Patiëntveiligheid

De veiligheid van onze patiënten staat voorop in ons ziekenhuis en we doen er alles aan om incidenten te vermijden.

Az Sint Elisabeth Zottegem Kwaliteit Handhygiëne

Vermijden van incidenten

De artsen, verpleegkundigen en medewerkers van het AZ Sint-Elisabeth zetten zich dagelijks in om een goede, professionele dienstverlening te verzekeren. Helaas gebeurt het soms toch dat iets niet naar wens verloopt. Wij raden je aan om dit in de eerste plaats rechtstreeks met de betrokkenen te bespreken. Misschien kunnen zij met een kleine moeite duiding geven, een antwoord bieden op je vragen of kan een misverstand uit de weg worden geruimd. We bespreken incidenten afhankelijk van de inhoud met de betrokken dienst. Zo leren we uit elk incident en sturen we waar nodig bij.

Onder incidenten en bijna-incidenten verstaan we onbedoelde gebeurtenissen tijdens de zorg of contact in het ziekenhuis die mogelijk tot schade leiden bij de patiënt. Deze kunnen van medische aard zijn (bv. behandeling door een arts), of patiëntveiligheid in het algemeen betreffen (bv. medicatietoediening, valongevallen).

Elk (bijna)incident wordt behandeld door een medewerker van de dienst kwaliteit en de betrokken afdeling of dienst. We analyseren het voorval en zoeken naar oplossingen om dergelijke situaties in de toekomst te vermijden. Alle meldingen worden ook door experten in verschillende werkgroepen opgevolgd. Zo leren we uit elk incident en sturen we waar nodig bij.

Wij raden je aan om dit in de eerste plaats rechtstreeks met de betrokkenen te bespreken. Je zorgverlener heeft toegang heeft tot het elektronisch meldsysteem voor (bijna)incidenten van het ziekenhuis. Kun je samen geen oplossing vinden? Vul dan onderstaand formulier in en geef een korte omschrijving van het voorval, datum en tijdstip, betrokken afdeling, enz. Een medewerker van de dienst kwaliteit neemt dan contact met je op.

Al onze medewerkers hebben veel aandacht voor kwaliteit en patiëntveiligheid en geven dagelijks het beste van zichzelf om jou met de beste zorgen te omringen. Als zich een incident heeft voorgedaan vinden we het belangrijk jou en je familie zo goed mogelijk op te vangen. Hiervoor hebben we afspraken gemaakt over hoe we omgaan met het delen van informatie over patiëntveiligheidsincidenten met de patiënt en familie en het nemen van de gepaste maatregelen.

Als patiënt word je zo snel mogelijk geïnformeerd door de behandelend arts en/of de leidinggevende die rechtstreeks betrokken is bij het incident. In een open gesprek geven we info wat er precies gebeurde en welke verdere stappen genomen worden. Indien noodzakelijk kan een vervolggesprek vastgelegd worden. Indien jij of je familie verdere ondersteuning wensen, kan je terecht bij de Ombudsdienst van het ziekenhuis.

In sommige gevallen is een externe communicatie noodzakelijk. Ook hier hebben we als ziekenhuis afspraken over gemaakt.

Ondernomen acties

Onze medewerkers doen hun uiterste best om altijd de beste zorg te verlenen aan onze patiënten. Toch komt het voor dat zich een situatie voordoet waardoor een behandeling anders verloopt dan verwacht. We onderzoeken de omstandigheden, gaan op zoek naar oorzaken en bepalen verbetermaatregelen om dit in de toekomst te vermijden. Zo hebben we onder andere ingezet op de aanschaf van nieuwe fixatiemiddelen, werden de afspraken rond valpreventie bijgestuurd en werden er specifieke materialen uitgetest. Ook werden in het elektronisch patiëntendossier aanpassingen gedaan.

Patiëntveiligheidskaart

Als patiënt speel je een belangrijke rol in het goede verloop van de zorgen die je krijgt. Via de patiëntveiligheidskaart willen we je alert maken op het belang van een goede communicatie en aanzetten om onveilige situaties te melden.

Betrokken bij een onveilige situatie?

Bijdragen aan je eigen veiligheid

Zorgverleners gebruiken voortdurend hun handen om je de beste zorgen toe te dienen. Een strikte handhygiëne voorkomt de overdracht van ziektekiemen van de ene patiënt naar de andere patiënt. Ook jij als patiënt kan bijdragen tot een betere handhygiëne door de zorgverleners hieraan te herinneren.

In het ziekenhuis worden op regelmatige tijdstippen interne controles uitgevoerd op meer dan 20 diensten. Hierbij toetsen we op de werkvloer of aan de voorwaarden voor correcte handhygiëne wordt voldaan.

