan je kamerkeuze tegemoet te komen. Indien bij opname de kamer van je keuze niet meteen beschikbaar is, proberen we tijdens je verblijf zo snel mogelijk de gewenste kamer aan te bieden.
 • Informeer vooraf over de voorwaarden van je verzekeringspolis. Dit kan onaangename verrassingen bij ontvangst van je ziekenhuisfactuur voorkomen.
 • Ben je niet in orde met je ziekteverzekering? Breng tijdig je verpleegkundige of de sociale dienst op de hoogte, zodat zij je kunnen helpen zoeken naar een oplossing.
 • Op een eenpersoonskamer kan je mits het betalen van een opleg overnachten bij een ziek familielid
Ingreep

Als je een ingreep moet ondergaan, krijg je ook een informatiemap met de volgende documenten:

 • Preoperatieve vragenlijst en toestemming voor anesthesie
 • Informatiebrochure anesthesie
 • Preoperatief verslag voor de huisarts
 • Checklist bij opname
 • Checklist bij ontslag
 • Informed consent
 • Informatie omtrent de hospitalisatieverzekering
 • Thuismedicatiezak
 • Onthaalbrochure
 • Toelichting bij opnameverklaring
Ziekenfonds

Wij brengen je ziekenfonds op de hoogte van je opname. Kan je niet meer werken? Breng de adviserende arts van je ziekenfonds op de hoogte via het ‘getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’, ook bekend als het document ‘vertrouwelijk’. Zo blijft je uitkering van het ziekenfonds tijdens je arbeidsongeschiktheid gegarandeerd.

Hospitalisatieverzekering

Verwittig steeds je hospitalisatieverzekering van je opname. Maak ook op het moment van inschrijving melding van je hospitalisatieverzekering. Met sommige verzekeringen bestaan immers akkoorden om kosten onmiddellijk met hen te regelen. In dit geval dienen op het moment van je inschrijving een aantal formaliteiten vervuld te worden.

Huisarts

Wij brengen je huisarts op de hoogte van je opname. Heb je hier bezwaar tegen, meld dit dan aan je behandelend arts.

 • Meld je op het afgesproken tijdstip met je eID bij de inschrijvingskiosken aan het onthaal.
 • Je ontvangt een ticket met wachtrijnummer. Met dit ticket ga je naar de wachtzaal voor inschrijving.
 • Wanneer je aan de beurt bent, verschijnt je nummer op de schermen in de wachtzaal.
 • Een medewerker van de dienst opname zorgt voor je inschrijving en breng samen met je alle nodige opnameformaliteiten in orde.
 • Je krijgt een identificatiebandje om de pols. Dat bandje zorgt ervoor dat we je tijdens je verblijf op elk moment correct kunnen identificeren.
Assurcard-kiosk

Er staat een assurcard-kiosk in de inkomhal. Als je een hospitalisatieverzekering hebt bij onderstaande instellingen, kan je vóór je inschrijving je opname aan de verzekeringsmaatschappij melden.

 • Allianz
 • Delta Lloyd Life
 • Ethias
 • De Federale Verzekeringen
 • Baloise
 • KBC Verzekeringen
 • Mercator
 • Je behandelend arts bepaalt in samenspraak met de hoofdverpleegkundige wanneer je naar huis mag.
 • De datum en het uur waarop je het ziekenhuis mag verlaten, worden je tijdig meegedeeld.
 • Tenzij anders meegedeeld, vragen wij je om organisatorische redenen je kamer ten laatste om 11u00 te verlaten.
 • Als je het ziekenhuis verlaat zonder toestemming van de arts, dan moet je een verklaring ondertekenen dat je op eigen verantwoordelijkheid handelt.
 • Denk voor je opname al na over de mogelijke zorg of hulp die je nodig zal hebben na je ontslag.
 • Bij je ontslag krijg je de nodige informatie over thuismedicatie, dieet, wondverzorging, verdere behandeling, enz.
 • Verwittig steeds een verpleegkundige van je vertrek. Naast een brief voor je huisarts krijg je de nodige voorschriften mee naar huis.
 • Wij brengen je huisarts op de hoogte van je ontslag uit het ziekenhuis.
 • Als na je verblijf nog nazorg nodig hebt en een beroep wil doen op de dienst thuisverpleging, neem dan tijdig contact op met de hoofdverpleegkundige.

Praktisch

 • Neem geen grote sommen geld of waardevolle voorwerpen mee naar het ziekenhuis.
 • Laat ook nooit kostbare persoonlijke bezittingen onbeheerd achter als de kamer verlaat.
 • Het ziekenhuis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of verlies.
 • Om redenen van hygiëne en veiligheid worden geen dieren toegelaten in ons ziekenhuis
 • Enkel geattesteerde en gevaccineerde assistentiehonden kunnen, als er geen alternatief is en mits naleving van een aantal strikte voorzorgsmaatregelen, beperkt toegang krijgen.
Voorzieningen bij een opname

Bekijk de voorzieningen in ons ziekenhuis waarop je een beroep kan doen tijdens je opname.

Patiëntenbegeleiding

In ons ziekenhuis staat een uitgebreid team van psychosociale medewerkers voor jou klaar.