Klinisch psychologen

Onze klinisch psychologen bieden begeleiding en psychotherapie aan voor (jong)volwassenen en ouderen.

Az Sint Elisabeth Zottegem Psychologen

Aanbod

Onze psychologen worden geconsulteerd op doorverwijzing van de behandelend arts of van een andere hulpverlener in overleg met de behandelend arts.

Er zijn psychologen ook specifiek gelinkt aan bepaalde afdelingen binnen ons ziekenhuis. De volgende specialisaties kunnen je doorverwijzen naar een psycholoog:

De psychologen worden ook ingeschakeld in multidisciplinaire teams die rond onze patiënten ontstaan. Daarin brengen ze verslag uit over de psychische aspecten van ziek zijn.

Team
Az Sint Elisabeth Zottegem Psycholoog Valerie Brackenier

Valérie Brackenier

PAAZ, Diabetescentrum en genetisch consulent op dienst medische genetica
Az Sint Elisabeth Zottegem Psycholoog Patricia Cackebeke

Patricia Cackebeke

PAAZ
Azzottegem Psycholoog Ann De Brabander

Ann De Brabander

PAAZ
Azzottegem Psycholoog Sija De Koning

Sija De Koning

Revalidatie en liaisonpsychologie
Wannes Deconinck

Wannes Deconinck

PAAZ
Az Sint Elisabeth Zottegem Psychologen Sophie Dhaene

Sophie Dhaene

Liaisonpsychologie, Oncologie en Palliatief Supportteam
Az Sint Elisabeth Zottegem Psycholoog Valerie Stevens

Valerie Stevens

Klinisch psychologe Pijnkliniek en Obesitaskliniek/Bariatrische chirurgie

Kostprijs

 • Psychologische dienstverlening is voor een aantal patiënten tijdens hun opname inbegrepen in de globale dienstverlening van ons ziekenhuis:
  • PAAZ
  • Oncologisch dagziekenhuis
  • Interne liaison geriatrie
  • SP-dienst
 • Ook voor palliatieve patiënten en in functie van multidisciplinaire samenwerking wordt er over alle afdelingen heen, psychologische dienstverlening voorzien.
 • Voor hartrevalidatie, het diabetescentrum en de pijnkliniek vinden ambulante gesprekken plaats. Deze zijn inbegrepen in de zorgtrajecten.
 • De consultaties in functie van de bariatrische chirurgie worden gefactureerd aan € 35 per consultatie.
 • Consultaties in kader van nazorg (vb. na een opname op de PAAZ-afdeling) worden gefactureerd aan 50€ per consultatie.

Verloop

Uitleg over verschillende fasen die een patiënt doorloopt:

 • Na aanmelding door de arts vindt een intake/kennismakingsgesprek plaats
 • Bij sommige behandeltrajecten vindt vragenlijstenonderzoek plaats
 • Samen met de patiënt wordt de verdere begeleiding, ondersteuning en frequentie bepaald
 • Indien nodig kan een nazorggesprek gepland worden