• Vermijd de afname van het materiaal tijdens de menstruatie.
 • Vermijd de afname bij aanwezigheid van bloedende aambeien of hemorroïden.
 • Vermijd de afname bij aanwezigheid van macroscopisch bloed in de urine.
 • Vermijd de inname van medicatie zoals aspirine  en andere NSAID met mogelijk effect van  gastro-intestinale irritatie of mineure bloeding.
 • Respecteer een medicatiestop van minstens 48 uur voor de staalafname.
 • Er zijn geen extra dieetmaatregelen nodig voor uitvoering van de test.
 • Vermits het bloeden intermittent kan optreden is het belangrijk om 3 stalen te nemen van drie liefst opeenvolgende darmbewegingen.
 • Een kleine hoeveelheid feces materiaal in het potje brengen
 • Deksel goed vastdraaien
 • Identificatielabel aanbrengen
 • Materiaal gekoeld bewaren en zo snel mogelijk deponeren op het laboratorium
 • Naam + voornaam + geboortedatum
 • Datum afname
 • Afgeven aan de receptie laboratorium.
 • Versturen via  buizenpost.
 • Stalen van buiten het laboratorium worden opgehaald.