Onderzoek van een zaadstaal is enkel mogelijk wanneer het staal volgens welbepaalde voorschriften is bekomen en vervoerd. Wanneer aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, kan er geen betrouwbaar resultaat van de analyses worden verwacht.

 • Vooraf 3 dagen seksuele onthouding.
 • Eerst urine lozen.
 • Daarna de handen en de genitale streek (schaamstreek) goed wassen met water en zeep, de zeep afspoelen en alles goed afdrogen met een, bij voorkeur, verse handdoek.
 • Het zaadstaaltje opwekken door masturbatie.
 • Het zaadstaaltje rechtstreeks en volledig opvangen in het speciale potje dat u daartoe hebt meegekregen.
 • Het potje goed afsluiten.
 • Het potje onmiddellijk transporteren naar het laboratorium, ondertussen wordt koeling vermeden (bewaring bij lichaamstemperatuur voorbeeld onder vest of trui).
 • Het staal dient binnen het uur na lozing onderzocht te worden.
 • Identificatiegegevens aanbrengen op de container en deze samen met het ingevuld aanvraagformulier afgegeven op het laboratorium.
 • Volgende inlichtingen worden bij voorkeur vermeld op het aanvraagformulier:
  • aantal dagen onthouding
  • datum + uur van de afname
  • volledigheid van de collectie

 

Sperma-analyse kan doorgaan tijdens de weekdagen van 9 uur tot 16 uur.