Labogids

Deze labogids bevat alle informatie over de uitgevoerde analyses (staaltype en staalnamevereisten, monstervolume, bepalingsfrequentie en antwoordtijden, eenheden en referentiewaarden, etc.).

ROUTE
67
Labogids

Contact

09 364 85 30 (24/7 bereikbaar)

Ophalen stalen

Wil je als externe arts stalen voor klinisch onderzoek door ons laboratorium laten ophalen? Maak een afspraak via bovenstaand nummer.

Analyse fiches
 • Raadpleeg extra info over onze labo-analyses
Bloedafname
 • ma t.e.m vrij van 8 uur tot 18.50 uur (doorlopend)
 • za van 9 uur tot en met 11.50 uur
 • niet op zon- en feestdagen
Team
Azzottegem Arts Timothy Cammaert

Dr. Timothy Cammaert

LABORATORIUM VOOR KLINISCHE BIOLOGIE
Az Sint Elisabeth Zottegem Arts Georges De Moor

Prof. dr. Georges De Moor

LABORATORIUM VOOR KLINISCHE BIOLOGIE
Az Sint Elisabeth Zottegem Arts Valerie Pede

Apr. biol. Valerie Pede

LABORATORIUM VOOR KLINISCHE BIOLOGIE
Az Sint Elisabeth Zottegem Arts Ann Van Liedekerke

Apr. biol. Ann Van Liedekerke

LABORATORIUM VOOR KLINISCHE BIOLOGIE

Instructies aanvraag- en afname

In een laboratorium voor klinische biologie is een strikte behandeling van stalen essentieel om de integriteit en de betrouwbaarheid van de resultaten de waarborgen. In dat kader worden de stalen die niet volgens de richtlijnen afgenomen werden, onder voorbehoud verwerkt of geweigerd. De aanvrager wordt hiervan verwittigd hetzij telefonisch hetzij via een commentaar op het rapport.

 

Specifieke aanvragen en formulieren

Genetische onderzoeken
Onderzoeken in het kader van metabole aandoeningen

De meest recente richtlijnen en het aanvraagformulier zijn beschikbaar op de website van UZ Gent, aanvraag laboratorium metabole ziekten.

Afnamematerialen

Op vraag van externe artsen kan het afnamemateriaal in de artsenpraktijk bezorgd worden.

Beschrijving materiaal Referentie Locatie
Bloedafnamemateriaal macro
Citraat (blauwe stop 3.2 % Na-citraat) – 3.5 ml 9015976 Apotheek
Citraat (blauwe stop 3.2 % Na-citraat) – 2.0 ml

