Over de kostprijs en je factuur

Wat kost een consultatie of opname in ons ziekenhuis? Wij geven je hierover graag wat meer informatie.

Az Sint Elisabeth Zottegem Administratie En Facturatie

Wat kost een raadpleging?

De kostprijs van een raadpleging wordt hoofdzakelijk bepaald door de conventiestatus van de arts.

Conventiestatus

 • Het beroep van arts is een vrij beroep. Dat betekent dat elke arts zijn/haar honorarium (= tarief) vrij mag bepalen.
 • Niettemin sluiten de overheid, de beroepsverenigingen van artsen en de ziekenfondsen om de twee jaar een akkoord over de honoraria.
 • Daar worden officiële tarieven voor een raadpleging vastgelegd die conventie- of verbintenistarieven worden genoemd.
 • Elke arts kan ervoor kiezen om deze conventie te aanvaarden, gedeeltelijk te aanvaarden of niet te aanvaarden.
 • Deze artsen houden zich aan de officiële prijs van de ziekenfondsen.
 • Het ziekenfonds betaalt je een deel terug.
 • Jij betaalt enkel het remgeld.
 • Deze artsen houden zich alleen op bepaalde tijdstippen of plaatsen aan de officiële prijs van de ziekenfondsen.
 • Het ziekenfonds betaalt je een deel terug.
 • Op die momenten of plaatsen, betaal je enkel het remgeld.
 • Buiten die momenten of plaatsen betaal je het remgeld én de meerprijs van de arts.
 • Deze artsen bepalen vrij hun prijs.
 • Het ziekenfonds betaalt je een deel terug.
 • Je betaalt het remgeld én de meerprijs van de arts.
Wat is de conventiestatus van mijn arts?
Ambulante factuur
 • Hoe betaal je je raadpleging?
 • Wat staat er op je factuur?

Wat kost een opname?

De kostprijs van een opname in ons ziekenhuis wordt bepaald door de volgende factoren:

 • Elke inwoner in België moet zich verplicht aansluiten bij een ziekenfonds.
 • De ziekteverzekering betaalt via het ziekenfonds een deel van je kosten voor medische behandeling en verblijf in het (dag)ziekenhuis.

Het type kamer dat je bij een opname met overnachting kiest, is bepalend voor de kostprijs van je ziekenhuisopname.

 • Je kan kiezen tussen een individuele kamer en een tweepatiëntenkamer.
 • Verblijf je in een tweepatiëntenkamer, dan betaal je geen kamersupplementen en geen honorariumsupplementen.
 • Kies je voor een verblijf in een individuele kamer (en verblijf je er ook effectief), mag het ziekenhuis kamersupplementen en de artsen honorariumsupplementen aanrekenen.
Hoe kies je het kamertype?
 • Je bevestigt je keuze door een ‘verklaring van kamerkeuze en financiële voorwaarden’ te ondertekenen bij de inschrijving.
 • Verander je nadien van mening? Dan moet je een nieuw document tekenen.
 • Als de kamer van je keuze niet beschikbaar is bij je opname, proberen we tijdens je verblijf zo snel mogelijk de gewenste kamer aan te bieden.
Goed om weten
 • Informeer vooraf over de voorwaarden van je verzekeringspolis. Dit kan onaangename verrassingen bij ontvangst van je ziekenhuisfactuur voorkomen.
 • Ben je niet in orde met je ziekteverzekering? Breng tijdig de sociale dienst op de hoogte, zodat zij je kunnen helpen zoeken naar een oplossing.
 • Je kamerkeuze heeft geen invloed op de kwaliteit van de zorgverstrekking en ook niet op je vrije keuze van arts, wel op je comfort en privacy en op de kostprijs.
Verblijfskosten

De verblijfskosten omvatten alles wat verband houdt met de kamer waar je verblijft en de verzorging die verstrekt wordt tijdens je verblijf.

 • € 592,86 per dag op een klassieke dienst
 • € 299,88 per dag op de SP-afdeling

Als je in orde bent met je ziekteverzekering, hoef je dit bedrag niet volledig te betalen. Je betaalt dan per dag enkel het remgeld (wettelijk vastgelegd persoonlijk aandeel):

Remgeld 2024
Kamersupplement

Als je uitdrukkelijk kiest voor een eenpersoonskamer en daar ook effectief verblijft, kan het ziekenhuis je een kamersupplement aanrekenen. Het kamersupplement bedraagt € 60 per dag.

