Plan je opname en terugkeer naar huis

Hier vind je meer info over de verschillende soorten opnames en alle praktische afspraken voor een vlotte terugkeer naar huis.

Az Sint Elisabeth Zottegem Opname

Opname met overnachting

 • Een arts of secretariaatsmedewerker zorgt voor de reservatie van je opname.
 • Je krijgt een envelop met de datum en uur van de opname.
 • Ga onmiddellijk na de raadpleging naar de dienst Opname om de nodige formaliteiten in orde te brengen.
 • Meld je aan bij de dienst Opname via de inschrijvingskiosk in de inkomhal. Kies in het menu voor “kamerreservatie”.
 • Je ontvangt een ticket met wachtrijnummer. Met dit ticket ga je naar de wachtzaal voor inschrijving. Als je aan de beurt bent, verschijnt je nummer op de schermen.
 • We schrijven je in en brengen samen met je alle nodige formaliteiten in orde, waaronder de kamerreservatie en de nodige documenten als je een ingreep moet ondergaan.
 • Ziekenfonds
  Wij brengen je ziekenfonds op de hoogte van je opname. Kan je niet meer werken? Breng de adviserende arts van je ziekenfonds op de hoogte via het ‘getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’, ook bekend als het document ‘vertrouwelijk’. Zo blijft je uitkering van het ziekenfonds tijdens je arbeidsongeschiktheid gegarandeerd.
 • Hospitalisatieverzekering
  Verwittig steeds je hospitalisatieverzekering van je opname. Maak ook op het moment van inschrijving melding van je hospitalisatieverzekering. Met sommige verzekeringen bestaan immers akkoorden om kosten onmiddellijk met hen te regelen. In dit geval dienen op het moment van je inschrijving een aantal formaliteiten vervuld te worden.

 • Huisarts
  Wij brengen je huisarts op de hoogte van je opname. Heb je hier bezwaar tegen, meld dit dan aan je behandelend arts.

Administratie
 • identiteitskaart (kids-ID voor kinderen) of geldig verblijfsdocument
 • naam, adres en telefoonnummer van een te bereiken familielid of vertrouwenspersoon
 • naam, adres en telefoonnummer van je huisarts
Als je een hospitalisatieverzekering hebt
 • verzekeringskaart en/of bevestigingsbrief van de verzekering voor de opname
Als je een buitenlandse patiënt bent
 • EU-onderdanen: formulier S2 (oud formulier E112)
 • Niet-EU onderdanen: betalingsgarantie van uw ziekteverzekering voor alle kosten van de opname
Bij een arbeidsongeval
 • naam, adres van je werkgever
 • aangifteformulier arbeidsongeval met vermelding van de verzekeringsmaatschappij, polisnummer en datum van het ongeval
Medische info
 • verwijsbrief van je huisarts of behandelende arts
 • alle medische info nodig voor je opname (röntgenfoto’s, resultaten van vorige onderzoeken, informatie over eventuele allergieën)
 • bij ingrepen: preoperatieve vragenlijst en preoperatief verslag
 • lijst van de geneesmiddelen die je momenteel gebruikt of medicatiezak
 • bloedgroepkaart en zo mogelijk vaccinatiekaart
 • als je medicatie gebruikt die slechts onder bepaalde voorwaarden wordt terugbetaald: attest terugbetaling geneesmiddelen
 • dieetvoorschrift
 • indien van toepassing: zorgplan van de thuisverpleegkundige
Persoonlijke spullen
 • toiletgerief, kamerjas, pantoffels, nachtkledij, lectuur, leesbril
 • als je hierover beschikt anti-flebitiskousen, buikband
 • Meld je op het afgesproken tijdstip met je eID bij de inschrijvingskiosken aan het onthaal.
 • Je ontvangt een ticket met wachtrijnummer. Neem plaats in de wachtzaal voor opname.
 • Wanneer je aan de beurt bent, verschijnt je nummer op de schermen in de wachtzaal.
 • Een medewerker van de dienst Opname zorgt voor je inschrijving en breng samen met jou alle nodige opnameformaliteiten in orde.
 • Je krijgt een identificatiebandje om de pols. Het is belangrijk dat je dit bandje gedurende je volledige verblijf draagt, zodat we je op elk moment correct kunnen identificeren.
Assurcard-kiosk

Er staat een assurcard-kiosk in de inkomhal. Als je een hospitalisatieverzekering hebt bij 1 van de volgende instellingen, kan je vóór je inschrijving je opname aan de verzekeringsmaatschappij melden: Allianz, Delta Lloyd Life, Ethias, De Federale Verzekeringen, Baloise, KBC Verzekeringen of Mercator.

Tijdens je verblijf voorzien we in een ontbijt, middag- en avondmaal.

 • Je kan een keuze maken uit verschillende menu’s
 • Een medewerker komt je keuze dagelijks noteren
 • We houden ook rekening met dieet, allergieën, etc
 • Samen met jou proberen we je ontslag uit het ziekenhuis goed voor te bereiden, zowel voor als tijdens je opname.
 • Je arts bespreekt met jou op welke dag je het ziekenhuis mag verlaten.
 • Wij vragen jou om vóór 11u30 de kamer te verlaten.
Verpleegeenheden

Sta je voor een opname in ons ziekenhuis of wil je een patiënt contacteren? Hier vind je een overzicht van onze verpleegeenheden.

