Opnamefactuur

Na je verblijf in ons ziekenhuis ontvang je een opnamefactuur. Op deze pagina vind je hier meer info over.

Az Sint Elisabeth Zottegem Financieel

Hoe ziet je factuur eruit?

Er staan verschillende soorten kosten op je ziekenhuisfactuur. Deze kosten worden ondergebracht in 8 verschillende rubrieken. De bedragen zijn onderverdeeld in 3 kolommen.

Rubriek 1
Verblijfskosten

Persoonlijk aandeel in de verpleegdag (remgeld op de verblijfskosten)

 • Wettelijk bepaald en niet afhankelijk van het type kamer dat je gekozen hebt.
 • Het exacte bedrag hangt af van je persoonlijke situatie en wordt meegedeeld bij je opname via de opnameverklaring.
 • Opgelet: als je niet in orde bent met je ziekenfonds, moet je dit volledig zelf betalen (meer info).

 

Kamersupplement

 • Je betaalt een kamersupplement als je voor een éénpersoonskamer kiest.
 • Niet van toepassing als je in een éénpersoonskamer opgenomen omdat je medische toestand dat vereist of omdat er geen andere kamer vrij is.
 • 45 € per dag (exclusief materniteit) en 50 € per dag op de materniteit.

 

Kosten voor verblijf

 • 568,12 € per dag opname op een klassieke dienst
 • 279,65 € per dag opname op de SP-afdeling

 

Rubriek 2
Forfaitaire aangerekende kosten
 • Wettelijke forfaitaire bedragen die aangerekend worden aan alle opgenomen patiënten.
 • Ook al geniet de patiënt van geen van deze prestaties.

 

Rubriek 3
Apotheek
 • Voor sommige geneesmiddelen krijg je terugbetaling van het ziekenfonds en betaal je enkel het remgeld.
 • Andere geneesmiddelen moet je volledig zelf betalen.
 • Dit geldt ook voor implantaten, prothesen en andere medische hulpmiddelen.
 • Informeer vooraf bij je behandelende arts en/of bij je hospitalisatieverzekering.

 

Rubriek 4

Rubriek 4: Honoraria van zorgverleners

 • Persoonlijk aandeel voor de medische, medisch-technische en paramedische prestaties.
  • Als je voor een éénpersoonskamer kiest, kunnen de artsen een supplement op hun ereloon aanrekenen.
  • Voor andere verstrekkers is dit het gevolg van het feit dat ze niet-geconventioneerd zijn.
  • Voor andere behandelingen waarvoor je niet in een kamer verblijft, zijn deze kosten het gevolg van verzorging door een niet-geconventioneerde verstrekker.
 • Deze bedragen moet je volledig zelf betalen.

 

Medisch-technische verstrekkingen

 • De forfaitaire bedragen voor medisch-technische verstrekkingen zijn wettelijk vastgelegd.
 • Deze worden aangerekend, ongeacht of ze al of niet tijdens je ziekenhuisverblijf zijn uitgevoerd.

 

Rubriek 5

Andere leveringen
Kosten voor medische verstrekkingen zoals het afnemen van bloed, bloedplasma, etc.

 

Rubriek 6

Ziekenvervoer
Kosten voor dringend vervoer die het ziekenhuis verricht heeft.

 

Rubriek 7

Diverse kosten

 • Kosten voor het gebruik van diensten en producten die niet medisch zijn of die te maken hebben met persoonlijk comfort (bv. luiers, telefoon, krant).
 • Deze kosten worden niet terugbetaald door het ziekenfonds.
 • Tarieven: kosten extra diensten (dag)ziekenhuis

 

Rubriek 8  

Btw
Info over wanneer de btw-regelgeving van toepassing is.

 

Kolom 1 Bedragen die het ziekenfonds betaalt (als je correct verzekerd bent)
Kolom 2 Bedragen die je als patiënt zelf moet betalen waarop 21% btw is verschuldigd (bedrag zonder btw)

 • Wettelijk voorziene persoonlijke bedragen
 • Bedragen voor niet-vergoedbare producten (rubriek apotheek)
 • Bedragen voor verstrekkingen waarvoor de ziekteverzekering niet tussenkomt (rubriek honoraria)
 • Overige bedragen (rubriek ‘Diverse kosten’ en ‘Andere leveringen’)
Kolom 3                Bedragen die je als patiënt zelf moet betalen

