Patiëntveiligheid

De veiligheid van onze patiënten staat voorop in ons ziekenhuis en we doen er alles aan om incidenten te vermijden.

Az Sint Elisabeth Zottegem Kwaliteit Handhygiëne

Vermijden van incidenten

De artsen, verpleegkundigen en medewerkers van het AZ Sint-Elisabeth zetten zich dagelijks in om een goede, professionele dienstverlening te verzekeren. Helaas gebeurt het soms toch dat iets niet naar wens verloopt. Wij raden je aan om dit in de eerste plaats rechtstreeks met de betrokkenen te bespreken. Misschien kunnen zij met een kleine moeite duiding geven, een antwoord bieden op je vragen of kan een misverstand uit de weg worden geruimd. We bespreken incidenten afhankelijk van de inhoud met de betrokken dienst. Zo leren we uit elk incident en sturen we waar nodig bij.

Onder incidenten en bijna-incidenten verstaan we onbedoelde gebeurtenissen tijdens de zorg of contact in het ziekenhuis die mogelijk tot schade leiden bij de patiënt. Deze kunnen van medische aard zijn (bv. behandeling door een arts), of patiëntveiligheid in het algemeen betreffen (bv. medicatietoediening, valongevallen).

Elk (bijna)incident wordt behandeld door een medewerker van de dienst kwaliteit en de betrokken afdeling of dienst. We analyseren het voorval en zoeken naar oplossingen om dergelijke situaties in de toekomst te vermijden. Alle meldingen worden ook door experten in verschillende werkgroepen opgevolgd. Zo leren we uit elk incident en sturen we waar nodig bij.

Wij raden je aan om dit in de eerste plaats rechtstreeks met de betrokkenen te bespreken. Je zorgverlener heeft toegang heeft tot het elektronisch meldsysteem voor (bijna)incidenten van het ziekenhuis. Kun je samen geen oplossing vinden? Vul dan onderstaand formulier in en geef een korte omschrijving van het voorval, datum en tijdstip, betrokken afdeling, enz. Een medewerker van de dienst kwaliteit neemt dan contact met je op.

Al onze medewerkers hebben veel aandacht voor kwaliteit en patiëntveiligheid en geven dagelijks het beste van zichzelf om jou met de beste zorgen te omringen. Als zich een incident heeft voorgedaan vinden we het belangrijk jou en je familie zo goed mogelijk op te vangen. Hiervoor hebben we afspraken gemaakt over hoe we omgaan met het delen van informatie over patiëntveiligheidsincidenten met de patiënt en familie en het nemen van de gepaste maatregelen.

Als patiënt word je zo snel mogelijk geïnformeerd door de behandelend arts en/of de leidinggevende die rechtstreeks betrokken is bij het incident. In een open gesprek geven we info wat er precies gebeurde en welke verdere stappen genomen worden. Indien noodzakelijk kan een vervolggesprek vastgelegd worden. Indien jij of je familie verdere ondersteuning wensen, kan je terecht bij de Ombudsdienst van het ziekenhuis.

In sommige gevallen is een externe communicatie noodzakelijk. Ook hier hebben we als ziekenhuis afspraken over gemaakt.

Ondernomen acties

Onze medewerkers doen hun uiterste best om altijd de beste zorg te verlenen aan onze patiënten. Toch komt het voor dat zich een situatie voordoet waardoor een behandeling anders verloopt dan verwacht. We onderzoeken de omstandigheden, gaan op zoek naar oorzaken en bepalen verbetermaatregelen om dit in de toekomst te vermijden. Zo hebben we onder andere ingezet op de aanschaf van nieuwe fixatiemiddelen, werden de afspraken rond valpreventie bijgestuurd en werden er specifieke materialen uitgetest. Ook werden in het elektronisch patiëntendossier aanpassingen gedaan.

Patiëntveiligheidskaart

Als patiënt speel je een belangrijke rol in het goede verloop van de zorgen die je krijgt. Via de patiëntveiligheidskaart willen we je alert maken op het belang van een goede communicatie en aanzetten om onveilige situaties te melden.

Betrokken bij een onveilige situatie?

Samen veilig in de zorg

 • Wissel informatie uit met de zorgverlener en bespreek je vragen tijdens elk contact.
 • Wederzijds respect vormt de basis voor een goede zorgrelatie, agressie hoort hier niet thuis.
 • Meld onveilige situaties aan een medewerker of via het contactformulier.
 • Heb je suggesties, opmerkingen, complimenten of bezorgdheden? Laat het ons weten!

Zorgverleners gebruiken voortdurend hun handen om je de beste zorgen toe te dienen. Een strikte handhygiëne voorkomt de overdracht van ziektekiemen van de ene patiënt naar de andere patiënt. We controleren regelmatig of aan de voorwaarden voor correcte handhygiëne wordt voldaan.

