Samenwerking

De zorg voor onze patiënt gaat verder dan de muren van onze instelling. De continuïteit tussen de verschillende schakels in een zorgproces is belangrijk en we willen onze patiënt een optimaal traject kunnen garanderen. Het ziekenhuis wil functioneren in een geïntegreerd zorgmodel waarin nauwe interactie met andere partners in welzijn wordt uitgebouwd.

16 Sezz Hr 01 Jan 22 550

Ziekenhuizen

ZORG

ZORG is een samenwerkingsverband tussen AZ Glorieux Ronse en AZ Sint-Elisabeth Zottegem.

Doel van de samenwerking

 • een gezamenlijke strategische visie en beleidsplan uitwerken voor de beide ziekenhuizen
 • een kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare zorg organiseren in de referentieregio Vlaamse Ardennen
 • een beduidende rol spelen in het E17-ziekenhuisnetwerk

1 strategie, 1 visie, 1 directeur 

 • Stefaan Blomme werd aangesteld als overkoepelend CEO van de beide ziekenhuizen
 • Hij heeft de taak gekregen om ZORG uit te bouwen, in nauw overleg met de partners van de:
  • eerstelijnszorg
  • geestelijke gezondheidszorg
  • ouderenzorg
  • bijzondere jeugdzorg
Zorg

E17-netwerk

Het E17-ziekenhuisnetwerk werd op 11 mei 2020 erkend als locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk.

7 leden

 • AZ Glorieux Ronse
 • AZ Groeninge Kortrijk
 • AZ Maria Middelares Gent
 • AZ Sint-Elisabeth Zottegem
 • L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem
 • Sint-Jozefskliniek Izegem
 • AZ Sint-Vincentius Deinze

Andere ziekenhuizen

De samenwerkingsovereenkomsten met de diverse diensten van het UZ Gent zijn overkoepeld door een raamakkoord.

 • Samenwerkingsovereenkomst m.b.t. het verrichten van prestaties en behandelingen op het domein van de radiotherapie:
 • Bijzonder protocol van samenwerkingsovereenkomst m.b.t. het Zorgprogramma voor Oncologie (AZ Sint-Elisabeth Zottegem) en het Zorgprogramma voor Oncologie (UZ Gent)
 • Samenwerkingsovereenkomst dienst Nucleaire Geneeskunde UZ Gent en Zorgprogramma oncologie
 • Overeenkomst inzake detachering van dr. S. Braems (oncologie)
 • Samenwerkingsovereenkomst P*funr.tiP Pn M/N* funr.tiP.
 • Samenwerkingsovereenkomst tussen het Zorgprogramma cardiale pathologie A en één of meer zorgprogramma’s cardiale pathologie B
 • Samenwerkingsovereenkomst tussen het Zorgprogramma cardiale pathologie Pen de zorgprogramma’s cardiale pathologie Ben E
 • Samenwerkingsovereenkomst op niveau van het Zorgprogramma voor Kinderen: 12 / Pediatrische liaison
 • Samenwerkingsovereenkomst Zorgprogramma Pediatrie
 • Samenwerkingsovereenkomst afspraken op dienstniveau: multidisciplinair team voor pijn bij kinderen
 • Samenwerkingsovereenkomst afspraken op dienstniveau: klinische genetica en genetische diagnostiek lnterventionele cardiologie/elektrofysiologie door dr. S. De Maeseneire, dr. F. Vanstechelman en dr. M. Van Caenegem
 • Overeenkomst in het kader van de samenwerkingen tussen het UZ Gent en het AZ Sint-Elisabeth betreffende locomotorische en neurologische revalidatie
 • Samenwerkingsovereenkomst – afspraken op dienstniveau plastische heelkunde Samenwerking m.b.t. musculoskeletale allogreffes (SOP Pp B011 en SOP Pih B 007 01) Samenwerkingsovereenkomst inzake menselijk lichaamsmateriaal
 • Botbank: samenwerking met UZ Gent
 • Samenwerkingsovereenkomst inzake Orgaandonatie bij overlijden met het oog op transplantatie Samenwerkingsovereenkomst tussen een coördinerende borstkliniek en een satellietborstkliniek Samenwerking multidisciplinaire behandelcentra chronische pijn
 • Neurochirurgie
 • Fertiliteitsbehandeling (associatieovereenkomst zorgprogramma reproductieve geneeskunde ‘A’) lnterventionele radiologie
 • Functionele binding palliatieve functie en Sp-palliatieve afdeling AZ St.-Lucas Gent
 • Nucleaire geneeskunde
 • Medische samenwerkingsovereenkomst i.k.v. EPD PRIMUZ
 • Samenwerkingsovereenkomst met P*-functie
 • Samenwerkingsovereenkomst tussen pijncentrum AZ Groeninge en multidisciplinair pijncentrum (MPC) Zottegem
 • Samenwerkingsovereenkomst A-, D-, T-dienst, Apotheek
 • OLV ziekenhuis Aalst, ASZ Aalst, AZ Sint-Blasius Dendermonde, AZ Glorieux Ronse, AZ Oudenaarde, AZ St.-Elisabeth Zottegem
 • Wacht psychiatrie met ASZ Aalst Wacht urologie met AZ Oudenaarde
 • Wacht oftalmologie met ASZ Aalst- OLV Aalst-AZ Oudenaarde

