In alle rust bevallen
Aangepast zorgtraject voor kortere ligduur
Zorg voor kwaliteit
De patiënt staat centraal
Handhygiëne
Onze gezamelijke prioriteit
Just-in-time en fast-track
De troeven van het dagziekenhuis
Meer berichten
Berichten

Op de ziekenhuisparking wordt vanaf 13 juni onderscheid gemaakt tussen de de parking voor patiënten en bezoekers en de personeelsparking in het parkeergebouw. Om het verkeer vlotter te laten verlopen is de inrit aangepast.

Kunstwerken van de Stedelijke Academie Beeldende Kunst Zottegem kleuren de gang en wachtzaal van de dienst gynaecologie.

Een 100-tal leerlingen van het KAZ ontdekken vandaag verschillende disciplines van ons ziekenhuis.

Meer berichten
Meer op de agenda
Agenda

Bloedinzameling door het Rode Kruis

Bloedinzameling door het Rode Kruis

Infobeurs voor aanstaande ouders

Meer op de agenda
Het ziekenhuis bereiken
Bereikbaarheid >

Het ziekenhuis is gemakkelijk bereikbaar met de auto en bevindt zich op wandelafstand van het station.

Bezoekuren >

Bezoek is dagelijk mogelijk tussen 14u en 20u30. Een aantal diensten hebben een afwijkende regeling.

Parkeren >

Het ziekenhuis beschikt over een betaalparking voor meer dan 500 wagens. Bewaar uw ticket zorgvuldig.

Minder mobiel >

Mensen die minder mobiel zijn, kunnen uitstappen aan de inkom en desgewenst een beroep doen op een hostess.

Zorg voor kwaliteit Zorg voor kwaliteit
Patiëntentevredenheid >

Met onze patiëntentevredenheidsenquête toetsen we de kwaliteit van onze dienstverlening bij opname, tijdens het verblijf en bij ontslag.

Patiëntveiligheid >

Bijzondere aandacht in patiëntveilige gezondheidszorg gaat onder meer naar handhygiëne, patiëntidentificatie, veilige heelkunde en medicatiebeleid.

Kwaliteitsindicatoren >

Met het VIP²-project meet het ziekenhuis kwaliteitsindicatoren voor de domeinen cardiologie, orthopedie, borstindicatoren en moeder en kind.

Zorginspectie >

De Vlaamse overheid onderwerpt ziekenhuizen regelmatig aan controle. De verslagen van de zorginspectie zijn raadpleegbaar op onze website.

Patiëntenrechten >

Het AZ Sint-Elisabeth streeft ernaar de rechten van patiënten conform de wet van 2002 te respecteren in het kader van de zorg, onderzoeken en behandelingen.

De ziekenhuisfactuur
Ziekenhuisfactuur >

De ziekenhuisfactuur, wettelijk gezien “uittreksel verpleegnota” genoemd, krijgt u ongeveer zes weken na het einde van de maand waarin u ontslagen werd.

Conventiestatus artsen >

Tweejaarlijks worden tarieven afgesproken tussen de geneesheren, mutualiteiten en de overheid. De conventiestatus vindt u op de artsenfiche.