• Iedere werkdag (maandag t.e.m. vrijdag, behalve op feestdagen)
 • Endoscopische biopten die voor 17u00 in het labo anatomo-pathologie toekomen (stalenkast, buizenpost): binnen de 3 werkdagen.
 • Huidbiopten die voor 17u00 in het labo anatomo-pathologie toekomen (stalenkast, buizenpost): binnen de 4 werkdagen.
 • Chirurgische resecties die volledig voor 16u30 op de dag van afname door de logistieke dienst naar het labo anatomo-pathologie worden gebracht: binnen de 5 werkdagen.
 • Chirurgische resecties die de dag na afname door de logistieke dienst naar het labo anatomo-pathologie worden gebracht: binnen de 6 werkdagen.
 • Arteria temporalisbiopsie die voor 16u30 in het labo anatomo-pathologie toekomt (stalenkast, buizenpost): resultaat de volgende werkdag.
 • Opgelet: de antwoordtijd kan oplopen indien bijkomend moleculair pathologisch onderzoek en/of bijkomend overleg (consult) nodig is.
 • Behalve de biopten/resecties die vers moeten afgeleverd worden (functionele spierbiopsie, functionele zenuwbiopsie, lymfeklier met vermoeden van lymfoma, chirurgische resecties met een tumor waarvan de diagnose nog onbekend is, vriescoupes, verse biopten op speciale vraag van patholoog), moeten alle andere biopten/resecties onmiddellijk na afname worden gefixeerd in neutraal gebufferde formaldehyde 4%, in een recipiënt dat aangepast is aan de grootte van het biopt/resectie.
 • Neem een recipiënt dat in volume minstens 3 x zo groot is als de biopsie/resectie en giet neutraal gebufferde formaldehyde 4% erop tot het fragment minstens volledig is ondergedompeld, liefst met nog wat extra neutraal gebufferde formaldehyde 4 % erbovenop.
 • Sluit het deksel goed, om lekken van formol te vermijden.
 • Zet de recipiënten altijd goed rechtop tijdens transport.
 • Indien het staal met de buizenpost wordt verstuurd, plaats dan het biopsiepotje met goed gesloten deksel in een plastiekzakje. Plaats bijhorende aanvraagformulier buiten het zakje in dezelfde buis. Breng eventueel een mousse aan in de resterende lege ruimte van de buis.
 • Zet de recipiënten altijd goed rechtop in de stalenkast van anatomo-pathologie.
 • Kleef op elk recipiënt een identificatieklever van de patiënt, met nummering van de potjes indien er meer dan 1 potje van dezelfde patiënt is.
 • Vermeld op elk aanvraagformulier dezelfde nummering als de nummering van de potjes, met bij elk nummer het soort staal.