09 364 81 11

Afnamematerialen


Beschrijving materiaal   

Referentie

Laboratorium

Apotheek

Magazijn

Bloedafnamemateriaal macro

 

 

Citraat (blauwe stop 3.2 % Na-citraat) – 3.5 ml

9015976

Apotheek

Citraat (blauwe stop 3.2 % Na-citraat) – 2.0 ml

gereduceerd volume bij moeilijke afname

9015984

Apotheek

EDTA (paarse stop K3EDTA) – 4.5 ml

9015950

Apotheek

EDTA (paarse stop K3EDTA) – 2.0 ml

9016107

Apotheek

Fluoride (grijze stop NaF-K-oxalaat) – 2.0 ml

9015968

Apotheek

Heparine (groene stop Lithium heparine) – 4.0 ml

9015943

Apotheek

Zonder anticoagulans (rode stop) – 2.5 ml

9016115

Apotheek

Zonder anticoagulans (rode stop) 8.0 ml

9015992

Apotheek

Zonder anticoagulans (rode stop) spoed

 

Apotheek

Capillairen voor afname bloedgassen

9015927

Apotheek

Spuit arteriële pH

9016040

Apotheek

 

 

 

Bloedafnamemateriaal micro

 

 

EDTA paarse stop

9016073

Apotheek

Zonder anticoagulans (rode stop)

9016099

Apotheek

Zonder anticoagulans bilirubine (donker gekleurd –oranje stop)

9016081

Apotheek

 

 

 

Naalden bloedafname

 

 

Vacuette bloedafname 21G

9030660

Apotheek

Vacuette bloedafname 22G

9030678

Apotheek

Vacuette vleugelnaald 23G

9030793

Apotheek

Houder bloedafname Pronto

9031619

Apotheek

Lancet voor microlet

9007254

Apotheek

Naalden 21G x

9019010

Apotheek

Naalden 18G x

9019044

Apotheek

Naalden 23G x

9018996

Apotheek

Naalden 20G x

9019028

Apotheek

 

 

 

Container speekselcollectie

 

 

Speekselsalivette

 

Laboratorium

Urinecollectie

 

 

Urinebeker 125 ml met transfer device (geel deksel)

 

Magazijn

Urinebuis Vacuette (gele dop)

 

Apotheek

24-uur collectebus met thymol 5 %

 

Laboratorium

24-uur collectebus met 20 ml 6 N HCl

 

Laboratorium

 

 

 

Feces 24-uur collectie

 

Laboratorium

 

 

 

Steriele buis lumbaal vocht (rode stop)

9015935

Apotheek

 

 

 

Naaldcontainer

 

 

Naaldcontainer klein

 

Magazijn

Naaldcontainer groot

 

Magazijn


Detailgegevens additieven bloedafname
De gebruikte additieven hebben geleid tot een universele kleurcode van de stoppen van de buizen. Deze kleurcode wordt gebruikt bij de naamgeving.

Neem een beperkte hoeveelheid bloedbuizen in stock en controleer de vervaldatum op het etiket van de buis.
Buizen die te oud zijn hebben een verminderd vacuüm en lopen niet meer volledig vol (zeer belangrijk bij de stollingstesten)

Alle buizen moeten onmiddellijk na of tijdens de afname, worden opgemengd door 8 tot 10 maal 180 ° en terug, om te zwenken.


Paarse buis – EDTA
Deze buis bevat K3EDTA als anticoagulans.
De EDTA-buis wordt gebruikt voor de meeste hematologische analyses en voor een aantal genetische en chemische testen: ammoniak, hemoglobine A1c, homocysteïne, renine,vitamine B1,  drugmonitoring (cyclosporine, tacrolimus, everolimus, sirolimus)


Rode buis – geen anticoagulans
Deze buis bevat geen anticoagulans, wel een stollingsactivator verdeeld over de wanden van de buis en vereist daarom een opmengen onmiddellijk na de afname.
Deze buis wordt ook “serumbuis” of  “gestolde buis”of “droge buis” genoemd.
Deze buis wordt gebruikt voor de meeste testen in de biochemie, de hormonologie, de serologie en  de toxicologie.
De rode buis bevat een doorzichtige gel, deze bevindt zich na de centrifugatie tussen de cellen en het serum en vereenvoudigt de scheiding vandaar de naam, serum separatorgel.

Blauwe buis – citraat
Deze buis bevat 3.2 % natriumcitraat (0.109 M) en wordt praktisch uitsluitend gebruikt voor de stollingstesten. Het is uiterst belangrijk dat de buis volledig wordt gevuld volgens het ingesteld vacuüm. Bij onvoldoende vulling worden geen analyses uitgevoerd en zal een nieuwe afname nodig zijn.
Er zijn buizen met gereduceerd volume in omloop  (2 ml); het is aanbevolen deze te gebruiken bij moeilijk te prikken patiënten.
De blauwe buis wordt nooit als eerste buis afgenomen om interferentie bij de testen te vermijden.
Eén buis volstaat voor de routinetesten stolling, bij het aanvragen van een trombofilie bilan is het aangewezen 2 tot 3 citraattubes af te nemen.
De citraatbuis wordt ook gebruikt bij controle van trombocyten om pseudotrombopenie onder invloed van EDTA uit te sluiten.


Grijze buis – fluoride
Deze buis bevat natriumfluoride als inhibitor van de glucoseafbraak tot lactaat, en bevat oxalaat dat fungeert als anticoagulans.
Deze buis wordt alleen gebruikt voor de bepaling van glucose en lactaat. Voor de bepaling van hemoglobine A1c gebruiken we bij voorkeur een EDTA buis.


Groene buis – heparine
Deze buis bevat lithium-heparine als anticoagulans en wordt gebruikt voor routine biochemische testen. De buis bevat een doorzichtige gel die na het centrifugeren de scheiding tussen cellen en plasma vereenvoudigt (plasma gel separator).
De buis wordt ook gebruikt voor HLA typering, chromosomenkweek en ionair calcium.

 

 

Op vraag van externe artsen kan het afnamemateriaal in de artsenpraktijk bezorgd worden.