• Naald en spuit
  • Hemocultuurmedium
  • Afname voor materiaal voor cultuur in hemocultuurfles (of desnoods spuit of Amiës steriel medium) dient steeds gepaard te gaan met een aparte afname voor celtelling op EDTA tube. EDTA remt de bacteriële groei, anderzijds is een celtelling niet mogelijk op een afname zonder anticoagulans zoals de hemocultuurfles.
  • Grondige desinfectie van de aanprikplaats (70 % alcohol of Isobetadine).
  • Aspiratie met naald en spuit. Het materiaal gedeeltelijk overbrengen in een EDTA tube (paarse stop) en nadien overdracht van het restvolume in hemocultuurmedium.
  • Ongeveer 8-10 ml overbrengen in aëroob en anaëroob medium (verhouding staal/medium 1/10). Deze afname is sterk aangewezen voor ascites vocht (optimale bewaring van anaërobe organismen).
  • Hemocultuurmedia bewaren op kamertemperatuur en zo snel mogelijk aan het laboratorium bezorgen.