Bezoekuren

Wil je iemand bezoeken in ons ziekenhuis? Hier lees je meer over de bezoekregeling en praktische info.

Rooming-in

Op een éénpersoonskamer kan je, mits het betalen van een opleg, overnachten bij een ziek familielid. Informeer ernaar bij de hoofdverpleegkundige van de verpleegeenheid.

Spoedopname

Voor een dringende opname en/of behandeling kan je dag en nacht een beroep doen op onze Spoedgevallendienst.

Dagopname

In onze dagziekenhuizen verblijven patiënten zonder een overnachting.

Chirurgisch dagziekenhuis

In het Chirurgisch dagziekenhuis verblijven patiënten voor onderzoeken, ingrepen of (operatieve) behandelingen waarvoor geen overnachting nodig is.

Oncologisch en internistisch dagziekenhuis

Het Oncologisch en internistisch dagziekenhuis richt zich tot patiënten die een niet-chirurgische behandeling moet ondergaan waarvoor een meerdaagse opname niet nodig is.

Pediatrisch dagziekenhuis

In het Pediatrisch dagziekenhuis worden kinderen tot 15 jaar opgenomen voor een kortdurende behandeling van enkele uren of een ingreep zonder overnachting.

Geriatrisch dagziekenhuis

In het Geriatrisch dagziekenhuis worden patiënten ouder dan 75 jaar opgenomen zonder overnachting.

Terug naar huis

Tijdens je opname

 • Samen met jou proberen we je ontslag uit het ziekenhuis goed voor te bereiden.
 • Stel tijdens je verblijf de volgende drie vragen:
 • Is alles voldoende duidelijk?
 • Heb ik nog vragen voor mijn arts?
 • Hoe ziet er mijn behandeling thuis uit?
 • Zijn alle documenten ondertekend door mijn arts?
 • Heb ik documenten van mijn mutualiteit of verzekering?
 • Licht je omgeving tijdig in van je terugkeer naar huis.
 • Laat ons tijdig weten wanneer je problemen je ervaart bij het regelen van je terugkeer naar huis.
Hulp nodig?
 • Onze sociale dienst helpt je graag verder als je hulp aan huis wenst of medische hulpmiddelen nodig hebt.
 • Licht de Sociale Dienst tijdig in (vóór je gepland ontslag)
 • Zo hebben we voldoende tijd om af te stemmen en samen te zoeken naar een gepaste oplossing.

Dag van ontslag

 • Je arts bespreekt met jou op welke dag je het ziekenhuis mag verlaten.
 • Wij vragen jou om vóór 11u30 de kamer te verlaten.
 • Je arts bespreekt met jou op welke dag je het ziekenhuis mag verlaten.
 • Wij vragen je om de kamer vóór 11h30 te verlaten. Er is geen middagmaal voorzien.
 • Breng de afdeling zeker op de hoogte van je effectieve vertrek zodat ze je correct kunnen uitschrijven.
 • Verlaat je het ziekenhuis tegen het advies van je arts in? Dan vragen wij om een document te ondertekenen waarin je verklaart dat je op eigen verantwoordelijkheid handelt.
 • Moet je toch nog even wachten op vervoer? Geen probleem, je kan onze wachtruimte gebruiken aan de hoofdingang, tearoom of restaurant (bekijk hier onze voorzieningen).
 • Arts: je diagnose, je behandeling, aandachtspunten, alarmtekens, …
 • Verpleging en paramedici: info rond je zorgen, je eventueel dieet, het gebruik van hulpmiddelen, je afspraken,…
 • Sociale dienst: je gevraagde vervoer naar huis, praktische info omtrent je opname in een centrum, …
 • Apotheek: ontvangt het medicatievoorschrift via je eID (rijksregisternummer)
 • Huisarts: ontvangt automatisch een brief omtrent je verblijf
 • Jijzelf: bepaalde documenten en resultaten uit je patiëntendossier kan je zelf raadplegen.
 • een ontslagbrief met de nodige aandachtspunten en contactgegevens
 • een medicatieschema met de te nemen medicatie
 • een medicatievoorschrift indien nodig (wordt op je eID geplaatst)
 • de nodige verwijsdocumenten indien je opgenomen wordt in een centrum
 • de gevraagde documenten (mutualiteit, verzekeringen, …)
Factuur

Het ziekenhuis verlaten voor 11h30 na je verblijf heeft tal van voordelen:

 • het uur is op voorhand gekend waardoor je niet onnodig hoeft te wachten
 • er is voldoende tijd om de nodige voorbereidingen te treffen zoals je vervoer
 • je hebt voldoende tijd om bijvoorbeeld je huisarts te contacteren of naar de apotheek te gaan
 • je kamer kan tijdig schoongemaakt worden zodat deze klaar is voor de volgende patiënt
Az Sint Elisabeth Zottegem Ontslag

Praktische info

Wat kost een opname?

Ontdek hier welke onderdelen je factuur bevat en krijg een indicatieve prijsraming voor je ingreep.

Voorzieningen bij een opname

Bekijk de voorzieningen in ons ziekenhuis waarop je een beroep kan doen tijdens je opname.

Route & parkeren

Bereken de route naar ons ziekenhuis en ontdek waar je kan parkeren.