Zorg voor kwaliteit
De patiënt staat centraal
Sfeervol bevallen
Onderwaterbevalling in het nieuw
Meer berichten
Berichten

Pilootproject Vlaamse Ardennen - Focusgroepen voor Patiënten - nodigt u uit voor een gesprek over uw Zorgbehoefte. Regio Vlaamse Ardennen is geselecteerd door de overheid om mee na te denken over de Zorg van de Toekomst. Wil je jij je stem laten horen?

Dr. Maarten Van Caenegem start als geneesheer-specialist in de cardiologie. Hij zal samenwerken met dr. D. Bladt, dr. S. De Maeseneire, dr. C. Dierickx en dr. F. Vanstechelman.

? ? Het AZ Sint-Elisabeth Zottegem streeft naar een veilige zorgverlening. Om deze zorg te waarborgen leverde het ziekenhuis de afgelopen maanden onder meer inspanningen om de volledigheid van het medicatievoorschrift te bevorderen.

Meer berichten
Meer op de agenda
Agenda

Gratis humoristische toneelvoorstelling over urineverlies bij de man en de vrouw
Inschrijven is verplicht. Maximum 2 plaatsen per inschrijving.
Deze voorstelling gaat door in zaal Rhetorica, Hospitaalstraat in Zottegem

Informatieve beurs voor aanstaande ouders
Volgende onderwerpen komen uitgebreid aan bod:
•Levenswijze in de zwangerschap
•Relaxatie en arbeid
•Bevalling
•Verblijf op de materniteit
•Verzorging van de baby
•Borstvoeding/flesvoeding
•Sociale rechten en plichten
De infobeurs vindt plaats in samenwerking met Kind en Gezin en is gratis.

Trainingsprogramma voor zorgprofessionals

Meer op de agenda
Het ziekenhuis bereiken
Bereikbaarheid >

Het ziekenhuis is gemakkelijk bereikbaar met de auto en bevindt zich op wandelafstand van het station.

Bezoekuren >

Bezoek is dagelijk mogelijk tussen 14u en 20u30. Een aantal diensten hebben een afwijkende regeling.

Parkeren >

Het ziekenhuis beschikt over een betaalparking voor meer dan 500 wagens. Bewaar uw ticket zorgvuldig.

Minder mobiel >

Mensen die minder mobiel zijn, kunnen uitstappen aan de inkom en desgewenst een beroep doen op een hostess.

Zorg voor kwaliteit Zorg voor kwaliteit
Patiëntentevredenheid >

Met onze patiëntentevredenheidsenquête toetsen we de kwaliteit van onze dienstverlening bij opname, tijdens het verblijf en bij ontslag.

Patiëntveiligheid >

Bijzondere aandacht in patiëntveilige gezondheidszorg gaat onder meer naar handhygiëne, patiëntidentificatie, veilige heelkunde en medicatiebeleid.

Kwaliteitsindicatoren >

Met het VIP²-project meet het ziekenhuis kwaliteitsindicatoren voor de domeinen cardiologie, orthopedie, borstindicatoren en moeder en kind.

Zorginspectie >

De Vlaamse overheid onderwerpt ziekenhuizen regelmatig aan controle. De verslagen van de zorginspectie zijn raadpleegbaar op onze website.

Patiëntenrechten >

Het AZ Sint-Elisabeth streeft ernaar de rechten van patiënten conform de wet van 2002 te respecteren in het kader van de zorg, onderzoeken en behandelingen.

De ziekenhuisfactuur
Ziekenhuisfactuur >

De ziekenhuisfactuur, wettelijk gezien “uittreksel verpleegnota” genoemd, krijgt u ongeveer zes weken na het einde van de maand waarin u ontslagen werd.

Conventiestatus artsen >

Tweejaarlijks worden tarieven afgesproken tussen de geneesheren, mutualiteiten en de overheid. De conventiestatus vindt u op de artsenfiche.