Wij rekenen geen kamersupplement aan in de volgende gevallen:

 • Je verblijft in een tweepersoonskamer
 • Je bent opgenomen in een éénpersoonskamer omdat de medische toestand dat vereist of omdat er geen andere kamer vrij is
 • Je wordt opgenomen of overgebracht wordt naar een eenheid intensieve zorg of de spoedgevallendienst (geen kamersupplement voor de duur van het verblijf in die eenheid)
 • Opname van een kind wordt samen met een begeleidende ouder

Deze kosten omvatten de geneesmiddelen, implantaten, prothesen, niet-implanteerbare medische hulpmiddelen, …

 • Ongeacht het kamertype moet je deze kosten geheel of gedeeltelijk zelf betalen.
 • Voor de geneesmiddelen waarvoor de ziekteverzekering tussenkomt, betaal je een vast persoonlijk aandeel (‘forfait’) van € 0,62 per dag (verrekend bij verblijfskosten op factuur).
 • De geneesmiddelen waarvoor de ziekteverzekering niet tussenkomt, moet je volledig zelf betalen. Zij worden apart op de factuur vermeld.
 • De kosten van sommige implantaten, prothesen en niet-implanteerbare medische hulpmiddelen moet je ook gedeeltelijk of volledig zelf betalen. Informeer ernaar bij je arts.

Wettelijk tarief

Het officieel of wettelijk tarief is het honorarium dat de arts mag aanrekenen aan de patiënt. Dit honorarium bestaat uit twee delen:

 • het bedrag dat de ziekteverzekering terugbetaalt (opgelet: als je niet in orde bent met je ziekteverzekering, moet je dit volledig zelf betalen)
 • het wettelijk persoonlijk aandeel (= remgeld): het bedrag dat je als patiënt zelf moet betalen

Goed om weten

 • Soms wordt de volledige prestatie terugbetaald door de ziekteverzekering en is er geen persoonlijk aandeel verschuldigd.
 • Er bestaan ook prestaties waarvoor er geen tussenkomst van de ziekteverzekering is en waarvoor de arts het honorarium vrij kan bepalen.

Honorariumsupplement of ereloonsupplement

Als je kiest voor een eenpersoonskamer en daar ook effectief verblijft, mag elke arts die tussenkomt in je behandeling boven het wettelijk tarief een supplement aanrekenen.

 • Het honorariumsupplement of ereloonsupplement mag in ons ziekenhuis maximaal 150% bedragen van het wettelijk vastgelegde tarief.
 • Dit bedrag moet je volledig zelf betalen, hiervoor is geen tussenkomst vanuit de ziekteverzekering voorzien.
Uitzonderingen

Artsen mogen geen honorariumsupplement aanrekenen in de volgende gevallen:

 • Je verblijft in een tweepersoonskamer
 • Je bent opgenomen in een éénpersoonskamer omdat de medische toestand dat vereist of omdat er geen andere kamer vrij is
 • Je wordt opgenomen of overgebracht wordt naar een eenheid intensieve zorg of de spoedgevallendienst (geen kamersupplement voor de duur van het verblijf in die eenheid)
Opname van kind met begeleidende ouder
 • Kies je bij opname van je kind voor een tweepatiëntenkamer, dan zal je geen kamersupplement of honorariumsupplement moeten betalen.
 • Kies je voor een individuele kamer, dan betaal je geen kamersupplement. Elke arts die tussenkomt in de behandeling, mag wél een honorariumsupplement aanrekenen.
 • Tijdens het verblijf in het (dag)ziekenhuis kan je om medische en/of comfortredenen gebruik maken van een aantal producten en diensten (bv. telefoon, water …).
 • Ook de kosten voor het verblijf (bedlinnen, maaltijden, …) van een begeleidend persoon die niet als patiënt is opgenomen en die bij jou op de kamer verblijft, vallen hieronder.
 • Ongeacht het kamertype zijn deze kosten volledig voor jouw rekening.
 • Het ziekenhuis kan per verblijfsperiode van 7 dagen een voorschot vragen.
 • De hoogte van de voorschotten is wettelijk beperkt.
 • Geniet je het voordeel van de maximumfactuur en zijn we daarvan op de hoogte? Dan mogen we enkel voorschotten vragen voor een verblijf op een individuele kamer.
Voorschotten
BELANGRIJK: lees de opnameverklaring en toelichting
 • Als patiënt kan je een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op het uiteindelijke kostenplaatje.
 • Deze keuzes maak je aan de hand van de opnameverklaring.
 • Lees het toelichtingsformulier dat je samen met dit document ontvangt, grondig alvorens de opnameverklaring in te vullen en te ondertekenen.
Simuleer de kostprijs van je opname

Voor een aantal veel voorkomende ingrepen werd een prijsraming gemaakt om je een zo goed mogelijk beeld te geven van je ziekenhuisfactuur.

Opnamefactuur
 • Wanneer krijg je een factuur?
 • Wat staat er op je factuur?
Rooming-in & hotelfunctie

Je kan als familielid of naaste in bepaalde gevallen blijven overnachten in het ziekenhuis.

Heb je nog vragen over de kosten verbonden aan je medische behandeling en ziekenhuisverblijf?

Contacteer in eerste instantie onze dienst facturatie:

09 364 83 31 (ma-vrij: 8u30-12u00)

Je kan ook terecht bij: