Voorbereiding

Bij verdenking op respiratoire infectieziekten, worden patiënten gevraagd een mondmasker te dragen voor en na afname van een staal in het kader van infectiepreventie.

Staalafname

 • Draag als gezondheidsmedewerker handschoenen en een mondmasker bij patiënten met een verdenking op respiratoire infectieziekten.
 • De afname gebeurt met een fijne buigzame UTM medium wisser: haal de wisser en de tube met transportmedium uit de verpakking.
 • Wisser via de neus aanbrengen ter hoogte van nasofarynx (tot lichte weerstand wordt ondervonden). Er is een maatstrip op de wisser voorzien om de insertiediepte in te schatten.
 • Wisser door minstens 3 maal te roteren om voldoende de secreties te collecteren.
 • Herhaal zo haalbaar in het andere neusgat met dezelfde wisser.
 • Breng de wisser na de afname in de vloeistof  en breek het bovenste deel van de wisser af ter hoogte van de breuklijn en gooi dit deel weg.
 • Draai de schroefdop opnieuw op een aseptische wijze op de buis en sluit goed af.
Informed consent

Het lab gaat uit van good clinical practice door de aanvragende arts, waarbij de patiënt wordt medegedeeld dat aanvragen afgenomen buiten RIZIV indicatie onderworpen zijn aan een vergoedingskost.

Afnamebuis Cmv
 • *Deze afnameset is geschikt voor PCR onderzoek op alle respiratoire virussen.
 • UTM/ Universeel transport Medium 1mL met 1 flocked swab (wisser met vloeistof in tube, rode dop).
 • Andere staaltypes die aanvaard worden zijn: BAL-vochten en aspiraten, deze kunnen in het lab worden overgebracht in het vereiste medium.
 • Snel en gelijktijdig moleculair onderzoek op basis naar minstens influenza A/B, RSV en SARS-CoV-2.
 • Indien een patiënt wordt gehospitaliseerd, of op expliciete aanvraag kan aanvullende diagnostiek naar Adenovirus, Metapneumovirus, Humaan rhinovirus en Parainfluenza volgen.
 • Stalen anders afgenomen of bewaard dan hierboven gedefinieerd bijvoorbeeld e-swab of sputumstalen.
 • Stalen die niet via wisser zijn afgenomen en onvoldoende kunnen vervloeid worden in UTM Medium.
 • Stalen met gebrekkige/ zonder eenduidige identificatie. Minimale vereiste ID is:
  • Naam + voornaam + geboortedatum
  • Datum + tijdstip staalafname
 • Op grond van inbreuken tegen de bioveiligheid.
 • Stalen waarvan de afnamespecificaties onvoldoende kunnen worden getraceerd.
 • Transport
  • Materiaal + volledig ingevulde laboratoriumaanvraag aan het laboratorium bezorgen.
  • Afgeven aan de receptie laboratorium.
  • Versturen via buizenpost.
 • Doorlooptijd
  • Influenza A/B, RSV en SARS-CoV-2 < 24 uur.
  • Streefduur overige < 4 dagen in de maanden november – maart.

Resultaten zijn raadpleegbaar via CoZo of aanvragende arts.

 • Deze test is momenteel niet terugbetaald indien u niet wordt gehospitaliseerd.
  • De kostprijs bedraagt dan 45 euro voor het opsporen van influenza A/B, RSV en SARS-CoV-2.
 • Patiënten die gehospitaliseerd worden, genieten terugbetaling voor diagnostiek naar influenza A/B, RSV en SARS-CoV-2.
  • Aanvullende diagnostiek wordt momenteel niet vergoed aan gaat gepaard met kost van 45 euro.