09 364 81 11

Disclaimer

Disclaimer

Alle informatie op deze website wordt door het AZ Sint-Elisabeth Zottegem met de grootste zorgvuldigheid samengesteld, nagekeken en bijgewerkt. Mede door de snelle evolutie van de behandelde materie is het echter steeds mogelijk dat bepaalde gegevens niet (meer) volledig accuraat zijn. Het ziekenhuis geeft daarom geen expliciete of impliciete garanties m.b.t. de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de verstrekte informatie op deze website.
De aangeboden informatie is algemeen van aard en heeft een zuiver informatieve en indicatieve waarde. De informatie is niet afgestemd op individuele personen of specifieke omstandigheden en kan niet als persoonlijk, professioneel, juridisch of medisch advies worden beschouwd. De medische informatie op de website is algemeen en vervangt geenszins een diagnose en/of therapie door een arts. Het ziekenhuis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard ook die het gevolg is van of verband houdt met het gebruik van deze informatie.
Op de website staan soms links of verwijzingen naar andere websites die louter geplaatst zijn voor het comfort van de gebruikers van deze website. Het AZ Sint-Elisabeth Zottegem draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, de privacypolitiek of enig ander aspect van de informatie vanuit deze externe bronnen en websites.
Het AZ Sint-Elisabeth Zottegem kan de inhoud van de website steeds wijzigen, aanpassen, verbeteren of verwijderen zonder aankondiging of kennisgeving. Indien het ziekenhuis verwittigd wordt van foute gegevens op de website, dan zal het die informatie zo spoedig mogelijk corrigeren. Indien je onjuistheden vaststelt, neem dan contact op via communicatie@sezz.be. Ook vragen, opmerkingen en suggesties met betrekking tot de website kunnen via die weg worden gemeld.