Raadpleeg je dossier

Hier vind je meer info over hoe je als patiënt je medische resultaten en beelden of die van je kind kan raadplegen.

Content Website Raadpleeg Je Dossier

Mijn dossier

 • Het ziekenhuis is verplicht om voor iedere patiënt een dossier aan te leggen waarin medische, verpleegkundige en paramedische gegevens bewaard worden.
 • Dit is noodzakelijk om je een optimale verzorging te kunnen aanbieden en continuïteit tussen zorgverleners te kunnen garanderen.
 • Je patiëntendossier is strikt vertrouwelijk en niet toegankelijk voor derden.
 • Enkel zorgverleners die tijdens je verblijf of consultatie aan je zorg te pas komen (een therapeutische of zorgrelatie), hebben toegang. Zij zijn gebonden door het beroepsgeheim.
Raadpleeg je patiëntendossier
 • Wens je bijkomende informatie uit je patiëntendossier, dan kan je inzage of een afschrift vragen.
 • Je kan hiervoor rechtstreeks contact opnemen met je behandelend arts ofwel terecht bij de Ombudsdienst van het ziekenhuis.

Mijn gedeeld dossier

 • Voor een optimale behandeling is het essentieel dat je zorgverleners een volledig beeld hebben van je gezondheidstoestand en medische voorgeschiedenis.
 • Deze gegevens zitten vaak verspreid bij de verschillende zorgverleners en zorginstellingen die je ooit hebt geraadpleegd.
 • Door als patiënt je toestemming te geven (informed consent) kan je deze gegevens beschikbaar maken voor de zorgverleners die je momenteel opvolgen.
 • Dit vergemakkelijkt de gegevensuitwisseling, samenwerking en communicatie tussen je zorgverleners.

Enkel de (Belgische) zorgverleners met wie je een therapeutische relatie hebt, krijgen toegang tot je medische gegevens, zolang de behandeling duurt. Dit geldt bv. voor je huisarts en verwijzers maar niet voor de arbeidsgeneesheer, ziekenfondsarts of een arts van de verzekeringsmaatschappij.

 • Als je op raadpleging gaat bij je arts of zorgverlener, zal deze je toestemming vragen voor deze gegevensdeling.
 • Je toestemming blijft geldig tot je deze zelf intrekt of loopt gewoonlijk tot 15 maanden nadat je identiteitskaart bij de betrokken arts het laatst werd ingelezen.
 • Je kan ook zelf je toestemmingen beheren via het online platform mijngezondheid.be, bv. als je een zorgverlener wil toevoegen of uitsluiten van toegang tot je medische gegevens.

Het ziekenhuis is aangesloten bij het gegevensdelingsplatform ‘COZO’.

 • Via Cozo kan je zorgverlener of jijzelf de medische resultaten inkijken die met jou gedeeld worden door alle zorginstellingen waar je in behandeling bent.
 • Meer info vind je op de website van Cozo.
 • Indien je als ouder ook de toegang wenst tot het medisch dossier van je kind, dan dien je dit via de behandelend arts van je kind te laten registreren.

Je kan de beelden van je onderzoeken in ons ziekenhuis online raadplegen via rx.sezz.be.

 • Vul de logingegevens in die je kreeg na je consultatie op de dienst radiologie
 • Klik op “Log in” om toegang te krijgen tot je radiologisch dossier
Vragen of info?

Wens je meer info over:

 • online gegevensdeling
 • de geïnformeerde toestemming over de gegevensdeling

Raadpleeg onze informatieveiligheidsconsulent via 09 364 83 30.