09 364 81 11
Voortdurende innovatie
Hoogwaardige kwaliteit van de zorg
Op zoek naar een nieuwe uitdaging?
Bezoek onze jobsite
Baby aan boord: beurs voor aanstaande ouders
23 februari van 14 uur tot 17 uur
Meer berichten
Berichten

Vanaf 1 januari is dr. Jonas Verzele aangesteld als voltijds ziekenhuisarts voor de dienst anesthesie en pijnkliniek. Dr. Verzele was gedurende 2018 reeds als fellow-arts actief in deze diensten. Voor afspraken kan u bellen op 09 364 88 99.

Dit jaar heeft ons ziekenhuis zich geëngageerd om 3 goede doelen te steunen in het kader van ziekenhuis met een warm hart, nl. NAH-centrum De Hoop , kinderdagverblijf Piet Konijn en Artsen Zonder Vakantie. Heel wat werknemers en vrijwilligers organiseerden vanuit hun warm hart verschillende acties. Met trots kunnen we meedelen dat we 15.180 EUR samenbrachten. Wij willen onze dank uitspreken aan allen die hebben meegewerkt, en aan allen die hun steentje hebben bijgedragen door deze acties financieel te steunen! Wij zijn ervan overtuigd dat het een mooi duwtje in de rug betekent voor de 3 goede doelen.

Wij verwelkomen dokter Agata Zarembska, als arts-specialist in de neurologie. Dr. Zarembska heeft naast de algemene neurologie, interesse voor hoofdpijn, epilepsie en demyeliniserende ziekten. Dr. Zarembska neemt vanaf december 2018 de activiteiten en raadplegingen van collega Miler over, daar hij het ziekenhuis verlaten heeft om in zijn vaderland een nieuwe uitdaging aan te gaan. Dr. Agata Zarembska zal in associatief verband samenwerken met dr. Carlos Paul Monté en dr. Anne-Sophie Monté. Voor afspraken kan u bellen op 09 364 89 99.

Meer berichten
Meer op de agenda
Agenda

Ook jij kan levens redden. Gewoon door bloed, plasma of bloedplaatjes te doneren. Aarzel geen seconde en wordt ook donor. Kijk voor meer info over doneren op www.rodekruis.be

Workshop met praktische tips en algemene richtlijnen over vaste voeding tijdens het eerste levensjaar.

Informatieve beurs over zwangerschap en bevalling, met doorlopend begeleide rondleiding en info-sessies voor aanstaande ouders.

Meer op de agenda
Het ziekenhuis bereiken
Bereikbaarheid >

Het ziekenhuis is gemakkelijk bereikbaar met de auto en bevindt zich op wandelafstand van het station.

Bezoekuren >

Bezoek is dagelijk mogelijk tussen 14u en 20u30. Een aantal diensten hebben een afwijkende regeling.

Parkeren >

Het ziekenhuis beschikt over een betaalparking voor meer dan 500 wagens. Bewaar uw ticket zorgvuldig.

Minder mobiel >

Mensen die minder mobiel zijn, kunnen uitstappen aan de inkom en desgewenst een beroep doen op een hostess.

Zorg voor kwaliteit Zorg voor kwaliteit
Patiëntentevredenheid >

Met onze patiëntentevredenheidsenquête toetsen we de kwaliteit van onze dienstverlening bij opname, tijdens het verblijf en bij ontslag.

Patiëntveiligheid >

Bijzondere aandacht in patiëntveilige gezondheidszorg gaat onder meer naar handhygiëne, patiëntidentificatie, veilige heelkunde en medicatiebeleid.

Kwaliteitsindicatoren >

Met het VIP²-project meet het ziekenhuis kwaliteitsindicatoren voor de domeinen cardiologie, orthopedie, borstindicatoren en moeder en kind.

Zorginspectie >

De Vlaamse overheid onderwerpt ziekenhuizen regelmatig aan controle. De verslagen van de zorginspectie zijn raadpleegbaar op onze website.

Patiëntenrechten >

Het AZ Sint-Elisabeth streeft ernaar de rechten van patiënten conform de wet van 2002 te respecteren in het kader van de zorg, onderzoeken en behandelingen.

Informatiebrochures >

Deze rubriek bevat alle informatiefolders die in het ziekenhuis ter beschikking zijn.

De ziekenhuisfactuur
Ziekenhuisfactuur >

De ziekenhuisfactuur, wettelijk gezien “uittreksel verpleegnota” genoemd, krijgt u ongeveer zes weken na het einde van de maand waarin u ontslagen werd.

Conventiestatus artsen >

Tweejaarlijks worden tarieven afgesproken tussen de geneesheren, mutualiteiten en de overheid. De conventiestatus vindt u op de artsenfiche.