Kwaliteitsvolle zorg

Het AZ Sint-Elisabeth Zottegem wil een kwalitatieve, veilige, deskundige en professionele zorg verlenen. Om dat te bereiken, optimaliseren we voortdurend de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening.

Az Sint Elisabeth Zottegem Vaatheelkunde

Zorginspectie

De Vlaamse overheid onderwerpt de ziekenhuizen regelmatig aan een controle. In maart 2013 is de Vlaamse Zorginspectie gestart met een vernieuwd inspectiemodel: het nalevingstoezicht. Bij dit model wordt de kwaliteit van zorg van een bepaald zorgtraject afgetoetst op de werkvloer. Dat gebeurt op drie niveaus: structureel, procesmatig en resultaatgericht.

Meer info?

Contacteer onze dienst Kwaliteit, Preventie en Procesoptimalisatie via dit formulier

Kwaliteitslabels

We streven een ziekenhuisbrede accreditatie na om patiënten, medewerkers en bezoekers te verzekeren dat we er alles aan doen om veiligheidsrisico’s te beperken en een hoge zorgkwaliteit te garanderen.

Een accreditatie wordt verleend door een externe organisatie die een onafhankelijk onderzoek uitvoert naar de continue kwaliteitsverbetering van de geleverde diensten in het ziekenhuis. Om een kwaliteitslabel te behalen, moeten we aan vooraf opgestelde standaarden voldoen. Accreditatie is daarmee hét middel bij uitstek om kwaliteit in de zorg in het hele ziekenhuis kenbaar te maken, te bevorderen en te waarborgen.

Qualicor

Ons ziekenhuis koos voor de externe organisatie Qualicor en kreeg op 8 september 2017 haar eerste NIAZ-kwaliteitslabel (de voormalige Qualicor Europe). Ook in 2022 krijgen we een positief accreditatiebesluit en behaalden we opnieuw het waardevolle kwaliteitslabel QMentum Global. Aangezien het cruciaal is om kwalitatieve zorg blijvend te verbeteren, heeft ons ziekenhuis zich geëngageerd om zich na elke 20 maanden opnieuw te laten toetsen aan dit internationale programma.

Download het laatste auditrapport

Meer info?

Contacteer onze dienst Kwaliteit, Preventie en Procesoptimalisatie via dit formulier

Kwaliteitsindicatoren

Ons ziekenhuis neemt deel aan het ‘Vlaams Indicatoren Project voor Patiënten en Professionals’ (VIP²). Dit doen we om de kwaliteit van onze zorg en zowel onze sterke punten als onze verbeterpunten in kaart te brengen en in cijfers uit te drukken. Kwaliteitsdienst.

Meer info?

Contacteer onze dienst Kwaliteit, Preventie en Procesoptimalisatie via dit formulier

Verbeteracties

  • We willen psychisch lijden bespreekbaar maken tijdens een verblijf in ons ziekenhuis en in functie van het risico gepaste opvang en/of therapie aanbieden. In dit kader heeft een multidisciplinair team van de PAAZ-afdeling in 2021 en 2022 het beleid ter preventie van zelfdoding verder op punt gesteld. De richtlijnen van het VLESP (het Vlaams Expertise Centrum Suïcidepreventiedag) werden als basis gebruikt.  Voor meer informatie kan je terecht bij de PAAZ-afdeling.
  • De ziekenhuiswebsite werd in 2021 vernieuwd: de website werd gebruiksvriendelijker gemaakt en aangevuld met heel wat praktische informatie. Hiermee willen we onze patiënten of bezoekers gepaste info aanbieden volgens hun eigen noden. Contacteer de medewerkers van de dienst communicatie of kwaliteit als je suggesties hebt ter verbetering of meer info wenst.
  • In 2021 werd een nieuw softwarepakket in gebruik genomen om documenten en procedures nog efficiënter en veiliger aan onze verpleegkundigen, artsen en medewerkers aan te bieden. Deze ziekenhuisbrede actie werd gerealiseerd door medewerkers van de dienst kwaliteit, preventie en procesoptimalisatie. Neem contact op.
  • Sinds 2022 maken onze medewerkers van elke verpleegafdeling en medische discipline gebruik van het elektronisch patiëntendossier met het oog op een nog transparantere en efficiëntere communicatie tussen alle zorgverstrekkers. Een werkgroep staat dagelijks in voor de verdere optimalisatie en opvolging.
Meer info?

Contacteer onze dienst Kwaliteit, Preventie en Procesoptimalisatie via dit formulier

Help ons beter te doen

Onze zorgverleners en medewerkers spannen zich elke dag opnieuw in om je de best mogelijke zorg te geven. Waar kan het volgens jou beter?

Laat het ons weten via dit formulier