• Vingertop van middenvinger of ringvinger gebruiken.
  • Prikplaats ontsmetten en goed laten drogen.
  • De prikplaats dient goed opgewarmd te zijn vooraleer aan te prikken: de bloedvaten zetten hierbij uit en de capillairen vullen zich met meer slagaderlijk bloed; men spreekt van “gearterioliseerd bloed”.
  • Prikken met lancetje en speciale capillair met heparine bekleed.
  • Voor het prikken van bloedgassen is het belangrijk dat luchtbellen worden vermeden bij het capillair aanzuigen.
  • Aanprikken zijdelings van het midden van de vingertop.
  • Vinger moet warm aanvoelen (eventueel in warm waterbad plaatsen) of door wrijving bloedtoevoer verbeteren.
  • Met een snelle beweging huid aanprikken en bloed in capillairen laten lopen
  • Capillairen afgenomen voor bepaling van bloedgassen dienen onmiddellijk afgesloten te worden, op ijs bewaard, en zo snel mogelijk aan het labo te worden aangeboden.
Capillaire Afname Vinger
Capillaire Afname Voet

De correcte plaatsen voor bloedafname zijn de gearceerde delen van bovenstaande afbeelding.