 • Bij een opname dient elke patiënt een identificatiebandje te dragen. Ook hier heb je als patiënt een belangrijke rol. Kijk na of alle informatie correct is en draag het gedurende je hele verblijf in ons ziekenhuis. Raak je het kwijt of is het niet meer goed leesbaar, vraag dan een nieuw bandje aan een verpleegkundige.
 • Zorgverleners zullen je regelmatig vragen naar je voornaam, naam en geboortedatum voordat ze je de nodige zorg verlenen. Zo wordt ervoor gezorgd dat je de juiste zorg krijgt.
 • Door regelmatig interne controles uit te voeren, brengen we in kaart wat onze aandachtspunten zijn in de dagelijkse werking. Dit biedt ons de mogelijkheid om de kwaliteit van onze zorg verder te optimaliseren.

Om een veilige en kwaliteitsvolle zorgverlening te garanderen, is het belangrijk dat artsen, verpleegkundigen en andere zorgverstrekkers in ons ziekenhuis op de hoogte zijn van alle geneesmiddelen, voedingssupplementen en homeopathische producten die je thuis inneemt.

Hiervoor werken we in het ziekenhuis met een thuismedicatiezak. Deze wordt meegegeven via de opnamemap of vanop de consultaties van de ziekenhuisartsen.

Hoe de thuismedicatiezak gebruiken?
 • Noteer je thuismedicatie in het medicatieschema op de achterzijde van de medicatiezak.
  • bloedverdunners, cortisone, insuline, slaappillen, hormonale preparaten, pijnstillers, geneesmiddelen tegen maagklachten, voedingssupplementen, homeopathie, kruiden, vitamines;
  • oog- en oordruppels, zalven/crèmes, puffers, medicatiepleisters;
  • medicatie die je niet dagelijks gebruikt, …
 • Vermeld ook eventuele allergieën of bijwerkingen.
 • Stop een kleine hoeveelheid van je medicatie met de oorspronkelijke verpakking in deze thuismedicatiezak. Voeg hierbij ook eventuele attesten van terugbetaling.
 • Breng deze medicatiezak mee bij opname in het ziekenhuis en geef deze aan de verpleegkundige die het opnamegesprek met je voert.

Vraag gerust hulp aan een familielid, je huisarts of je thuisapotheker om je medicatieschema op te stellen.

Thuismedicatiezak niet ontvangen?

Indien je geen thuismedicatiezak ontvangen hebt, kan je steeds het blanco medicatieschema via onderstaande link afdrukken. Wij raden je aan om een kleine voorraad van je medicatie mee te nemen naar het ziekenhuis. Bij twijfel over bepaalde medicatiegegevens kan hierdoor steeds een bijkomende controle uitgevoerd worden.

Download een blanco medicatieschema

Dwangmaatregelen gebeuren steeds op voorschrijft van de behandelende arts, conform de regelgeving van de overheid, en zijn tijdelijk.

 • Fixatie
  Ons ziekenhuis gaat voluit voor een fixatie-arm beleid, waarbij er voortdurend een evenwicht wordt gezocht tussen veiligheid en vrijheid. Fixeren kan slechts in weloverwogen situaties en is eerder uitzondering dan regel. Bij alle handelingen komt het vermijden van fixatie op de eerste plaats. We onderzoeken steeds voldoende alternatieven vooraleer we overgaan tot fysieke fixatie.
 • Afzondering en dwangmedicatie
  Isolatie of het toedienen van kalmeringsmiddelen wordt alleen toegepast in (nood)situaties om onveiligheid af te wenden en wanneer er geen alternatieven voorhanden zijn.

Een ziekenhuis is een publiek toegankelijk gebouw. Diefstal van waardevolle voorwerpen en geld is nooit helemaal uit te sluiten. Hou daarom rekening met de volgende tips:

 • laat geen waardevolle voorwerpen achter in je wagen en sluit hem zorgvuldig af;
 • bewaar geen waardevolle voorwerpen of grote geldsommen op je kamer. Bankkaarten, juwelen of belangrijke documenten kan je in je kluisje bewaren. Als je toch het slachtoffer wordt van een diefstal, meld dit onmiddellijk aan de verpleegkundigen.
 • merk je op dat iemand zich verdacht gedraagt of ben je het slachtoffer geworden van geweld, pesterijen of ongewenst (seksueel) gedrag, meld dit dan onmiddellijk aan een medewerker van het ziekenhuis.

Klachten

Hiervoor kan je terecht op de pagina van de ombudsdienst.