Patiëntenparticipatie

We engageren ons als ziekenhuis om je als patiënt of naaste actief te betrekken in het zorgproces. Door je als een evenwaardige partner in de zorg te laten deelnemen, kunnen we beter inspelen op je behoeften. Werken met ervaringsdeskundigen leidt tot een hogere patiënttevredenheid, kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid.

Az Sint Elisabeth Zottegem Patiënttevredenheid

Actief beleid

Ons ziekenhuis heeft in 2022 een beleid uitgewerkt rond persoonsgerichte zorg. Dit realiseren we door in te zetten op verschillende initiatieven, gaande van projecten voor grote patiëntengroepen tot initiatieven met de individuele patiënt:

 • We nemen regelmatig tevredenheidsenquêtes af bij onze patiënten of hun vertegenwoordigers.
 • We gaan actief aan de slag met suggesties die we krijgen van onze (externe) partners.
 • Je kan tijdens je verblijf of bezoek aan ons ziekenhuis een ‘we weten het graag’-kaartje invullen. Nadien gaan we aan de slag me de verbeterpunten die je hebt aangereikt.
 • We organiseren meerdere themadagen op verschillende diensten om zowel patiënten, hun naasten als onze medewerkers te laten kennismaken met o.a. valpreventie, de rol van de diëtiste, etc. Hiervoor doen we regelmatig een beroep op patiëntenverenigingen.
 • We nodigen patiënten uit om actief deel te nemen aan hun zorg of behandeling. Via infoschermen geven we tips over hoe ze ze zelf kunnen bijdragen om bijvoorbeeld infecties te voorkomen of zich correct te identificeren. We stimuleren hen ook om actief bij te dragen tijdens de bedsidebriefing.
Heb je zelf interesse om te participeren?

Contacteer de dienst kwaliteit via:

Bedside briefing

Om de gegevensoverdracht tussen verpleegkundigen op punt te stellen, wordt de ‘bedside briefing’ toegepast op de meeste verpleegeenheden. Dit project werd opgestart in 2018 en verder uitgerold in 2019 en 2020. De bedside briefing heeft als doel om enerzijds de communicatie tussen de patiënt en de verpleegkundigen en anderzijds de gegevensoverdracht tussen de verpleegkundigen onderling te verbeteren.

Az Sint Elisabeth Zottegem Paaz

Patiëntenverenigingen

Wij willen onze patiënten de beste zorg geven. Onze artsen en zorgverleners bieden hun medische expertise aan. Maar voor patiënten, familieleden of mantelzorgers is het ‘leren leven’ met een aandoening even belangrijk als de medische hulp. Hierin spelen patiëntenverenigingen, zelfhulpgroepen of lotgenotencontacten een belangrijke rol.

Ons ziekenhuis is met het concept van ‘zelfhulpvriendelijk ziekenhuis’ een structurele samenwerking aangegaan met enkele patiëntenverenigingen. Deze samenwerking werd bewerkstelligd in een officieel samenwerkingsverband. Op 25 september 2020 is daar dan ook een intentieverklaring voor ondertekend met vzw Trefpunt Zelfhulp.

We engageren ons om de patiëntenverenigingen te ondersteunen in hun dagelijkse werking. We maken de werking en de activiteiten van de vereniging systematisch bekend aan onze patiënten, familieleden of mantelzorgers via het verspreiden van folders. Per vereniging is een ziekenhuismedewerker aangesteld als vaste contactpersoon. We vragen feedback over het ziekenhuisbeleid en sturen bij op basis hiervan onze dienstverlening.

Het ziekenhuis heeft een samenwerkingsakkoord met 2 patiëntenverenigingen. Dit aantal wordt in de toekomst verder uitgebreid.

Stoma-Ilco is een lotgenotenvereniging van, voor en door stomadragers. Zij geven informatie en voorlichting over het dagelijks leven met een stoma en de recente ontwikkelingen. De vereniging biedt lotgenotencontact of een bezoek in het ziekenhuis of thuis aan en organiseert diverse activiteiten.

 • Maatschappelijke zetel: S.R. De Deckerlaan 25, 9060 Zelzate
 • Telefoon: 09 345 59 00
 • E-mail secretariaat: vdsm@hotmail.com
 • Contactpersoon in het ziekenhuis: pascale.vannieuwenhove@sezz.be
 • De samenwerking omvat onder andere het informeren van de patiënten over het bestaan van de vereniging en het bekendmaken van hun aanbod

COPD vzw is voor mensen met Chronische Obstructief longlijden en wenst patiënten en familieleden op een begrijpbare en herkenbare manier te informeren over de ziekte en zijn gevolgen. De vzw organiseert regelmatig infoavonden, wandelingen en contactdagen en publiceert regelmatig info op haar website.

 • Centrale vestiging: Eendrachtstraat 56, 1050 Brussel
 • E-mail: vul het contactformulier in
 • Contactpersoon in het ziekenhuis: inge.deprez@sezz.be
 • De samenwerking omvat onder andere het informeren van de patiënten over het bestaan van de vereniging en het bekendmaken van hun aanbod via folders en nieuwsbrieven.
Vind een zelfhulpgroep

Via zelfhulp.be vind je alle patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen die in Vlaanderen actief zijn en krijg je zicht op wat zij voor jou kunnen betekenen. Je kan hen contacteren voor een eventuele kennismaking.