De diagnose van een urineweginfectie is gebaseerd op klinische symptomen (dysurie, frequente aandrang, pijn bij het plassen, hematurie, al dan niet geassocieerd met koorts) in combinatie met een semi-kwantitatieve cultuur.
Het microbiologisch onderzoek is slechts geïndiceerd bij symptomen van een urinaire infectie inzonderheid bij patiënten met een blaascatheter. Het onderzoek naar de aanwezigheid van een verhoogd aantal leucocyten (pyurie) is onontbeerlijk voor een correcte benadering van de resultaten van de cultuur.
De afname van een urinemonster voor cultuur gebeurt voorafgaand aan het starten van de antibiotica therapie.

Steriel urinepotje met wijde opening en contactpunt voorzien voor collectie van de urine via vacuüm aspiratie

Labogids Cultuur

Steriel urinepotje met dubbel deksel met schroefdop (transport via buizenpost)
Plaszakje baby: 2 types jongen en meisje

Patiënt instructies geven om contaminatie met urethrale, vaginale en flora van perineum te vermijden.
Patiënt met urinaire catheter: de collectie van de urine gebeurt door het aanprikken van de catheter waarbij urine wordt geaspireerd en overgebracht in een steriele container. Opgelet: er gebeurt geen cultuur van blaastip.

Een betrouwbaar resultaat  is slechts mogelijk indien men beschikt over een midstream urine die minstens drie uur in de blaas aanwezig is.
Reinig de uitwendige genitaliën met water.
Man: voorhuid terugschuiven en de eikel met water wassen.
Vrouw: schaamlippen spreiden en schoonvegen met vochtig doekje van voor naar achteren.
Eerste portie urine lozen in toilet.
Tweede portie urine (=midstream) opvangen in urinepotje.
Derde portie urine lozen in het toilet. Urinepotje hermetisch afsluiten en 2 vacuümbuizen gebruiken voor de collectie van de urine via het Vacuette urine systeem.
Vacuüm buizen gekoeld bewaren tot transport naar het laboratorium.

  • Naam + voornaam + geboortedatum
  • Datum+ tijdstip staalafname

Materiaal + volledig ingevulde laboratoriumaanvraag aan het laboratorium bezorgen.
Urine gekoeld bewaren na de staalafname tot de verzending.
Afgeven aan de receptie laboratorium.
Versturen via  buizenpost.
Stalen van buiten het laboratorium worden opgehaald.