Plan je opname

Word je binnenkort opgenomen in ons ziekenhuis? Hier vind je meer info over de verschillende soorten opnames.

Az Sint Elisabeth Zottegem Opname

Opname met overnachting

 • Een arts of secretariaatsmedewerker zorgt voor de reservatie van je opname.
 • Je krijgt een gele envelop met de datum en uur van de opname.
 • Ga onmiddellijk na de raadpleging naar de dienst Opname om de nodige formaliteiten in orde te brengen.
 • Meld je aan bij de dienst opname via de inschrijfkiosk in de onthaalruimte. Kies in het menu voor “kamerreservatie”.
 • Je ontvangt een ticket met wachtrijnummer. Met dit ticket ga je naar de wachtzaal voor inschrijving. Als je aan de beurt bent, verschijnt je nummer op de schermen.
 • We schrijven je in en brengen samen met je alle nodige formaliteiten in orde, waaronder de kamerreservatie en de nodige documenten als je een ingreep moet ondergaan.
 • Ziekenfonds
  Wij brengen je ziekenfonds op de hoogte van je opname. Kan je niet meer werken? Breng de adviserende arts van je ziekenfonds op de hoogte via het ‘getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’, ook bekend als het document ‘vertrouwelijk’. Zo blijft je uitkering van het ziekenfonds tijdens je arbeidsongeschiktheid gegarandeerd.
 • Hospitalisatieverzekering
  Verwittig steeds je hospitalisatieverzekering van je opname. Maak ook op het moment van inschrijving melding van je hospitalisatieverzekering. Met sommige verzekeringen bestaan immers akkoorden om kosten onmiddellijk met hen te regelen. In dit geval dienen op het moment van je inschrijving een aantal formaliteiten vervuld te worden.

 • Huisarts
  Wij brengen je huisarts op de hoogte van je opname. Heb je hier bezwaar tegen, meld dit dan aan je behandelend arts.

Administratie
 • identiteitskaart of geldige verblijfsvergunning, indien geen identiteitskaart: ISI + kaart of geldig vervangingsattest.
 • naam, adres en telefoonnummer van een te bereiken familielid of vertrouwenspersoon
 • naam en adres van je huisarts
Als je een hospitalisatieverzekering hebt
 • verzekeringskaart en/of formulier van de verzekeringsmaatschappij
Als je een buitenlandse patiënt bent
 • EU-onderdanen: formulier S2 (oud formulier E112)
 • Niet-EU onderdanen: betalingsgarantie van uw ziekteverzekering voor alle kosten van de opname
Bij een arbeidsongeval
 • naam, adres van je werkgever
 • aangifteformulier arbeidsongeval met vermelding van de verzekeringsmaatschappij, polisnummer en datum van het ongeval
Medische info
 • verwijsbrief van je huisarts of behandelende arts
 • alle medische info nodig voor je opname (röntgenfoto’s, resultaten van vorige onderzoeken, informatie over eventuele allergieën)
 • bij ingrepen: preoperatieve vragenlijst en preoperatief verslag
 • lijst van de geneesmiddelen die je momenteel gebruikt of medicatiezak
 • bloedgroepkaart en zo mogelijk vaccinatiekaart
 • als je medicatie gebruikt die slechts onder bepaalde voorwaarden wordt terugbetaald: attest terugbetaling geneesmiddelen
 • dieetvoorschrift
 • indien van toepassing: zorgplan van de thuisverpleegkundige
Persoonlijke spullen
 • toiletgerief
 • als je hierover beschikt anti-flebitiskousen, buikband, kamerjas, pantoffels, nachtkledij, lectuur, leesbril
 • Meld je op het afgesproken tijdstip met je eID bij de inschrijvingskiosken aan het onthaal.
 • Je ontvangt een ticket met wachtrijnummer. Met dit ticket ga je naar de wachtzaal voor inschrijving.
 • Wanneer je aan de beurt bent, verschijnt je nummer op de schermen in de wachtzaal.
 • Een medewerker van de dienst Opname zorgt voor je inschrijving en breng samen met je alle nodige opnameformaliteiten in orde.
 • Je krijgt een identificatiebandje om de pols. Dat bandje zorgt ervoor dat we je tijdens je verblijf op elk moment correct kunnen identificeren.
Assurcard-kiosk