 • Voor (dag)opname met verblijf in een kamer wordt het supplement aangerekend bovenop het officiële bedrag voor de kamer en voor het honorarium.
 • Het kamersupplement en het honorariumsupplement, voor wat betreft de artsen, zijn het gevolg van de keuze voor een individuele kamer.
 • Voor andere verstrekkers is dit het gevolg van het feit dat ze niet-geconventioneerd zijn.
 • Voor andere behandelingen, waarvoor je niet in een kamer verblijft, zijn deze kosten het gevolg van verzorging door een niet-geconventioneerde verstrekker.
Goed om weten
 • De eindafrekening van je verblijf ontvang je ongeveer twee maanden na je ontslag uit het ziekenhuis.
 • Bovenaan de begeleidende brief vind je belangrijke gegevens zoals het factuurnummer. Hou dit bij de hand als je contact opneemt met de dienst Facturatie van het ziekenhuis.
 • Op het overschrijvingsformulier vind je het rekeningnummer van het ziekenhuis en de betalingsreferentie. Deze gegevens zijn belangrijk om je betaling correct te kunnen verwerken.
Vragen over je factuur?
Simuleer de kostprijs van je opname

Maak een schatting van je ziekenhuisfactuur.

Veelgestelde vragen

Terugbetaling
 • Als je bent aangesloten bij een ziekenfonds, betaal je enkel de kosten die niet door het ziekenfonds worden terugbetaald.
 • Als je niet aangesloten bent bij een ziekenfonds, zijn alle kosten van je ziekenhuisverblijf voor je rekening.
 • Opgelet: sommige ingrepen worden niet terugbetaald. Informeer op voorhand bij je ziekenfonds of verzekeraar.

Breng je verzekeringsinstelling op de hoogte van het feit dat je in het ziekenhuis bent opgenomen.

 • Het ziekenhuis heeft met de meeste verzekeraars een akkoord om de kosten die niet betaald worden door het ziekenfonds, rechtstreeks aan hen aan te bieden.
 • Deze instelling bezorgt je dan enkel nog een factuur voor de kosten die niet gedekt worden door je verzekeringspolis.
 • Als je verzekeringsinstelling geen akkoord heeft met het ziekenhuis, ontvang je een ziekenhuisfactuur thuis en moet je de kosten zelf nog inbrengen bij je verzekeringsinstelling.

Je betaalt een kamersupplement als je voor een éénpersoonskamer kiest.

 • Je kamerkeuze staat vermeld op de opnameverklaring. Je ondertekent dit document bij je inschrijving en en ontvangt hiervan een kopie.
 • Je handtekening betekent dat je akkoord gaat met de kamerkeuze en het bijbehorend supplement.
Uitzonderingen

Je betaalt géén kamersupplement op een éénpersoonskamer als:

 • je in een éénpersoonskamer verblijft omdat het gekozen kamertype niet beschikbaar is.
 • je medische toestand vereist dat je op een éénpersoonskamer ligt. In dit geval is vooraf een attest van je arts nodig.
 • Als je opgenomen wordt in of overgebracht naar een eenheid intensieve zorg of de spoedgevallendienst, voor de duur van het verblijf in die eenheid.
 • €45 per dag (exclusief materniteit)
 • €50 per dag op de materniteit

Erelonen of honoraria zijn de vergoedingen die artsen aanrekenen voor hun prestaties.

 • Voor elke prestatie bestaat een vast basistarief of conventietarief dat afgesproken werd tussen de artsen en ziekenfondsen.
 • Deze afspraken zijn wettelijk vastgelegd door het RIZIV.
 • Normaal gezien betaalt je ziekenfonds (of de wetsverzekeraar bij een arbeidsongeval) het ereloon deels of volledig.
Welke erelonen moet je zelf betalen?
 • Bij raadpleging: het ereloon voor niet-geconventioneerde artsen (meer info).
 • Bij opname: wanneer je kiest voor een éénpersoonskamer, kan een arts maximum 150% ereloonsupplement aanrekenen.

De eindafrekening van je verblijf ontvang je ongeveer twee maanden na je ontslag uit het ziekenhuis.

 • Je kan een kopie van je factuur per mail opvragen bij de dienst facturatie via facturatiedienst@sezz.be.
 • Noteer in de e-mail duidelijk je naam, geboortedatum, verblijfsperiode in het ziekenhuis en (e-mail)adres.
 • Je kan per mail een afbetalingsplan aanvragen voor je factuur/facturen bij de dienst debiteuren via debiteuren@sezz.be.
 • Noteer in de e-mail duidelijk je naam, geboortedatum en factuurnummer(s) waarvoor je een afbetalingsplan wenst aan te vragen.
Azzottegem Opname

Documenten

In deze documenten vind je informatie over de kostprijs van je ziekenhuisopname zodat je weloverwogen keuzes kan maken.