Nevenvzw's

Vzw De Bron is een organisatie die diensten aanbiedt binnen de ouderenzorg. Ze bieden niet alleen een thuis aan 54 bewoners in het woonzorgcentrum en 15 in het kortverblijf, maar beschikken ook over een dagverzorgingscentrum waar dagelijks 20 gasten langskomen. Sinds 2017 bieden ze ook onderdak aan 75 bewoners in de assistentiewoningen. Daarnaast maakt een lokaal dienstencentrum met brasserie ook deel uit van het geheel.

De Hoop is een vergund zorgaanbieder van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en biedt een kleinschalige, huiselijke voorziening voor volwassenen met een beperking. Personen met een Niet Aangeboren Hersenletsel, degeneratieve aandoening, motorische stoornis of Autisme Spectrum Stoornis worden er begeleid naar een zo optimaal mogelijke levenskwaliteit.

 • Zinvolle dagondersteuning in het dagcentrum
 • Ondersteuning bij begeleid werk (vrijwilligerswerk op een gewone werkplek).
 • Ondersteuning bij zelfstandig wonen door middel van huisbezoeken
 • Tal van buurtprojecten: Soepkerre, Koffiehuis, de Propere Bende, Compost-Hoop

Kinderdagverblijf Piet Konijn is erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin en biedt plaats aan 36 kinderen van 0 tot 3 jaar. Hun deskundig team bestaat uit 7 kinderverzorgsters en 1 kleuterleidster die samenwerken onder de leiding van een pediatrische verpleegkundige.

 • WZC De Vlamme/Armonea – De Vlamme 24 te 9620 ZOTTEGEM
 • VZW Baronie Van Boelare – Kasteeldreef 3 te 9500 GERAARDSBERGEN
 • WZC ’t Cautervelt – Leopoldlaan 82, 9500 Geraardsbergen
 • WZC Ter Linden – Tolstraat 11 te 9550 STEENHUIZE-WIJNHUIZE
 • WZC Stuyvenberg- Provincieweg 549 te 9550 HILLEGEM
 • Sint-Franciscustehuis Brakel – St.-Martensstraat 3 te 9660 BRAKEL
 • Rusthuis OLV Ter Veldbloemen – Groot Bewijk 13 te 9860 OOSTERZELE
 • WZC De Zilverlinde – Dreef 2 9860 SCHELDEWINDEKE
 • WZC De Vlaamse Ardennen – Kromstraat 5 te 9667 HOREBEKE
 • WZC De Vlaamse Ardennen Campus Groendorp – Dorpsstraat 14 te 9667 HOREBEKE
 • Residentie Bruggenpark – Bruggenhoek 36 te 9620 ZOTTEGEM
 • WZC ’t Neerhof – Nieuwstraat 67 te 9660 BRAKEL
 • WZC Kartuizerhof-Tempel 20B-20C te 9570 LIERDE
 • WZC St.-Vincentius – Aaigemdorp 68 te 9420 ERPE-MERE
 • WZC Ter Leen Eclips – Lindestraat 33 te 9550 HERZELE
 • WZC Huize Roborst – Kloosterstraat 1 te 9630 ZWALM
 • WZC Najaarszon – Kasteelstraat 50 te 9660 BRAKEL
 • Dagcentrum DE TJALK – Onderstraat 9 te 9890 GAVERE
 • Kortverblijf van het WZC Mariahuis – Onderstraat 9 te 9890 GAVERE
 • WZC Egmont – Deinsbekestraat 23 te 9620 ZOTTEGEM
 • WZC Ter Kimme – Kloosterstraat 3 te 9520 ST.-LIEVENS-HOUTEM
 • WZC Ter Leen – Lindestraat 35 te 9550 HERZELE
 • Woon- en Zorgcentrum / CVK Haagwinde – Hasseltstraat 7 te 9680 MAARKEDAL
 • WZC Ter Gauwen – Puttene 36 te 9680 MAARKEDAL
 • IVV Sint-Vincentius
 • Sint-Augustinusinstituut Aalst
 • Vesalius verpleegkunde Gent

Het ziekenhuis heeft via het concept van “zelfhulpvriendelijk ziekenhuis” samenwerkingsverbanden met enkele patiëntenverenigingen. Deze gestructureerde manier van samenwerking werd bewerkstelligd in een officieel samenwerkingsverband.

 • Huisartsenvereniging Panacea (gemeenten Brakel, Herzele, Lierde, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem)
 • Samenwerkingsovereenkomst “ZORGVERNIEUWEND PROJECT GGZ-ART. 107 – HET PAKT”
 • Samenwerkingsovereenkomst met Kind & Gezin