gereduceerd volume bij moeilijke afname

9015984 Apotheek
EDTA (paarse stop K3EDTA) – 4.5 ml 9015950 Apotheek
EDTA (paarse stop K3EDTA) – 2.0 ml 9016107 Apotheek
Fluoride (grijze stop NaF-K-oxalaat) – 2.0 ml 9015968 Apotheek
Heparine (groene stop Lithium heparine) – 4.0 ml 9015943 Apotheek
Zonder anticoagulans (rode stop) – 2.5 ml 9016115 Apotheek
Zonder anticoagulans (rode stop) 8.0 ml 9015992 Apotheek
Zonder anticoagulans (rode stop) spoed Apotheek
Capillairen voor afname bloedgassen 9015927 Apotheek
Spuit arteriële pH 9016040 Apotheek
Bloedafnamemateriaal micro
EDTA paarse stop 9016073 Apotheek
Zonder anticoagulans (rode stop) 9016099 Apotheek
Zonder anticoagulans bilirubine (donker gekleurd –oranje stop) 9016081 Apotheek
Naalden bloedafname
Vacuette bloedafname 21G 9030660 Apotheek
Vacuette bloedafname 22G 9030678 Apotheek
Vacuette vleugelnaald 23G 9030793 Apotheek
Houder bloedafname Pronto 9031619 Apotheek
Lancet voor microlet 9007254 Apotheek
Naalden 21G x 9019010 Apotheek
Naalden 18G x 9019044 Apotheek
Naalden 23G x 9018996 Apotheek
Naalden 20G x 9019028 Apotheek
Container speekselcollectie
Speekselsalivette Laboratorium
Urinecollectie
Urinebeker 125 ml met transfer device (geel deksel) Magazijn
Urinebuis Vacuette (gele dop) Apotheek
24-uur collectebus met thymol 5 % Laboratorium
24-uur collectebus met 20 ml 6 N HCl Laboratorium
Feces 24-uur collectie Laboratorium
Steriele buis lumbaal vocht (rode stop) 9015935 Apotheek
Naaldcontainer
Naaldcontainer klein Magazijn
Naaldcontainer groot Magazijn
 • De gebruikte additieven hebben geleid tot een universele kleurcode van de stoppen van de buizen. Deze kleurcode wordt gebruikt bij de naamgeving.
 • Neem een beperkte hoeveelheid bloedbuizen in stock en controleer de vervaldatum op het etiket van de buis.
  Buizen die te oud zijn hebben een verminderd vacuüm en lopen niet meer volledig vol (zeer belangrijk bij de stollingstesten)
 • Alle buizen moeten onmiddellijk na of tijdens de afname, worden opgemengd door 8 tot 10 maal 180 ° en terug, om te zwenken.
 • Deze buis bevat K3EDTA als anticoagulans.
 • De EDTA-buis wordt gebruikt voor de meeste hematologische analyses en voor een aantal genetische en chemische testen: ammoniak, hemoglobine A1c, homocysteïne, renine,vitamine B1, drugmonitoring (cyclosporine, tacrolimus, everolimus, sirolimus)
 • Deze buis bevat geen anticoagulans, wel een stollingsactivator verdeeld over de wanden van de buis en vereist daarom een opmengen onmiddellijk na de afname.
 • Deze buis wordt ook “serumbuis” of  “gestolde buis”of “droge buis” genoemd.
 • Deze buis wordt gebruikt voor de meeste testen in de biochemie, de hormonologie, de serologie en  de toxicologie.
 • De rode buis bevat een doorzichtige gel, deze bevindt zich na de centrifugatie tussen de cellen en het serum en vereenvoudigt de scheiding vandaar de naam, serum separatorgel.
 • Deze buis bevat 3.2 % natriumcitraat (0.109 M) en wordt praktisch uitsluitend gebruikt voor de stollingstesten. Het is uiterst belangrijk dat de buis volledig wordt gevuld volgens het ingesteld vacuüm. Bij onvoldoende vulling worden geen analyses uitgevoerd en zal een nieuwe afname nodig zijn.
 • Er zijn buizen met gereduceerd volume in omloop  (2 ml); het is aanbevolen deze te gebruiken bij moeilijk te prikken patiënten.
 • De blauwe buis wordt nooit als eerste buis afgenomen om interferentie bij de testen te vermijden.
 • Eén buis volstaat voor de routinetesten stolling, bij het aanvragen van een trombofilie bilan is het aangewezen 2 tot 3 citraattubes af te nemen.
 • De citraatbuis wordt ook gebruikt bij controle van trombocyten om pseudotrombopenie onder invloed van EDTA uit te sluiten
 • Deze buis bevat natriumfluoride als inhibitor van de glucoseafbraak tot lactaat, en bevat oxalaat dat fungeert als anticoagulans.
 • Deze buis wordt alleen gebruikt voor de bepaling van glucose en lactaat. Voor de bepaling van hemoglobine A1c gebruiken we bij voorkeur een EDTA buis.
 • Deze buis bevat lithium-heparine als anticoagulans en wordt gebruikt voor routine biochemische testen. De buis bevat een doorzichtige gel die na het centrifugeren de scheiding tussen cellen en plasma vereenvoudigt (plasma gel separator).
 • De buis wordt ook gebruikt voor HLA typering, chromosomenkweek en ionair calcium.