Wat kan je zelf doen?
 • Ontsmet en was je handen en hou je aan de instructies van de medewerkers.
 • Verlucht je kamer en vraag bezoekers die zich ziek voelen om hun bezoek uit te stellen.
 • Blijf niet zitten met pijn, verwittig de verpleegkundige op tijd.
 • We vragen meermaals per dag je naam, voornaam en geboortedatum.
 • Controleer zelf ook je documenten en polsbandje.
 • Help misverstanden te voorkomen: stel jezelf spontaan voor.
 • Draag je polsbandje tijdens je hele verblijf in ons ziekenhuis.
 • Polsbandje kwijt? Meld dit zo snel mogelijk aan de verpleegkundige.
 • Sta regelmatig eens recht of verander van houding.
 • Had je eerder een trombose, embolie of doorligwonde? Breng de verpleegkundige of arts op de hoogte.
 • De medicatie die je in het ziekenhuis krijgt, kan anders zijn dan de medicatie die je thuis neemt. Toch heeft deze dezelfde werking.
 • Stel gerust vragen over je medicatie.
 • Ga bij ontslag je medicatielijst na. Is het niet duidelijk? Raadpleeg de verpleegkundige of arts.
Thuismedicatiezak

Je krijgt een thuismedicatiezak via de opnamemap of bij de raadpleging bij één van de ziekenhuisartsen.

 • Noteer je thuismedicatie in het medicatieschema op de achterzijde van de medicatiezak* .
 • Vermeld ook eventuele allergieën of bijwerkingen.
 • Stop een kleine hoeveelheid van je medicatie met de oorspronkelijke verpakking in deze thuismedicatiezak.
 • Voeg hierbij ook eventuele attesten van terugbetaling.
 • Breng deze medicatiezak mee bij opname in het ziekenhuis en geef deze aan de verpleegkundige die het opnamegesprek met je voert.
*Soorten medicatie
 • bloedverdunners, cortisone, insuline, slaappillen, hormonale preparaten, pijnstillers, geneesmiddelen tegen maagklachten, voedingssupplementen, homeopathie, kruiden, vitamines;
 • oog- en oordruppels, zalven/crèmes, puffers, medicatiepleisters;
 • medicatie die je niet dagelijks gebruikt, …

Vraag gerust hulp aan een familielid, je huisarts of je thuisapotheker om je medicatieschema op te stellen.

Thuismedicatiezak niet ontvangen?
 • Indien je geen thuismedicatiezak ontvangen hebt, kan je steeds het blanco medicatieschema afdrukken.
 • Wij raden je aan om een kleine voorraad van je medicatie mee te nemen naar het ziekenhuis.
 • Bij twijfel over bepaalde medicatiegegevens kan hierdoor steeds een bijkomende controle uitgevoerd worden.
 • Draag gesloten schoenen
 • Gebruik het juiste loophulpmiddel
 • Zet je bed in laagstand
 • Hou de bel, drinken en telefoon bij de hand
 • Vermijd obstakels op de vloer
 • Zet rollend materiaal in remstand
 • Doe het licht aan
 • Vraag de verpleegkundige om hulp als het moeilijk is om alleen op te staan of te stappen.

Dwangmaatregelen gebeuren steeds op voorschrijft van de behandelende arts, conform de regelgeving van de overheid, en zijn tijdelijk.

Fixatie

 • Ons ziekenhuis gaat voluit voor een fixatie-arm beleid, waarbij er voortdurend een evenwicht wordt gezocht tussen veiligheid en vrijheid.
 • Fixeren kan slechts in weloverwogen situaties en is eerder uitzondering dan regel. Bij alle handelingen komt het vermijden van fixatie op de eerste plaats.
 • We onderzoeken steeds voldoende alternatieven vooraleer we overgaan tot fysieke fixatie.

Afzondering en dwangmedicatie

Isolatie of het toedienen van kalmeringsmiddelen wordt alleen toegepast:

 • in (nood)situaties om onveiligheid af te wenden
 • en wanneer er geen alternatieven voorhanden zijn.

Een ziekenhuis is een publiek toegankelijk gebouw. Diefstal van waardevolle voorwerpen en geld is nooit helemaal uit te sluiten.

Hou daarom rekening met de volgende tips:

 • laat geen waardevolle voorwerpen achter in je wagen en sluit hem zorgvuldig af;
 • bewaar geen waardevolle voorwerpen of grote geldsommen op je kamer. Bankkaarten, juwelen of belangrijke documenten kan je in je kluisje bewaren. Als je toch het slachtoffer wordt van een diefstal, meld dit onmiddellijk aan de verpleegkundigen.
 • merk je op dat iemand zich verdacht gedraagt of ben je het slachtoffer geworden van geweld, pesterijen of ongewenst (seksueel) gedrag, meld dit dan onmiddellijk aan een medewerker van het ziekenhuis.
Afbeelding

Klachten

Hiervoor kan je terecht op de pagina van de ombudsdienst.