Keizersnede (sectio)

Wanneer een bevalling langs natuurlijke weg niet kan of niet veilig kan verlopen, voert de gynaecoloog een keizersnede uit.

Az Sint Elisabeth Zottegem Gynaecologie Keizersnede

Keizersnede

Er zijn twee soorten keizersnedes:

  • Primaire of geplande keizersnede: deze worden al afgesproken op het einde van de zwangerschap (vb. bij een dwarsligging).
  • Secundaire of niet-geplande keizersnede: deze worden pas beslist in de arbeid (vb. wanneer de ontsluiting en/of indaling niet vordert)
Hoe verloopt een keizersnede?
  • De begeleidende vroedvrouw gaat mee naar de operatiezaal.
  • De meeste keizersneden gebeuren onder een epidurale verdoving zodat je de geboorte bewust kan meemaken.
  • Wanneer de keizersnede achter de rug is, gaan jullie naar de ontwaakruimte.
  • Als je je benen goed kan bewegen, mogen jullie naar een kamer op de materniteit.
Zorg voor je baby
  • De kinderarts is aanwezig in de operatiezaal en zal de baby direct na de geboorte nakijken.
  • Nadien mag je baby huid-op-huid knuffelen op je borst. Warme doeken en een warmtelamp zorgen ervoor zodat de baby warm blijft.
  • Een eerste voedingsmoment kan gebeuren de operatietafel of in de ontwaakruimte.
  • Je baby wordt gemeten en gewogen wanneer jullie op de kamer zijn.