Simuleer de kostprijs van je opname

Voor een aantal veel voorkomende ingrepen werd een prijsraming gemaakt om je een zo goed mogelijk beeld te geven van je ziekenhuisfactuur.

Azzottegem Opname

Goed om weten

  • Er is rekening gehouden met de gemiddelde verblijfsduur voor de ingreep. De uiteindelijke prijs kan dus hoger liggen.
  • In de prijsraming is geen rekening gehouden met bijkomend honorarium omtrent hoogdringendheid (nacht/weekend/feestdag).
  • De prijs is afhankelijk van je ziekteverzekering bij je ziekenfonds

AZ Sint-Elisabeth Zottegem

Prijsraming

Calculator (versie januari 2024)

Deze prijsraming wordt aan de patiënt enkel ter informatie meegedeeld en is in geen geval bindend. Deze prijsraming creëert op generlei wijze een verbintenis in hoofde van het ziekenhuis. De uiteindelijke werkelijke kostprijs kan m.a.w. variëren. De complexe en snel evoluerende wetgeving inzake de ziekteverzekering maken het immers niet mogelijk om exacte prijsberekeningen te maken. De uiteindelijke werkelijke kostprijs zal bovendien mee bepaald worden door een aantal variabele factoren, die niet in de prijsramingen voorzien kunnen worden, zoals de algemene toestand van de patiënt, bepaalde bijkomende medicatie en materialen (implantaten), eventuele extra onderzoeken en/of ingrepen, complicaties, enz.

(1) Gewoon rechthebbende : betrokkene is aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds en heeft recht op terugbetaling van geneeskundige verzorging.

* Bij opname op een 2-PK kan u kiezen voor een comfortkost. Het betreft het gebruik van draadloos internet, de koelkast en een televisietoestel waarvoor een forfaitair bedrag van 12,40 euro (excl. 21% btw) wordt aangerekend (uitgezonderd voor de duur van het verblijf op de intensieve eenheid, Neonatologie en Pediatrie). Dit forfaitair bedrag wordt als diverse kost gefactureerd.

Problemen?

Vind je de ingreep die je moet ondergaan niet terug in de calculator? Neem contact op met onze dienst facturatie.