Briefwisseling

  • De inkomende post ontvang je dagelijks op je kamer
  • Je kan je eigen uitgaande briefwisseling afgeven aan de verpleegkundigen of aan het onthaal