Er staat een assurcard-kiosk in de inkomhal. Als je een hospitalisatieverzekering hebt bij 1 van de volgende instellingen, kan je vóór je inschrijving je opname aan de verzekeringsmaatschappij melden: Allianz, Delta Lloyd Life, Ethias, De Federale Verzekeringen, Baloise, KBC Verzekeringen of Mercator.

Tijdens je verblijf voorzien we in een ontbijt, middag- en avondmaal.

 • Je kan een keuze maken uit verschillende menu’s
 • Een medewerker komt je keuze dagelijks noteren
 • We houden ook rekening met dieet, allergieën, etc
 • Je behandelend arts bepaalt in samenspraak met de hoofdverpleegkundige wanneer je naar huis mag. Je verneemt tijdig wanneer je het ziekenhuis mag verlaten.
 • Bij je ontslag krijg je de nodige informatie over thuismedicatie, dieet, wondverzorging, verdere behandeling, enz. Wij brengen je huisarts op de hoogte van je ontslag.
 • Tenzij anders meegedeeld, vragen wij je om de kamer ten laatste om 11u00 te verlaten in samenspraak met de (hoofd)verpleegkundige.
 • Als je het ziekenhuis verlaat zonder toestemming van de arts, moet je een verklaring ondertekenen dat je op eigen verantwoordelijkheid handelt.
 • Verwittig steeds een verpleegkundige van je vertrek. Naast een brief voor je huisarts krijg je de nodige voorschriften mee naar huis.

Opgelet: Denk voor je opname al na over de mogelijke zorg of hulp die je nodig zal hebben na je ontslag! De sociale dienst kan je hierbij helpen.

Verpleegeenheden

Sta je voor een opname in ons ziekenhuis of wil je een patiënt contacteren? Hier vind je een overzicht van onze verpleegeenheden.

Bezoekuren

Wil je iemand bezoeken in ons ziekenhuis? Hier lees je meer over de bezoekregeling en praktische info.

Rooming-in

Op een eenpersoonskamer kan je mits het betalen van een opleg overnachten bij een ziek familielid. Informeer ernaar bij de hoofdverpleegkundige van de verpleegeenheid.

Spoedopname

Voor een dringende opname en/of behandeling kan je dag en nacht een beroep doen op onze Spoedgevallendienst.

Dagopname

In onze dagziekenhuizen verblijven patiënten zonder een overnachting.

Chirurgisch dagziekenhuis

In het Chirurgisch dagziekenhuis verblijven patiënten voor onderzoeken, ingrepen of (operatieve) behandelingen waarvoor geen overnachting nodig is.

Oncologisch en internistisch dagziekenhuis

Het Oncologisch en internistisch dagziekenhuis richt zich tot patiënten die een niet-chirurgische behandeling moet ondergaan waarvoor een meerdaagse opname niet nodig is.

Pediatrisch dagziekenhuis

In het Pediatrisch dagziekenhuis worden kinderen tot 15 jaar opgenomen voor een kortdurende behandeling van enkele uren of een ingreep zonder overnachting.

Geriatrisch dagziekenhuis

In het Geriatrisch dagziekenhuis worden patiënten ouder dan 75 jaar opgenomen zonder overnachting.

Praktische info

Wat kost een opname?

Ontdek hier welke onderdelen je factuur bevat en krijg een indicatieve prijsraming voor je ingreep.

Voorzieningen bij een opname

Bekijk de voorzieningen in ons ziekenhuis waarop je een beroep kan doen tijdens je opname.

Route & parkeren

Bereken de route naar ons ziekenhuis en ontdek waar je kan parkeren.