• Steriel urinepotje met wijde opening
  • Steriel urinepotje met schroefdop

Patiënt informeren en instructies geven om urinestalenmonster te deponeren in steriel recipiënt.

In tegenstelling tot de klassieke cultuur maken we gebruik van de eerste portie geloosde urine. De tweede en derde portie worden in het toilet geloosd. Er dient tenminste één uur tussen de vorige urinelozing te zitten.

PCR onderzoek op urine voor Chlamydia trachomatis en Neisseria gonorrhoeae is voor mannen even gevoelig als een urethrale swab en wordt daarom als eerste keuze diagnostiek beschouwd.

Voor vrouwen is de diagnostiek op urine minder gevoelig en is een cervicale staalafname te verkiezen.

Eerste portie geloosde urine deponeren in urinepotje (bij voorkeur 10 tot 15 ml collecteren).

Urinepotje hermetisch afsluiten en 2 vacuümbuizen gebruiken voor de collectie van de urine via het Vacuette urine systeem. De vacuüm buizen gekoeld bewaren tot transport naar het laboratorium

  • Naam + voornaam + geboortedatum
  • Datum+ tijdstip staalafname
  • Materiaal + volledig ingevulde laboratoriumaanvraag aan het laboratorium bezorgen.
  • Urine gekoeld bewaren na de staalafname tot de verzending.
  • Afgeven aan de receptie laboratorium.
  • Versturen via  buizenpost.
  • Stalen van buiten het laboratorium worden opgehaald.