Simuleer de kostprijs van je opname

Voor een aantal veel voorkomende ingrepen werd een prijsraming gemaakt om je een zo goed mogelijk beeld te geven van je ziekenhuisfactuur.

Azzottegem Opname

Goed om weten

  • Er is rekening gehouden met de gemiddelde verblijfsduur voor de ingreep. De uiteindelijke prijs kan dus hoger liggen.
  • In de prijsraming is geen rekening gehouden met bijkomend honorarium omtrent hoogdringendheid (nacht/weekend/feestdag).
  • De prijs is afhankelijk van je ziekteverzekering bij je ziekenfonds

Calculator

Problemen?

Vind je de ingreep die je moet ondergaan niet terug in de calculator? Neem contact op met onze dienst facturatie.