Logopedisten

Onze logopedisten staan in voor het onderzoek en de behandeling van gehospitaliseerde en ambulante patiënten met communicatiestoornissen of slikstoornissen.

Coördinator: Evelien De Meyer

Azzottegem Logopedie
Team
Az Sint Elisabeth Zottegem Logopedist Heidi Bauters

Heidi Bauters

Anoniem Vrouw (1)

Evelien De Meyer

Sophie Fleur De Schuyter

Sophie-Fleur De Schuyter

Az Sint Elisabeth Zottegem Logopedist Laurence Goeminne

Laurence Goeminne

Az Sint Elisabeth Zottegem Logopedist Jessie Haedens

Jessie Haedens

Az Sint Elisabeth Zottegem Logopedist Saskia Opsomer

Saskia Opsomer

Az Sint Elisabeth Zottegem Logopedist Debby Van Den Haute

Debby Van den Haute

Aanbod

 • Op vraag van de behandelend arts voert de logopediste een uitgebreid onderzoek uit om de hulpvraag van de patiënt in kaart te brengen.
 • Op basis van dit onderzoek wordt een geïndividualiseerde behandeling opgestart met bijzondere aandacht voor evidence-based handelen.
 • Na hospitalisatie kan de patiënt ook logopedische therapie krijgen op de afdeling ambulante revalidatie.
 • We werken nauw samen met de (revalidatie)artsen, kinesisten, ergotherapeuten, diëtisten en psychologen.

Behandelingen

 • Na een beroerte of hersenbloeding kunnen er taalstoornissen (afasie) of spraakstoornissen (dysartrie) aanwezig zijn.
 • Er kan ook sprake zijn van moeilijkheden op vlak van geheugen of aandacht.
 • In eerste instantie tracht de logopedist de communicatie tussen de patiënt en de omgeving te optimaliseren. Dit gebeurt aan de hand van informatieverlening en het geven van communicatietips.
 • Daarnaast worden in therapieoefeningen aangeboden om de gestoorde functies te herstellen.
 • Er is sprake van een slikprobleem wanneer het transport van voeding of dranken via de mond, keel en de slokdarm verstoord is. Hierdoor is er risico op verslikken waardoor er voedsel in de luchtwegen kan terechtkomen.
 • Een slikprobleem kan ontstaan door de normale veroudering of na het optreden van een hersenletsel.
 • De logopediste controleert het slikken. Tijdens de therapie worden sliktechnieken of geïndividualiseerde oefeningen ingeoefend.
 • De therapie richt zich op het behandelen van een perifere aangezichtsverlamming.
 • De behandeling heeft als doel meer symmetrie in het aangezicht te verkrijgen.
 • Tijdens de therapie leer je aan de hand van oefeningen om de spanning in het aangezicht beter te herkennen en meer controle te krijgen over de bewegingen van de gelaatsspieren en eventuele ongewenste bewegingen.
 • Er zijn verschillende oorzaken die aan de basis kunnen liggen van een stemprobleem. Zo kunnen stemproblemen optreden bij het gebruiken van een onaangepaste spreektechniek of postoperatief.
 • De logopedist gaat aan de hand van een gestandaardiseerd onderzoek de hulpvraag van de persoon na.
 • Vervolgens worden de stemklachten in kaart gebracht.
 • Indien aangewezen, wordt er een onderzoek bij de NKO-arts gepland.
 • De behandeling van stemproblemen kan zowel tijdens hospitalisatie of ambulant plaatsvinden.
 • De logopedische therapie heeft als doel om de stem te optimaliseren en te verbeteren zodat ze voldoet aan de noden van de patiënt.
SP-dienst

Op onze SP-dienst verblijven patiënten die verdere revalidatie nodig hebben na de acute behandelingsfase van hun ziekte of ingreep.

Ambulante revalidatie

Voor patiënten die geen opname meer nodig hebben, maar wel in aanmerking komt voor een multidisciplinaire revalidatie-aanpak.