Labogids

Het labo voor pathologische anatomie onderzoekt weefsel- en celmateriaal om een diagnose te stellen en de verdere behandeling te bepalen, zowel voor afdelingen binnen het ziekenhuis als voor de verwijzende ziekenhuizen en artsen.

ROUTE
67
Az Sint Elisabeth Zottegem Anatomopathalogie

Contact

Heb je suggesties, vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op!

Openingsuren
 • Ma-vrij: 08u00 tot 18u00
Wachtdienst
Fax
 • 09 364 89 87

Aanvraagformulieren

 • Een aanvraag voor anatomo-pathologisch onderzoek moet schriftelijk gebeuren met het juiste aanvraagformulier.
 • Als een onderzoek dringend is, moet dit vermeld worden op het aanvraagformulier of telefonisch doorgegeven worden aan de patholoog.
 • Het staal moet vergezeld zijn van een correct ingevuld aanvraagformulier, ondertekend en gestempeld door de aanvragende arts.
 • Afname-materiaal en aanvraagformulieren kan je aanvragen op het secretariaat voor pathologische anatomie (09 364 85 70).
 • Doe je als arts vanuit ons ziekenhuis een aanvraag en gebruik je de op je naam vooraf geprinte aanvraagformulieren, is een stempel niet nodig. Je handtekening volstaat.
 • Doe je als arts vanuit je privépraktijk een aanvraag en wens je de resultaten op je privépraktijk te ontvangen? Dan is naast je handtekening een stempel noodzakelijk met vermelding van je praktijkadres.
 • Identificatie patiënt: naam, voornaam, adres, geboortedatum, rijksregisternummer, mutualiteitsgegevens.
 • Staal: type staalafname en oorsprong van het staal vb. punctiebiopsie rechterborst op 3 uur.
 • Klinische inlichtingen en probleemstelling vb. verdacht letsel rechter borst op 3 uur, carcinoma?
 • Gegevens die nuttig zijn voor de uitvoering en interpretatie van de resultaten vb. bij punctiebiopten borst: vermeld uur van fixatie; bij rectumresectie: vermeld eventuele voorafgaande radio/chemotherapie.
 • Aanvraag tot speciale onderzoekingen: vb. ER / PR/ HER2-Neu, EGFR-kleuring, EGFR-mutatie analyse, K-RAS mutatie analyse, ….. Een bijkomende aanvraag voor speciale onderzoeken op een eerder ingestuurde aanvraag kan mondeling doorgegeven worden.
 • (Potentiële) besmetting met hoogrisico infectieuze agentia : HIV, Hepatitis, TBC, MRSA, etc.
 • Datum voorschrift
 • Identificatie voorschrijver : naam, voornaam, adres, RIZIV-nr, handtekening.

Afnamemateriaal

 • Je kan het afnamemateriaal afhalen in het labo, bij voorkeur na telefonisch contact.
 • Op vraag van externe artsen kan het afnamemateriaal in de artsenpraktijk bezorgd worden.
 • lege potten met deksel van 250 mL, 500 mL, 1L of 2.5 L
 • lege potjes met deksel van 60 mL
 • met 4% gebufferder formaldehyde gevulde biopsiepotjes van 60 mL
 • pipelle De Cornier (25 stuks)
 • Preservcyt potjes met wit etiket en cervix brush voor gynaecologische cytologie
 • combi-cervixbrushes voor postmenopauzale patiënten (25 stuks)
 • Preservcyt potjes met groen etiket voor cerebrospinaal vocht
 • met cytolyt voorgevulde cilindrische buis met paarse schroefdop van 50 mL

Veelgestelde vragen

Gefixeerde stalen

Weekdagen (08u30-17u00)

 • Geef het staal af het secretariaat van de dienst anatomo-pathologie
 • Zet het staal in de doorgeefkast van anatomo-pathologie
 • Verstuur het staal met de buizenpost naar anatomo-pathologie

Buiten de werkuren, in het weekend en op feestdagen

 • Zet het staal in de doorgeefkast van anatomo-pathologie
 • Verstuur het staal met de buizenpost naar anatomopathologie
 • Geef het staal af aan de receptie van het labo klinische biologie

Ongefixeerde stalen

Binnen de werkuren

 • Geef een vers, ongefixeerd staal (vb. voor vriescoupe) zo snel mogelijk na afname af aan de secretaresse van anatomo-pathologie of persoonlijk aan de patholoog.
 • Zet het staal niet in de doorgeefkast.
 • Wil je het staal met de buizenpost versturen? Stop dan het biopsiepotje met een goed gesloten deksel in een plastiekzakje en plaats het met het bijhorende aanvraagformulier buiten het zakje in dezelfde buis. Voorzie eventueel een mousse in de resterende lege ruimte van de buis.

