09 364 81 11

Nieuwsberichten

De babybeurs 'Baby aan boord' in het AZ Sint-Elisabeth Zottegem kan door COVID-19 spijtig genoeg niet op de gebruikelijke manier doorgaan. Wel biedt het ziekenhuis een digitaal alternatief.

Vandaag, 15 oktober 2020, is het Dag tegen Kanker. Op deze dag willen we iedereen die zelf of in zijn omgeving met kanker geconfronteerd wordt, een hart onder de riem steken door het gele lintje te dragen. Gedurende de hele week worden patiënten van het oncologisch dagziekenhuis extra verwend met wafels en vers fruit. Ook de wensboompjes staan in ons ziekenhuis verspreid. Zo krijgt iedereen de kans om bemoedigende woorden neer te pennen en omhoog te hangen. Wij namen natuurlijk de nodige covid voorzorgsmaatregelen: zo werden de gele lintjes en wenskaartjes ruim verspreid op de tafel om contact met andere lintjes of kaartjes te vermijden en werd ook handalcohol ter beschikking gesteld.

De Internationale Dag van de Palliatieve Zorg, telkens op de tweede zaterdag van oktober, werd in het leven geroepen om de verzorgers te bedanken voor hun hard en zware werk. Ook is deze dag een soort campagne om wereldwijd meer begrip voor deze positie te creëren.

Vandaag verwelkomden we met veel plezier Kelly Pfaff en Lorenzo Staelens op onze kinderafdeling. Als meter en peter van vzw STISA kwamen zij een heleboel speelgoed overhandigen. Door hun gulle schenking kunnen wij de speelruimte op de afdeling uitbreiden en opnieuw een lach toveren op de gezichten van onze jongste patiëntjes.

Rekening houdend met de dalende infectiegraad in Brakel werd besloten om vanaf maandag 24 augustus het Medisch Centrum Brakel opnieuw te openen. Ook hier gelden dezelfde veiligheidsmaatregelen zoals in het ziekenhuis.

1 augustus startte de Internationale Week van de Borstvoeding, een week waarin dit wonderlijk gegeven van moeder natuur in de kijker staat! De ideale gelegenheid om jullie ons gloednieuw borstvoedingslokaal voor te stellen.

De coronacrisis is zeker en vast nog niet voorbij. Alle uitgeschreven voorzorgsmaatregelen blijven nog steeds van kracht. Anderzijds wordt de impact van deze crisis op het ziekenhuisgebeuren steeds minder belangrijk in onze regio. We nemen dan ook de tijd om terug te kijken naar de soms heftige voorbije vier maanden. De gebeurtenissen zitten immers nog vers in onze herinnering. Hiervoor hebben we ook uw hulp nodig!

Vanaf heden vervalt de regeling dat bezoek alleen maar toegelaten is vanaf de vijfde hospitalisatiedag op de heelkundige en internistische afdelingen. Enkel op de PAAZ-afdeling en de afdeling geriatrie blijft deze bezoekersregeling vanaf de vijfde hospitalisatiedag gelden. De afzonderlijke regelingen voor de kritische diensten, materniteit en pediatrie blijven eveneens ongewijzigd. De andere begeleidende maatregelen (bezoekuren, aantal bezoekers, maskerplicht, …) zijn wel nog steeds van kracht.

Vanaf 15 juni starten herstellingswerken in de Tweekerkenstraat in Zottegem. Deze werken zullen duren tot 15 juli. De Tweekerkenstraat gaat volledig dicht en alle verkeer moet omrijden.

In de loop van volgende week starten de voorbereidende werken in het kader van de renovatie binnen het operatiekwartier. Voorafgaandelijk wordt de werfzone ingericht. Hiervoor moeten we vanaf dinsdag 26 mei 2020 een deel van de parking afsluiten.