Voorbereiding
 • Er is geen specifieke voorbereiding vereist.
 • Hou er wel mee rekening dat mucoïde en bloederige stalen interfereren met het moleculair onderzoek net als carbomeer-bevattende producten (meestal bevatten lubrificanten en hygiënecrèmes deze componenten).
Staalafname

De staalafname zal variëren naar gelang van de locatie van klachten.

 • Het lab accepteert zowel de geschikte wisser als eerste-portie urine (minimaal volume 1ml).
 • Bij de vrouw wordt de urogenitale wisser als voorkeursafnamemateriaal gevraagd.
 • Mannelijke en vrouwelijke urine worden in het lab overgebracht in de cobas® PCR Media Kit.
 • NB: mucoïde en bloederige stalen interfereren met het PCR-onderzoek net als carbomeer-bevattende producten (meestal bevatten lubrificanten en hygiënecrèmes deze componenten).
 • Neem bijgevolg eerst deze testwisser af alvorens aanvullende, gynaecologische ingrepen of applicaties uit te voeren.
 • Verwijder de overmaat mucus en/of bloed indien van toepassing.
 • Contacteer eventueel het lab bij bijkomende vragen Voer handhygiëne uit.
 • Draag tijdens de afname handschoenen.
 • Haal de wisser en transporttube uit de verpakking. Vermijd hierbij contact met het deel van  de schacht onder de breuklijn.
 • Open de schroefdop van de tube op een steriele wijze.
 • Voer de staalafname uit naargelang de afnameplek (meer informatie wordt weergegeven op Q+).
 • Breng de wisser in de tube, en breek de schacht af ter hoogte van de breuklijn. Gooi het bovenste deel van de schacht weg.
 • Plaats de schroefdop op een steriele wijze terug en sluit zorgvuldig.
 • Verwijder handschoenen en voer handhygiëne uit.
 • Noteer: patiëntidentificatie en vink aanvraagcode aan op het aanvraagformulier.
Informed consent
 • De patiënt gaat bij afname akkoord dat meldingsplichte resultaten aan bevoegde overheidsinstanties doorgespeeld worden.
 • Het lab gaat uit van good clinical practice door de aanvragende arts.
Ctng Afname

Een cobas® PCR Media Uni Swab Sample Kit wisser afgenomen urogenitaal, rectaal of in de keel OF een urinestaal.

Onderzoek naar SOA in kader van behandeling klachten en/of infectiepreventie met behulp van moleculair onderzoek.

 • Stalen anders afgenomen of bewaard dan hierboven gedefinieerd.
 • Stalen met gebrekkige/ zonder eenduidige identificatie. Minimale vereiste ID is:
  • Naam + voornaam + geboortedatum
  • Datum + tijdstip staalafname
 • Op grond van inbreuken tegen de bioveiligheid.
 • Stalen waarvan de afnamespecificaties onvoldoende kunnen worden getraceerd.
 • Transport
  • Materiaal + volledig ingevulde laboratoriumaanvraag aan het laboratorium bezorgen.
  • Afgeven aan de receptie laboratorium.
  • Versturen via buizenpost.
 • Doorlooptijd: < 5dagen.

Resultaten zijn raadpleegbaar via CoZo of aanvragende arts.

Deze test is terugbetaald volgens de RIZIV-nomenclatuur.