Buiten de werkuren, in het weekend en op feestdagen

Breng de patholoog van wacht telefonisch op de hoogte worden vooraleer je een vers, ongefixeerd staal wenst af te geven.

 • Je kan als externe arts de stalen voor anatoom-pathologisch onderzoek​ door ons laten ophalen
 • Maak hiervoor telefonisch een afspraak met de laboratoriumdirecteur

Het gevalideerd anatomo-pathologisch verslag wordt gestuurd naar:

 • de aanvragende arts
 • de in kopij vermelde behandelende artsen
 • Er worden geen resultaten meegedeeld aan patiënten zelf. Zij worden doorverwezen naar de behandelend arts.

Voor informatie over een verslag kan je als arts terecht op volgende telefoonnummers:

De gevalideerde verslagen worden elektronisch verzonden. Wil je de verslagen per brief ontvangen? Deel dit dan expliciet mee te delen aan het secretariaat anatomopathologie. Deel ook elke wijziging hieromtrent mee aan het secretariaat anatomo-pathologie.

 • De antwoordtijd is de tijd vanaf ontvangst van het staal (voor 17 uur!) op het labo tot validatie van het verslag.
 • Als de stalen voor 17 uur op de dienst Anatomo-pathologie aankomen en voldoende gefixeerd zijn, kan de volgende werkdag een voorlopig resultaat worden meegedeeld.
 • Als er bijkomende immuunhistochemische kleuringen nodig zijn, dient minstens 1 dag extra te worden gerekend. De antwoordtijden hieronder houden hier rekening mee.
 • De antwoordtijd kan ook oplopen als er bijkomend moleculair pathologisch onderzoek en/of een extern overleg (consult) nodig is (zie antwoordtijden van de betrokken diensten).

Biopsie

 • Vriescoupe: binnen de 20 minuten voor 1 aan te snijden biopt.
 • Kleine biopten
  • Algemeen: binnen de 3 werkdagen
  • Uitzonderingen:
   • Arteria temporalisbiopt: volgende werkdag.
   • Borstpunctiebiopsie: binnen de 2 werkdagen (indien afgenomen en gefixeerd voor 13u00), binnen de 3 werkdagen (indien afgenomen en gefixeerd na 13u00).
   • Huidbiopten: binnen de 4 werkdagen.
   • Functionele spierbiopsie/zenuwbiopsie: binnen de 5 werkdagen (antwoordtijd UZ Gent).
   • Lymfeklier met vermoeden van lymfoma: binnen de 5 werkdagen.
   • Lymfeklier EBUS: binnen de 3 werkdagen
 • Grote chirurgische resectiestukken: binnen de 5 werkdagen

Cytologie

 • Gynaecologische cytologie (cervix/vaginakoepel): binnen de 5 werkdagen
 • Indien een bijkomende HPV-typering moet worden uitgevoerd: 2 – 3 weken extra
 • Cerebrospinaal vocht: volgende werkdag
 • Urine/blaasspoelvocht/cytologie ureter: volgende werkdag
 • Andere cytologie: binnen de 5 werkdagen

Autopsie

 • Binnen de 5 werkdagen na het tijdstip van de autopsie

Moleculair pathologisch onderzoek/genetisch onderzoek

 • HIV
 • FISH analyse ter opsporing van Her2Neu gen-amplificatie 
 • EGFR mutatie analyse 
 • ALK immuunhistochemie 
 • FISH ALK 
 • PD-L1 immuunhistochemie 
 • K-RAS/N-RAS/BRAF mutatie analyse 
 • cKIT/PDGFRA mutatie analyse 
 • BRCA mutatie analyse

De aanvragende arts wordt op de hoogte gebracht van de onderzoeken die in onderaanneming werden aangevraagd via een vermelding op het protocol.

Artsen
Az Sint Elisabeth Zottegem Arts Erik Bodson

Dr. Erik Bodson

ANATOMO-PATHOLOGIE
Azzottegem Arts Klaas Paquet

Dr. Klaas Paquet

ANATOMO-PATHOLOGIE